Copy
View this email in your browser
Bouw- en industrienieuws

Fijne feestdagen


Na een bijzonder jaar waarin verschillende evenementen werden afgezegd en er weinig gelegenheid was om met leden fysiek van gedachten te kunnen wisselen en te netwerken, kijken velen van ons uit naar de feestdagen.

Het bestuur van Stubeco wenst u fijne feestdagen met allen die u lief zijn en een voorspoedig en bovenal gezond 2021. Graag hopen we elkaar volgend jaar weer te mogen begroeten.

Bestuur Stubeco 

Nieuw correspondentieadres


Met de verhuizing van de Betonvereniging heeft ook Stubeco een nieuw adres. Vanaf 1 december is het correspondentieadres van de vereniging

Stubeco
p/a Tielweg 3
2803 PK Gouda

Voor het dagelijkse contact blijven de website en e-mail belangrijk. Deze zijn ongewijzigd:
W.  www.stubeco.nl
E.   info@stubeco.nl

Afscheid van Oebele de Haan als secretaris

 
Zoals al eerder gemeld, heeft het bestuur Oebele de Haan uitgezwaaid als secretaris van Stubeco. Zijn functie is overgenomen door Alexander Zalm. We spraken Oebele, die 9 jaar in het bestuur zat en ruim zes jaar de secretarisfunctie vervulde, kort voor het ‘kerstreces’. 

Op de vraag wat hem het meest heeft aangesproken, hoeft Oebele niet lang na te denken: “Het betrekken van de jeugd bij onze vereniging en ons vak. Ik heb me daar zelf ook sterk voor gemaakt en ben nauw betrokken geweest bij de organisatie van de eerste twee Stubeco4u bijeenkomsten. Stubeco4u was en is bedoeld om jongeren bij onze vereniging te betrekken én te houden. Dat laatste blijkt lastig en vergt een doorlopende inspanning.”

Wat dat betreft is er een aardige taak weggelegd voor Oebele’s opvolger. “Je moet voortdurend nieuwe ideeën blijven aandragen om de binding met de vereniging levend te houden. Dat geldt niet alleen voor jongeren. Kijk alleen maar naar de vertegenwoordiging binnen Stubeco: het is keer op keer een uitdaging om mensen uit alle delen van de bouw erbij te betrekken. Dat vraagt om de nodig inzet en energie. Lukt dat goed, dan is een vereniging als Stubeco een prachtige omgeving, waar netwerken net zo’n essentieel onderdeel is geworden als kennisdeling.”

Blijven we Oebele wel gewoon zien? “Uiteraard. Ik ben weliswaar geen secretaris meer maar nog wel enthousiast Stubeco-lid. En ook mijn werk bij Mavotrans gaat gewoon door.” Daarmee is het afscheid van Oebele eigenlijk evenzeer een ‘tot ziens.’ Het bestuur bedankt Oebele langs deze weg voor het vele en mooie werk dat hij  voor de vereniging deed en hoopt ook hem weer volgend jaar te kunnen begroeten bij één van onze bijeenkomsten.

Acute Acoustics wint Concrete Design Competition


De Concrete Design Competition is gewonnen door Acute Acoustics, een ontwerp van David Fritz, Siri Mulleners en Saskia Tideman van de TU Delft. Zij ontwierpen een modulair element met geluidsabsorberende vorm en textuur waarmee door slimme stapeling een esthetische geluidswal te maken is. Ze hadden een mal ontwikkeld waarmee een element met alzijdig bekiste vlakken mogelijk is. De jury prees hen voor het doordachte ontwerp van object tot in detail. De tweede en derde prijs werden respectievelijk gewonnen door Velvet Concrete en Multi Façade.

Lees meer

De bouw in 2030


Nu Bouwen aan Morgen | Verkenning Bouw & Infra 2030 is de naam van een toekomstverkenning door Koninklijke Bouwend Nederland. Het rapport geeft een schets van de demografische en economische ontwikkelingen in de periode 2018-2030. Voor de toekomstige ontwikkelingen zijn twee verschillende scenario’s beschreven: een dynamisch en een behoedzaam scenario. Daarnaast zijn er vier thema’s nader bekeken richting 2030: energietransitie en -infrastructuur, ruimtelijke spreiding van de woningvraag, de toekomst van het werk en uitdagingen die bepalend zijn voor de waarde van het bouwen.

Download hier

Ledenwerving


Een van de pijlers van Stubeco is het bevorderen en instandhouden van een netwerk van professionals dat actief betrokken is bij de uitvoeringstechniek van betonconstructies. Om dat netwerk zo gevarieerd mogelijk te houden is een goede vertegenwoordiging van opdrachtgevers én opdrachtnemers, waaronder aannemers, leveranciers en bekistingsbedrijven, van belang. Uw bijdrage daaraan is de eerste stap op weg naar verdere groei.

Heeft u bekenden die een technische of praktische affiniteit met de uitvoering van betonconstructies hebben? Nodig ze dan gerust uit voor een eerste kennismaking met onze vereniging. Een ‘live’ kennismaking is op dit moment niet mogelijk; daarom hier nog even de belangrijkste voordelen  van het lidmaatschap op rij:
  • Gelegenheid tot het delen van ervaringen op het gebied van de uitvoering van betonconstructies in de vorm van studies.
  • Een platform voor overleg over uitvoeringstechnische zaken. Gelegenheid tot actieve deelname aan kennisoverdracht.
  • Mogelijkheid tot het opbouwen van een netwerk met vakgenoten (Nationaal platform m.b.t. Europese regelgeving op het vakgebied).
Helpt u mee aan de groei van onze vereniging?

Welkom nieuwe leden


De Stubeco-gelederen werden de afgelopen tijd versterkt met onze nieuwe leden Frank Loonstra en Leon van Herk. Frank is als ZZP'er werkzaam in sitemanagement Civiel; Leon werkt bij RED Betonbouw. Graag verwelkomen we Frank en Leon binnen de Stubeco-gelederen.  
HEEFT U NIEUWS? LAAT HET ONS WETEN!
MET UW BIJDRAGEN GAAT DE NIEUWSBRIEF NOG MEER LEVEN!
Copyright © 2020 *Stubeco*, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp
www.stubeco.nl
Email
LinkedIn