Copy
Nyhetsbrev från Moelven Skog

Skogsägarträffar Januari-Februari 2017

Det varmare klimatet och följderna för skogsbruket   

TV meterelog Madelene WestinVad har hänt, vad vet vi och vad är det för utmaningar vi står inför?.

Välkommen på skogsägarträff där TV-meteorologen Madeleine Westin kommer att ge oss en bild av vad vi kan förvänta oss i framtiden.

Vi kommer även lyfta fram viktiga aspekter i ditt brukande av skogen sett ur infrastruktur, skogsproduktion och klimatnytta.

Ta tillfället och hör vad vi kan att vänta oss av klimatet! Det blir sju träffar på olika platser inom vårt verksamhetsområde, var och när ser du på vår hemsida där du också kan anmäla dig till skogsägarträffen.
Mer info och anmälan till skogsägarträff

Marknad/Konjuktur: Vi ser positivt på 2017  

Användningen av trä som byggnadsmaterial ökar i världen och framförallt i Sverige. Sedan några år tillbaka kan man generellt säga att 1 av 4 lastbilar som lämnar sågverken med sågade trävaror stannar i Sverige, resterade 3 åker utanför landets gränser och säljs utomlands.

Det senaste året har 1 av 3 lastbilar stannat i Sverige och 2 st har lämnat landet. Det här betyder att det byggs mer i Sverige och att det byggs mer i trä. För Moelvens del så har vi en Skandinavisk inriktning vilket innebär att ca 45 % av vår produktion säljs i Skandinavien, det skapar en bra stabilitet i vår verksamhet.

Vi är försiktigt positiva till 2017, de flesta marknader utvecklas åt rätt håll med undantag för Nordafrika där det råder allmän oro. Det kommer att vara god efterfrågan på både timmer och massaved så vi ser fram mot 2017.
 
Vi har många utmaningar för att öka träanvändningen i Sverige men vi verkar vara på rätt väg.

Vi önskar samtliga en GOD JUL och Ett GOTT NYTT ÅR och vi vill passa på att tacka för att ni varit med.

TimmerbokenTimmerboken  

”Timmerboken” – en handbok för skogsägare som gör det enklare, roligare och lönsammare att sköta om sin skog.

Är du skogsägare i vårt verksamhetsområde och inte fått någon Timmerbok, kontakta virkesköparen i ditt område och boka ett besök för genomgång av din skog så får du ett exemplar av den mycket populära boken.

Våra tjänster

Kontakta oss så följer vi med ut för att tillsammans med dig diskutera vad som är bäst för din skog på plats. 
Läs mer om våra tjänster
 

Aktuellt

Senaste nyheter från Moelven Skog
 

Certifiering

Information och intresseanmälan 
 
Moelven Skog jobbar med det finaste som finns i skogen: Timmer, idag och om 200 år.
Moelven Skog AB
Skårevägen 60
Box 8006, 650 08 Karlstad
Tfn. 010-122 65 00
Vill du avsluta din prenumeration, följ denna länk, följ denna länk