Copy
View this email in your browser

Keväinen tervehdys Sairaalaklovneilta!  
Vårhälsning från Sjukhusclownerna! 

Vuosikokous lähestyy...

Yhdistyksen vuosikokous järjestetään Helsingissä perjantaina 17.5. klo 14.00 Teatteri ILMI Ö:n tiloissa, Iso Roobertinkatu 10 B 20 (sisäänkäynti sisäpihalta). Kokouskutsu ja -aineistot toimitetaan jäsenille toukokuun alussa. Jos haluat liittyä jäseneksi, lue ohjeet alempaa.

Årsmötet närmar sig...

Föreningens årsmöte anordnas i Helsingfors torsdagen 17.5. kl. 14.00 på Teatteri ILMI Ö, Stora Robertsgata 10 B 20. Ytterligare information om plats, samt mötesmaterial skickas till medlemmarna i början av maj. 

Toiminta sairaaloissa 

Sairaalaklovnit toimivat lapsen tukena hoitolaitoksissa tuottaen hyvää mieltä ja iloa tilanteissa, joihin liittyy kuormittavia tai rajoittavia tekijöitä. Toiminnan tavoitteena on vaikuttaa lapsen ja perheen sairaalakokemukseen ja siitä jäävään muistoon. Sairaalaklovnien työmuotona on myönteistä potilaskokemusta luova, sairaalaviihtyvyyttä edistävä ja psykososiaalista tukea tarjoava klovnitoiminta sairaaloissa. Sairaalaklovneria on keino lapsilähtöiseen ja tilanneherkkään vuorovaikutukseen leikin, mielikuvituksen ja improvisaation kautta. Klovnitoiminta perustuu yleisinhimilliseen huumorintajuun, läsnäoloon sekä kohtaamisen voimaan. 
 
Vuonna 2018 saavutettiin sairaalaklovnitoiminnan laajuudessa uusi ennätys: sairaaloissa toteutettiin yhteensä 1 253 klovnityöpäivää, joiden aikana kohdattiin lähes 22 000 lasta, saman verran heidän omaisiaan ja lisäksi sairaalan henkilökuntaa. Kokonaisuudessaan tavoitettujen ihmisten määrä oli yli 62 000. Klovnityöpäivien määrä kasvoi edellisestä 13 % ja yleisökohtaamisten määrä 20 %. Kasvua on tuonut erityisesti vuoden 2018 aikana Taiteen edistämiskeskuksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoitus, jolla on voitu lisätä klovnityöpäivien määrää kehitettäessä uutta toimenpiteeseen valmistavan klovnerian työmuotoa ja sen mahdollistavaa uutta työpäivärakennetta. Lisäksi toimintamme laajeni syksyllä 2018 uuteen keskussairaalaan, kun sairaalaklovnitoiminta käynnistyi Porissa (Satakunnan keskussairaala).

Verksamheten på sjukhusen

Sjukhusclowner fungerar som ett stöd för barn på vårdanstalterna, genom att sprida glädje och uppmuntran i situationer som är belastande och innebär begränsningar för patienten. Målet med verksamheten är att ha en positiv inverkan på barnets och familjens sjukhusupplevelse och deras minne av sjukhustiden. Sjukhusclownernas arbete går ut på att via clownverksamheten på sjukhusen skapa en positiv patientupplevelse, främja trivseln på sjukhuset samt erbjuda ett psykosocialt stöd. Sjukhusclowneriet är ett sätt att skapa lyhörd interaktion på barnets villkor, med hjälp av lek, fantasi och improvisation. Clownverksamheten grundar sig på kraften i allmänmänsklig humor, närvaro samt mötet mellan människor. 

År 2018 uppnådde vi ett nytt rekord gällande omfattningen av sjukhusclownverksamheten: vi hade clowner på sjukhusen sammanlagt 1 253 arbetsdagar, under vilka nästan 20 000 barn fick möta clowner, och förutom barnen även deras närstående samt sjukhuspersonalen. Allt som allt var det över 62 000 människor som kom i kontakt med verksamheten. Antalet clownarbetsdagar ökade med 13 % jämfört med förra året, och publikmöten ökade med 20 %. Det var främst projektfinansieringen av Undervisnings- och kulturministeriet och Centret för konstfrämjande som bidrog till ökningen. Med hjälp av finansieringen har vi kunnat ha clowner på sjukhusen flera arbetsdagar, utveckla en ny arbetsmetod för clowneri i syftet att förbereda patienten för ett medicinskt ingrepp, samt utveckla en ny struktur för sjukhusclownernas arbetsdag. Utöver det utvidgades också vår verksamhet under hösten 2018 till att även omfatta det nya centralsjukhuset i Björneborg (Satakunda centralsjukhus), där sjukhusclownverksamheten nu börjat.

Video Sairaalaklovnien toimenpidetyön vaikuttavuustutkimuksesta

Vaikuttavuustutkimus

Opetus- ja kulttuuriministeriön strategisen TAIKA! -hankkeen yhteydessä toteutettiin ensimmäinen vaikuttavuustutkimus suomalaisesta sairaalaklovnitoiminnasta. Tutkimus toteutettiin Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksen ja Lastenklinikan (HYKS) yhteistyönä keväällä 2018 osana Lapsus-hanketta (Lapsiperheiden uudistuva sairaala – Potilaskokemus palvelupolkujen arvon kehittäjänä, HYKS/ TYKS/ OYS Lastenklinikat, Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto). Tutkimuksen tulokset osoittivat, että sairaalaklovnitoiminnalla osana lasten toimenpidetilanteita on positiivinen vaikutus lapsipotilaiden ja heidän vanhempiensa potilaskokemukseen; myönteiset tunteet lisääntyvät klovnipäivinä ja koettu jännitys lievittyy. 

Konsekvensanalys

I samband med Undervisnings- och kulturministeriets strategiska TAIKA! -projekt gjordes den första konsekvensanalysen av sjukhusclownverksamheten i Finland. Undersökningen utfördes under våren 2018 av den informationstekniska institutionen vid Aalto-universitetet i samarbete med HUS Barnkliniken, som en del av Lapsus-projektet (Lapsiperheiden uudistuva sairaala – Potilaskokemus palvelupolkujen arvon kehittäjänä, HUS/TYKS/OYS Lastenklinikat, Aalto-universitetet, Tammerfors tekniska universitet). Resultaten från undersökningen visade att sjukhusclownverksamheten har en positiv inverkan på barnpatienternas och deras föräldrars patientupplevelse; clowndagarna tillför positiva känslor och lindrar upplevd nervositet.

Uusi lastensairaala & Punanenäbiili

Helsingissä avautui syyskuussa 2018 Uusi lastensairaala. Uusiin tiloihin siirryttäessä Helsingin yliopistollinen keskussairaala tuki sairaalaklovnitoimintaa lahjoittamalla klovnien käyttöön Punanenäbiilin – liikkuvan vastaanottovaunun. Koneinsinöörikilta (Aalto-yliopiston kone- ja rakennustekniikan opiskelijoiden ainejärjestö) vastasi vapaaehtoisvoimin rakennustöistä ja vaunun mekaniikasta. Klovnivaunun suunnittelijana toimi lavastussuunnittelija Juho Lindström. Vaunu luovutettiin klovnien käyttöön osana Uuden lastensairaalan avajaisjuhlallisuuksia, johon Sairaalaklovneilta oli tilattu esitys. 

Nya barnsjukhuset & "Punanenäbiili"

I september 2018 öppnade det nya barnsjukhuset i Helsingfors. I samband med flytten till de nya lokalerna understödde Helsingfors universitets centralsjukhus sjukhusclownverksamheten genom att donera ”Punanenäbiili” – en mottagningsvagn, till clownernas förfogande. Koneinsinöörikilta (Aalto-universitetets ämnesförening för maskin- och byggteknik) ansvarade för byggarbetet och mekaniken. Formgivare för clownvagnen var scenografen Juho Lindström. Vagnen överlämnades till clownernas förfogande i samband med Nya barnsjukhusets öppningsfestligheter, där sjukhusclownerna också hade en beställd föreställning.

Tue toimintaamme ja liity yhdistyksen jäseneksi! 

Haluaisitko liittyä yhdistyksemme jäseneksi ja olla tällä tavoin mukana tukemassa työtämme lasten luona sairaaloissa. Liittyäksesi jäseneksi maksa jäsenmaksu alla olevilla maksutiedoilla (yhdistyksen työntekijät ja luottamustehtävissä olevat on vuosikokouksen 2018 päätöksellä vapautettu jäsenmaksusta).

 1. Täytä tietosi jäsentietolomakkeelle täällä
 2. Maksa jäsenmaksu
 • Saaja: Sairaalaklovnit ry
 • Pankkitili: FI09 8000 1370 8669 73
 • Viesti: Jäsenmaksu
 • Summa: 
  • Henkilöjäsen 25€
  • Lapset 10€
  • Yhteisöjäsen 50€ (Yleishyödylliset yhdistykset & voittoa tavoittelemattomat yhteisöt)
  • Yritysjäsen 100€

Vuonna 2018 käyttöönotetun jäsenyysprosessin mukaisesti yhdistyksen hallitus päättää niiden jäsenrekisterissä olevien jäsenyyden, jotka eivät ole suorittaneet jäsenmaksua yhdistyksen vuotuiseen kevätkokoukseen (tänä vuonna 17.5.) mennessä. Jatkossa jäseneksi voi liittyä toki uudelleen - normaalin jäseneksiliittymismenettelyn kautta. Ohjeet nettisivuillamme.

Vill du bli en medlem och stötta oss?

Vi hoppas att du vill vara medlem i vår förening och på detta sätt är med och stöder vårt arbete hos barnen på olika sjukhus. För att ansluta dig gör så här:

 1. Fyll i din information i medlemsinformationsblanketten här
 2. Betala medlemsavgiften med följande betalningsinformation
 • Mottagare: Sjukhusclowner r.f.
 • Bankkonto: FI0980001370866973
 • Meddelande: Medlemsavgift
 • Summa: 
  • Personmedlem 25€
  • Barn 10€
  • Samfundsmedlem 50€ (Allmännyttiga föreningar och andra gemenskaper som inte eftersträvar vinst)
  • Företagsmedlem 100€

Sjukhusclowner rf:s styrelse avslutar de medlemmars medlemskap, vilka inte har betalat sin medlemsavgift senast vid vårmötet (17.5). I fortsättningen kan dessa medlemmar naturligtvis ansöka om nytt medlemskap - via det normala medlemsansökningsförfarandet. Instruktionerna finns på våra nätsidor.

Pari muuta juttua...

 • Etsimme vapaaehtoisia auttamaan meitä Helsinki City Running Day -juoksutapahtumassa lauantaina 19.5.2019. Osallistumme päivän järjestelyihin yhtenä varainhankintakumppanina, ja vastaamme yhdestä tapahtuman juottopisteistä, ja tarvitsemme avuksemme muutamia käsipareja. Jos sinulla on kyseinen päivä vapaana kalenterissa ja olet innokas tulemaan avuksemme muutamaksi tunniksi, ilmoittaudu täällä 

 

 • Merkkipäivät tulossa? Jos koet, ettet tarvitse itse lahjoja, voit perustaa tukikeräyksen Sairaalaklovnien työn hyväksi nyt myös Facebookissa. Oman keräyksesi pääset luomaan painamalla sivun otsikkokuvan alla olevaa + Luo varainkeruukampanja -painiketta Facebook-sivullamme. Keräys on helppo ja kiva tapa juhlistaa omia synttäreitä - ja osallistumisen ilo leviää myös keräykseen lahjoittajille! Tarkempi ohjeistus löytyy nettisivuiltamme.
Ett par andra saker...
 • Vi letar efter frivilliga som kan hjälpa oss vid Helsinki City Running Day -löpningsevenemanget lördagen 18.5.2019. Vi deltar i arrangemangen under dagen i egenskap av penninginsamlingspartner och ansvarar för en av evenemangets vätskekontroller. Vi behöver ett par händer till. Om dagen är ledig i din kalender och du vill komma och hjälpa oss under ett par timmar, registrera här: https://www.hiiop100.fi/tehtavat/3960 

 

 • Drar det ihop sig till bemärkelsedag? Om du känner att du inte har behov av presenter, kan du nu grunda en stödinsamling till förmån för Sjukhusclowner på Facebook genom att trycka på + Skapa insamling -knappen som finns under rubrikbilden på vår Facebooksida. En insamling är ett enkelt och trevligt sätt att fira sin egen födelsedag - och deltagandets glädje sprider sig också till insamlingens donatorer!
Copyright © 2019 Sairaalaklovnit ry - Sjukhusclowner rf, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.


This email was sent to <<email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Sairaalaklovnit ry - Sjukhusclowner rf · Kaasutehtaankatu 1 rakennus 8 · Helsinki 00540 · Finland

Email Marketing Powered by Mailchimp