Copy
Een nieuwe stichting en een nieuwe gevangenis, maar veel kennis en ervaring! De eerste vrijwilligersgroep krijgt vorm. Ben jij erbij?
View this email in your browser
Nieuw: de Sluis!
De nieuwe Diaconale Stichting Gevangenenzorg "De Sluis" is een feit! Vanuit deze nieuwe stichting hopen we vele (ex-)gedetineerden tot steun te zijn.
"De Sluis" is een symbolische naam. Een sluis is een beschutte plek waar je op niveau wordt gebracht voor je doorvaart naar het grote water. Zo wil De Sluis door de inzet van (kerkelijke) vrijwilligers een warme plek bieden aan diegenen die na detentie hun leven buiten goed willen oppakken. Kenmerkend voor De Sluis is de verbinding tussen binnen en buiten, het zoeken naar samenwerking, het bieden van perspectief en de persoonsgerichte benadering.

Het oude DCG en de nieuwe gevangenis
De nieuwe stichting De Sluis is een opvolger van het Haarlemse Diaconale Centrum voor het gevangenispastoraat (DCG). Toen de Koepelgevangenis in Haarlem sloot, heeft het DCG partners gezocht in Amsterdam en in de Zaanstreek en zo een kwartiermakersgroep gevormd. Deze kwartiermakers hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan de oprichting van de nieuwe stichting.
Ondertussen werd er hard gebouwd aan het nieuwe "Justitieel Complex Zaanstad" (JCZ), een modern complex waar alle gedetineerden zicht hebben op de natuur buiten, waar veel meer bewegingsvrijheid en eigen verantwoordelijkheid mogelijk is en waar gedetineerden al veel beter kunnen werken aan hun toekomst na detentie.
Nazorg
De Sluis focust op nazorg van (ex-)gedetineerden. Dit houdt in dat de zorg van de diaconaal pastor in het JCZ zich richt op vragen die te maken hebben met het leven van de gedetineerde buiten de gevangenis. Dit kunnen bijvoorbeeld vragen zijn met betrekking tot familieleden of vragen over de tijd na detentie. De Sluis zal in het JCZ ouder-kind activiteiten organiseren, maar wil de gezinnen ook buiten het JCZ ondersteunen.

Diverse kerken uit de Zaanstreek, uit Amsterdam en uit Haarlem hebben al aangegeven graag betrokken te willen zijn bij het ondersteunen van de families van gedetineerden en de hulp aan ex-gedetineerden die een positief sociaal netwerk nodig hebben om hun leven na detentie op te bouwen.
De medewerkers van De Sluis
In december is De Sluis officieel opgericht met als bestuurder Elianne Schultz (links op de foto hieronder) en met een Raad van Toezicht bestaande uit Tony Jansen, Harm Jager en Pim van Doorn. In de daarop volgende maanden sloten ook Henk Kooi en Astrid Ameerun zich aan bij de Raad van Toezicht.    
Onder de rook van de Koepel-gevangenis in Haarlem dineerden het DCG bestuur met de kwartier-makers en RvT van De Sluis. Zo werd op informele wijze de ervaring en kennis van het DCG doorgeven.
Helmine Pronk - rechts op de foto hiernaast - kon in maart worden aangesteld als de diaconaal pastor van De Sluis. En dat is fantastisch, want zij was ook de laatste diaconaal pastor van het DCG en neemt zo een schat aan ervaring, informatie en contacten met zich mee naar De Sluis!
Samenwerking
De Sluis wil geen onnodig of dubbel werk doen en zoekt daarom samen- werking met andere organisaties en partijen. Met het oog op de inzet van vrijwilligers heeft De Sluis een samenwerkingsconvenant gesloten met Exodus Nederland (zie foto).
In het JCZ werkt De Sluis heel concreet samen met de Dienst Geestelijke Verzorging van Justitie. Daarnaast werkt De Sluis aan de opbouw van een goed netwerk buiten, met zowel maatschappelijke organisaties en overheidsdiensten als kerken. Door samen te werken en netwerken te versterken hoopt De Sluis bij te dragen aan een verbetering van het totaalaanbod aan ex-gedetineerden in onze regio.
Een nieuwe website!
Sinds een aantal weken is onze eigen website in de lucht. Hier is allerlei informatie te vinden, maar je kunt er ook een kaarsje branden - net als in de gevangenis - of een aanvraag voor hulp indienen. Dankzij enthousiaste vrijwilligers uit Haarlem en Amsterdam, die zich beschikbaar stelden voor een fotoshoot, konden we de website een persoonlijke uistraling geven met warme foto's en vriendelijke gezichten.
Klik hier en bekijk onze website: www.dsgdesluis.nl
Op onze website bieden we ook de mogelijkheid om via Ideal een gift te doen aan De Sluis. Voor het werk van de Sluis zijn we afhankelijk van giften. De afgelopen maanden zijn we steeds weer verrast door financiële donaties uit diverse hoeken. Voor het jaar 2016 is de begroting echter nog niet rond, dus uw donatie is meer dan welkom!
Doneer nu
De eerste vrijwilligersgroep
De eerste vrijwilligersgroep voor in het JCZ begint zich te vormen. Het is een mooie mix van ervaren vrijwilligers uit de Koepelgevangenis, de gevangenis in de Havenstraat en de Bijlmerbajes, maar ook heel wat nieuwe vrijwilligers met name uit de Zaanstreek. Op onze informatieavonden in april hebben we tientallen geïnteresseerden mogen ontmoeten. De eerste intake gesprekken met nieuwe vrijwilligers hebben inmiddels plaatsgevonden.
Op 21 mei organiseren we samen met Exodus Nederland een basistraining voor alle vrijwilligers van deze eerste groep die zich gaat inzetten in het JCZ. En voor de training hebben wel een geweldige locatie: het JCZ zelf!
Wil je ook deel uitmaken van deze eerste vrijwilligersgroep?
En kun je deelnemen aan de trainingsdag a.s. zaterdag 21 mei?
Meld je nu aan!
1 juni van start in het JCZ!
Op 1 maart jl is de bouw van het JCZ afgerond en is de testfase gestart. In die periode is echter grote waterschade ontstaan door een lekkage, waardoor het merendeel van het complex pas over enkele maanden geopend kan worden. De gedetineerden van het Huis van Bewaring en de Gevangenis zullen na de zomer dus pas instromen.
Op 1 juni opent er wel één deel van het complex, namelijk het Psychiatrisch Penitentiair Centrum. In dit PPC zullen vrijwilligers via De Sluis de kerkvieringen van de Geestelijke Verzorging kunnen ondersteunen met praktische taken en muzikale bijdragen. Onze vrijwilligers hebben er zin in!
Contactgegevens
DSG de Sluis is te bereiken op de volgende manieren:
Postadres: Nieuwe Herengracht 18, 1018 DP Amsterdam
Mailadres: info@dsgdesluis.nl
Telefonisch: Elianne Schultz (06 4204 1309) of Helmine Pronk (0610884485)
IBAN: NL73 TRIO 0391 0935 09 t.n.v. DSG de Sluis
DSG de Sluis - nieuwsbrief 1, mei 2016

Wil je deze nieuwsbrief niet ontvangen?
Wijzig je instellingen or schrijf je uit


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
De Sluis · Nieuwe Herengracht 18 · Amsterdam, 1018 DP · Netherlands

Email Marketing Powered by MailChimp