Copy

 
5. oktober 2018

Invitation til dialogmøde og networking mellem borgmester og erhvervet i Halsnæs
 
Kære erhvervsliv i Halsnæs

For Halsnæs Kommune er efteråret 2018 en tid med meget travlhed og økonomiske udfordringer, som vi sent vil glemme. Alligevel synes jeg, at det er vigtigt, at få lejlighed til at mødes med vores erhvervsliv, som der også er tradition for.
 
Jeg håber derfor, at I vil være med til en aften, hvor vi vil byde på kaffe og kage, og hvor vi får en dialog om vores fælles kommune og de vigtigste samarbejdsforhold mellem erhvervslivet og kommunen de kommende år.
 
Arrangementet vil i år foregå i Rådhussalen, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk
den 22. oktober 2018 kl. 19.00.
 
Af hensyn til planlægningen, vil jeg bede jer tilmelde jer arrangementet ved at sende en mail til inbak@halsnaes.dk senest den 18. oktober 2018. Du kan se hele programmet på nederst.
 
Jeg ser meget frem til at se jer alle til en hyggelig aften med mulighed for en masse god dialog og networking.
 
 Venlig hilsen

Steffen Jensen

Borgmester
_____________________________________________________________________________
 
Program
Dialogmøde og networking mellem borgmester og erhvervet i Halsnæs
 
 
19.00 Velkomst ved borgmester Steffen Jensen
Borgmesteren giver en status over byrådets beslutninger med udgangspunkt i budgettet og den økonomiske situation.

Borgmesterens introduktion til ”Fælles om fremtiden – det gode liv i Halsnæs” med de politiske pejlemærker.

En orientering om forenklingen af ny Lov om Erhvervsfremmesystemet ved borgmesteren. 

19.45-20.15 Pause med kaffe og kage           
Direktør Martin Lindgreen introducerer de efterfølgende taler

20.20-20.40 Hvad ser erhvervslivet som de vigtigste mål i de kommende år?
Erhvervspanelet giver deres bud på de vigtigste prioriteringer, som vil understøtte erhvervsudviklingen i Halsnæs.  

20.40-21.00 Gennem sammenhold skaber vi vækst
Skoleleder for Hundested Skole, Malene Nyenstad og formanden for Hundested Erhverv Christian Warrer, fortæller om deres samarbejde på tværs af skolen og erhvervslivet med det formål, at understøtte den gode udvikling i lokalsamfundet.

21.00-21.15 Jobcentret som rekrutteringspartner
Chef for Borgerservice og Beskæftigelse, Helle Seerup, giver en status på samarbejdet mellem det lokale erhvervsliv og jobcentret. Kend mulighederne for hjælp til rekruttering og jobcentrets nyeste tiltag med, at skabe kvalificeret og jobparat arbejdskraft i Halsnæs Kommune.

21.15 -21.30 Afslutning for programmet ved borgmesteren

Tak for i aften.  
 
Copyright © 2018 Halsnaes Kommune, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.