Copy

Nieuwsbrief wooncoöperatie Copekcabana april 2019

Het is enige tijd geleden dat we jullie een nieuwsbrief stuurden. Dat betekent niet dat we hebben stilgezeten, integendeel! We schoven weer aan bij het actieteam wooncoöperaties Amsterdam, vergaderden regelmatig met Ymere over de ontwikkeling van de 2 huizenblokken, schreven een experimentstatus-aanvraag voor de Gemeente, vroegen een bestuursverklaring aan bij BZK en scherpten met onze leden de Copekcabana-visie aan.
Er zijn belangrijke stappen gezet! In deze nieuwsbrief een overzicht van de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes.
Veel leesplezier!

Open dag 12 mei

De interesse voor wooncoöperaties stijgt in rap tempo. 
Daarom houden wij op 12 mei vanaf 14:00 een informatiemiddag in ons kantoor op de Oleanderstraat 6 hs.
  • Kom alles te weten over Copekcabana: van initiatief tot realisatie.
  • Wil je zelf een wooncoöperatie oprichten of heb je vragen over hoe Copekcabana zich heeft ontwikkeld?
  • Hoe gaan we om met toewijzing, beheer, regelgeving, gezamenlijke ruimtes?
Ontmoet elkaar bij ons in Noord en deel je interesse. Wij staan iedereen graag te woord.

Ook zal Clemens Mol (!WOON) aanwezig zijn. Clemens adviseert Copekcabana al sinds de beginjaren (2015!). Hij kan meer vertellen over gemeentelijke regelgeving, zelfbeheer en de landelijke koers t.a.v. (beheer)coöperaties.

Kom gezellig langs en maak kennis met de enthousiaste leden van Copekcabana!

 

Ontwikkeling en publicaties

In de periode sinds de invoering van de herziene Woningwet heeft slechts 12% van de corporaties te maken gehad met een initiatief tot oprichting van een wooncoöperatie. In twee derde van deze situaties is het initiatief vervolgens gestrand. Gemeenten hebben nog minder zicht op initiatieven: slechts 4% van hen heeft hiermee te maken gehad. De bedoeling van de herziene Woningwet is om met wooncoöperaties meer keuzevrijheid aan lagere inkomens te bieden en om een gemengde samenstelling van wijken te ondersteunen. Juridisch gezien is deze doelstelling behaald: de ruimte is geboden. Tot op heden is echter beperkt gebruikt gemaakt van die ruimte. Naast de inkomenseis zijn er ook financiële en organisatorische belemmeringen die de oprichting van wooncoöperaties bemoeilijken. Deze liggen buiten de Woningwet.
(bron: evaluatie herziene woningwet BZK)

Op de site van Platform31 vind je in het kennisdossier wooncoöperatie twee recente publicaties: "Fiscale kaders voor de wooncoöperatie" en "De wooncoöperatie als verhuurder".

Om voor corporaties en initiatiefnemers het oprichtingsproces makkelijker te maken presenteert Aedes samen met Platform31 op 6 juni een handreiking voor voor zelfbeheer waarin de kaders voor de beheercoöperatie in beeld worden gebracht.

 

Copekcabana en Ymere sluiten akkoord over renovatie

Het haalbaarheidsonderzoek is afgerond. De directieraad van Ymere heeft het advies van de investeringscommissie overgenomen. Overeenkomstig onze eigen algemene voorkeur is gekozen voor funderingsherstel van beide blokken en een hoogwaardige renovatie. De open plattegronden en uitbouw die Copekcabana voor ogen heeft, zijn daardoor technisch haalbaar.
Het bouwteam (bestaande uit Copekcabana, architect Koen Krabbendam, aannemer Dura Vermeer en Ymere) is weer van start. Er is nog veel werk te verzetten in het ontwerptraject. Ook de financiële haalbaarheid van de uitbouw, die aangemerkt is als ZAV (zelf aangebrachte voorziening) voor Copekcabana en voor Ymere dus kosten-neutraal blijft, wordt verder uitgewerkt.

 

Gemeenschappelijke binnentuin

Copekcabana werkt samen met Collectief Natuurinclusief om onze gemeenschappelijke binnentuin te ontwikkelen tot een fijne plek voor mens, dier en plant.

Experimentstatus toewijzing

Van de dertig woningen die Copekcabana gaat beheren, zijn er vijf bestemd voor kwetsbare doelgroepen en worden er vijf geliberaliseerd voor het middensegment.
Om het solidaire karakter en het verregaande zelfbeheer te waarborgen, is het toewijzingsbeleid van Copekcabana gebaseerd op coöptatie. Dit is een voorwaarde voor een goed functionerend en solidair coöperatief.

Om coöptatie (bij mutatie stelt Copekcabana zelf nieuwe leden aan) te bewerkstelligen bij de 20 sociale huurwoningen, is een experimentstatus nodig.
 
Met een experiment kunnen de effecten van het in gebruik geven van woningen aan leden van de coöperatie onderzocht worden. Daaruit zal kunnen blijken of Copekcabana permanent van de Huisvestingsverordening zal mogen afwijken. Dit experiment levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de woonruimteverdeling in Amsterdam. Als het experiment slaagt, dan kan woningtoewijzing door Copekcabana ‘permanent’ buiten de huisvestingsverordening worden geplaatst.
 
Website
Meer weten over Copekcabana? Op www.copekcabana.nl vind je meer info over onze visie en de laatste nieuwsartikels.
Vragen
Heb je een vraag aan Copekcabana? Stuur een mailtje naar info@copekcabana.nl

Copekcabana

Van der Pekbuurt, Amsterdam

Email
Email
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2019 Copekcabana, All rights reserved.


Wil je niet meer op de hoogte worden gehouden van Copekcabana? Afmelden van deze nieuwsbrief.

Email Marketing Powered by Mailchimp