Copy
View this email in your browser
Bouw- en industrienieuws

Algemene Ledenvergadering: 22 april 2021


Op 22 april a.s. wordt de Stubeco-jaarvergadering gehouden. Helaas nog steeds online: de digitale deuren openen zich dan ook vanaf 15:00 uur. Het einde van de online bijeenkomst wordt om 17:00 uur verwacht. Aanmelden voor deze digitale bijeenkomst kan via de ‘normale’ ledeninlog op de website van Stubeco. Na aanmelding worden u tijdig de inloggegevens toegestuurd. 

Noteert u de datum wel alvast in uw agenda? 

Bestuur Stubeco 

Voordracht nieuwe voorzitter


Een van de onderwerpen die tijdens de Stubeco-jaarvergadering aan de orde komt is de opvolging van onze voorzitter. Alwin de Bondt heeft aangegeven zijn functie als voorzitter dit jaar te willen neerleggen. Gelukkig heeft het bestuur Jan Tol bereid gevonden het stokje van hem over te nemen.

Zoals u in vorige nieuwsbrieven kon lezen, treedt ook Robbert-Jan Janssen dit jaar af. Renee Heijmans heeft zich kandidaat gesteld om hem als bestuurslid op te volgen. Elders in deze nieuwsbrief wordt Renee, voor zover u hem nog niet kende, aan u voorgesteld. De goedkeuring door de leden en de benoeming  van Jan en Renee staan uiteraard op de agenda van de ALV van 22 april a.s..

Vanaf de bestuurstafel kan verder worden gemeld dat Ronald van Gils zich voor de komende drie jaar wil inzetten in de kascontrolecommissie.

Even voorstellen: Renee Heijmans

 
Op 22 april a.s. zal Renee Heijmans toetreden tot het Stubeco-bestuur. Tijd om Renee even voor te stellen. 

Renee heeft sinds vorig jaar oktober zijn eigen adviesbureau voor hulpconstructies.  Daarvoor bracht hij 11 jaar door bij onder meer twee grote bekistingsleveranciers. Renee is begaan met z’n vak en voelt zich nauw betrokken bij de branche. “Ook al lijken we soms concurrenten, we zijn uiteindelijk allemaal collega’s. Stubeco biedt een prachtig platform waar we met elkaar kennis kunnen delen, ervaringen uitwisselen en mee kunnen denken over waar we mee bezig zijn en in welke richting ons vak zich beweegt. Zo leren we samen van elkaar!” 

Met 36 jaar brengt Renee ‘jong bloed’ aan de bestuurstafel. “Ik wil graag meebouwen aan de toekomst. Een toekomst waarvoor vernieuwing en verjonging noodzakelijk zijn. Ik wil me daarbij ook graag richten op studenten en net-afgestudeerden. Zij moeten enerzijds nog de nodige ervaring opdoen die ze bij Stubeco volop vinden. Anderzijds brengen zij ook weer een andere, nieuwere kijk op de branche met zich mee. Het lijkt me geweldig om dat samen te brengen.”  Dat lijkt op dit moment niet zo eenvoudig? “Het is inderdaad onder de huidige omstandigheden lastig. Stubeco draait om persoonlijke contacten en netwerken. Dat kan nu even niet. Maar laten we hopen dat daar ook weer snel verandering in komt. Het zou goed zijn als we elkaar als Stubeco-leden weer in levende lijven kunnen ontmoeten. Laten we hopen dat het snel het geval is.” 

Renee is getrouwd met Brenda en woont met vrouw en twee dochtertjes in Eindhoven.

Langs deze weg heten wij Renee van harte welkom in het bestuur. 

Nieuwe verbindingsweg N434 door COMOL5


Als onderdeel van de Rijnland Route wordt bij Leiden tussen de verkeersassen A4 en A44 een nieuwe verbindingsweg N434 met 2x2 rijstroken aangelegd. Deze nieuwe provinciale weg loopt over een afstand van 2,2 km op 30 meter diepte onder Voorschoten door een geboorde tunnel met twee kokers: een zuidelijke en een noordelijke. Over een lengte van 15 meter wordt voor de startschacht van de tunnel een zogenoemde betonbell gegoten met de PERI bekistingssystemen. Het gaat hier om een massief blok beton van 15 meter lengte, 30 meter breedte en met een hoogte van 14 meter. Het hele ontwerp hiervan werd in 3D gemaakt. Helaas kon het geplande bezoek aan COMOL5 vorig jaar geen doorgang vinden. Daarom gaat hierbij een interessante presentatie van het project vanuit bekistingsperspectief.

Lees meer

Update studiecel D07-3


Ruim drie jaar geleden publiceerde Stubeco de geüpdatete versie van het rapport Tijdelijke constructies voor het ondersteunen van bekistingen. Sindsdien is een aantal constructieve onderwerpen (bekistingsstijfheid, horizontale uitbuiging, kipstabiliteit van onderslagen, excentrisch aangrijpen van verticale lasten, …)  en hun gevolgen nader bestudeerd.  Hiervoor is naast de EC ook gebruik gemaakt van (buitenlandse) literatuurstudies. Verder zijn met behulp van geavanceerde rekenmethoden (FEM) een aantal belastinggevallen gedefinieerd en doorgerekend.

Op dit moment zijn de meeste studies “nagenoeg” gereed. Er wordt naar gestreefd om dit jaar nog de conclusies samen te vatten tot een ‘leesbaar’ rapport en – afhankelijk van de regelgeving van de overheid – eind 2021 een groene versie te presenteren.

Welkom nieuwe leden


De Stubeco-gelederen werden de afgelopen tijd versterkt met onze nieuwe leden Willem Mastenbroek, Randy Vrijdag en Riza Mert.

Willem heeft een lange geschiedenis in de beton-, bekistings- en wapeningsbranche. Hij heeft momenteel een adviesbureau voor betonbouw. Daarnaast is Willem gastdocent bij Civilion en voert hij kostprijsberekeningen uit voor  waterbouwkundige betonwerken. Randy en Riza zijn studenten aan Hogeschool van Amsterdam.

Graag verwelkomen we Willem, Andy en Riza binnen de Stubeco-gelederen. 

Ledenwerving


Een van de pijlers van Stubeco is het bevorderen en instandhouden van een netwerk van professionals dat actief betrokken is bij de uitvoeringstechniek van betonconstructies. Om dat netwerk zo gevarieerd mogelijk te houden is een goede vertegenwoordiging van opdrachtgevers én opdrachtnemers, waaronder aannemers, leveranciers en bekistingsbedrijven, van belang. Uw bijdrage daaraan is de eerste stap op weg naar verdere groei.

Heeft u bekenden die een technische of praktische affiniteit met de uitvoering van betonconstructies hebben? Nodig ze dan gerust uit voor een eerste kennismaking met onze vereniging. Een ‘live’ kennismaking is op dit moment niet mogelijk; daarom hier nog even de belangrijkste voordelen  van het lidmaatschap op rij:
  • Gelegenheid tot het delen van ervaringen op het gebied van de uitvoering van betonconstructies in de vorm van studies.
  • Een platform voor overleg over uitvoeringstechnische zaken. Gelegenheid tot actieve deelname aan kennisoverdracht.
  • Mogelijkheid tot het opbouwen van een netwerk met vakgenoten (Nationaal platform m.b.t. Europese regelgeving op het vakgebied).
Helpt u mee aan de groei van onze vereniging?

Voor uw agenda


Hopelijk kunnen we elkaar dit jaar weer ontmoeten. Zorg dan ook dat u regelmatig even de data controleert om te zien wat en wanneer wordt georganiseerd. Een overzicht van de belangrijke data is hier te vinden.
HEEFT U NIEUWS? LAAT HET ONS WETEN!
MET UW BIJDRAGEN GAAT DE NIEUWSBRIEF NOG MEER LEVEN!
Copyright © 2021 *Stubeco*, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp
www.stubeco.nl
Email
LinkedIn