Copy

Nieuwsbrief september 2017 
Copekcabana verder als beheercoöperatie 


 

Copekcabana bewandelt nieuw pad
Het zal u vast niet ontgaan zijn. Copekcabana was weer volop in het nieuws de afgelopen tijd. Naar aanleiding van ons bod dat afgewezen werd door woningcorporatie Ymere verschenen er zowel in de regionale en landelijke media artikels over de landelijke trend van de emancipatie van de sociale huurder, waar Copekcabana koploper in is. Ook op de sociale media kregen we veel bijval. Via Twitter en Facebook spreken belangstellenden zich uit over de toekomst van sociale en kleinschalige wooncoöperaties. Adri Duijvestein schreef naar aanleiding van Copekcabana een artikel in Het Parool. Ook in de politieke discussie over de verdeling van de woningvoorraad speelt het bestaansrecht van wooncoöperaties een steeds voornamer rol. Zelfs VVD'er Tjakko Dijk sprak zich uit over de meerwaarde van de wooncoöperatie die de betrokkenheid in een buurt fors verhogen.
Wij zijn uiteraard ontzettend dankbaar dat Copekcabana zoveel steun krijgt en we sociale wooninitiatieven op deze manier een meer solide basis kunnen bieden. 

Echter, waar de media minder aandacht voor hadden is de laatste alinea van ons persbericht waarin staat dat het afwijzen van het bod geen einde verhaal betekent.
Copekcabana en Ymere zitten momenteel geregeld aan tafel om een nieuw plan vorm te geven voor een beheercoöperatie met als uitgangspunt dat de woningen eigendom blijven van Ymere. Afgelopen maandag hebben we met dezelfde basisprincipes (huren op een betrokken manier, verantwoordelijkheid voor leefomgeving, binding Van der Pekbuurt) een nieuw plan gepresenteerd aan Ymere. De komende tijd werken Copekcabana en Ymere samen om de beheercoöperatie op deze manier een toekomst te geven.

Website
Op www.copekcabana.nl vind je meer info en de laatste nieuwsartikels.
Wat maakt Copekcabana uniek? Een paar voorbeelden:

Woonruimte voor kwetsbare groepen
Copekcabana vindt het belangrijk om een diverse leefgemeenschap te zijn en tevens kwetsbare groepen in de samenleving te ondersteunen. Daarom zijn er vijf woningen gereserveerd voor specifieke groepen huurders voor wie wij een veilige en actieve omgeving verwachten te zijn. Wij denken daarbij aan statushouders, alleenstaande ouderen en eenoudergezinnen. 

Experiment met huurbeleid 
Door grote woningcorporaties wordt doorgaans aangenomen dat je financiële mogelijkheden met het jaar stijgen. In de regel is dat vaak niet het geval. Bijvoorbeeld ZZP'ers hebben een sterk schommelend jaarinkomen, flex-contracten en nul-urencontacten worden steeds vaker getekend of contracten worden niet verlengd.
Omdat solidariteit een van de belangrijkste basisprincipes van Copekcabana is, onderzoeken we samen met Ymere naar een inkomensafhankelijk prijsbeleid met flexibele huren. 
De hoogte van de huur van een woning is afhankelijk van het inkomen en kan per jaar verschillen. De huurprijs is gebaseerd op het verzamelinkomen en kan zowel stijgen als dalen. Op deze manier krijgen gezinnen met een laag inkomen de mogelijkheid om een grotere, passende woning te bewonen. Tevens voorkomen wij zo 'scheefwonen' en bevorderen wij de doorstroming van woningen binnen en buiten Copekcabana.
Uiteraard is Ymere gebonden aan wettelijke regels met betrekking tot het huurprijsbeleid. Het slagen van deze solidaire manier van huren zal afhankelijk zijn van de instemming van de gemeente. Erg belangrijk daarbij is dat de wethouder dit voorstel zal steunen.

Twitter
Copekcabana heeft naast Facebook ook een Twitteraccount! Draag jij Copekcabana een warm hart toe of vind je het gewoon een goed initiatief? Laat het weten op Twitter.
@Copekcabana

Copekcabana

Van der Pekbuurt, Amsterdam

E-mail
E-mail
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2017 Copekcabana, All rights reserved.


Wil je niet meer op de hoogte worden gehouden van Copekcabana? Afmelden van deze nieuwsbrief.

Email Marketing Powered by Mailchimp