Copy
Stichting De Eeuw van Mijn Ubbo is opgericht! 

Honderd jaar Ubbo 1919 – 2019  

  

Geachte lezer,

Voor u ligt de eerste officiële nieuwsbrief van ‘De Eeuw van mijn Ubbo’. Laat ik maar direct met de deur in huis vallen: ik ben trots als een pauw met deze nieuwsbrief. Tegelijkertijd moet gezegd: de veren waarmee ik pronk zijn vooral afkomstig van anderen. Het idee, om rond de jubileumviering van Ubbo Emmius, een groot project te starten kwam van oud-leerlingen. Dat wat we er nu van kunnen laten zien is afkomstig van een groep van (inmiddels) meer dan twintig personen.

Honderd jaar geschiedenis in de Veenkoloniën schetsen door middel van ‘oral history’ met als startpunt het onderwijs is op zichzelf al prachtig. Ik heb inmiddels een eerste interview gezien. Twee huidige leerlingen spreken een oud-leerling die in de oorlogsjaren onderwijs volgde aan de Stationslaan en die ons meeneemt in zijn leefwereld van toen. Indrukwekkend. Er zullen nog vele interviews volgen; zeker drie per decennium. Alles (d.w.z. fragmenten) zal zichtbaar worden gemaakt in een digitale omgeving.  Dat is niet alles. Er wordt gewerkt aan een tentoonstelling die in 2019 gaat rouleren langs alle acht locaties, maar ook in musea te zien zal zijn. Verder zullen huidige leerlingen in projecten gaan werken aan ‘De Eeuw’. Alles zal zichtbaar worden op de website, waar alle (oud)leerlingen ook zelf hun bijdrage kunnen leveren. Meer over dit alles leest u in het projectplan op de website van De Eeuw.

We hebben nog ruim twee jaar voor de boeg. Dan ligt er naar verwachting een prachtig resultaat van levende geschiedenis. Ik wens u veel lees- en kijkplezier; nu en in de komende jaren.

Gerard van Vliet
Voorzitter CvB Ubbo Emmius

 

Bestuur   

Mag ik u voorstellen:

 • Karl Rosman, voorzitter
 • Bert Dijkstra, secretaris
 • Johan Smith, penningmeester
 • Gerard van Vliet, algemeen bestuurslid
 • Jannette Nijhof-Keizer, algemeen bestuurslid. 

Het bestuur wordt professioneel ondersteund door:

 • Germa Greving, historicus, oud-leerling
 • Kirstin Smid, PR en communicatie, oud-leerling
 • Hans Elbersen, kunst- en cultuurprofessional, eigenaar van CommunArt.

Zij vormen met het bestuur de werkgroep, die alles organiseert.

 

Doelstelling  

De stichting wil de bewoners van Oost-Groningen zo uitgebreid mogelijk informeren over de betekenis van een eeuw geschiedenis van de regio en van het onderwijs van Ubbo Emmius in het bijzonder door middel van het verzamelen, archiveren en presenteren van voorwerpen, egodocumenten en (audiovisueel vastgelegde) interviews van oud-leerlingen en oud-medewerkers van onze school.
 

Lees het projectplan (download)

Werkzaamheden

De werkgroep vergadert elke twee maanden. Zij richt zich op:
 • Het afnemen van interviews met oud-leerlingen, oud-personeelsleden verdeeld over tien tijdvakken van ongeveer 10 jaar;
 • Het maken van korte films van een tot vijf minuten op basis van deze interviews;
 • Het verzamelen van materialen en objecten die gerelateerd zijn aan honderd jaar Ubbo ten behoeve van een tentoonstelling;
 • Het opzetten van interviewklas en filmklas voor leerlingen van onze school;
 • Het bouwen van een interactieve tentoonstelling;
 • Het bouwen van een web omgeving waar de verhalen en het beeldmateriaal worden vastgelegd voor de toekomst;
 • Het ontwikkelen van lesmateriaal voor de verschillende niveaus en jaargangen van onze leerlingen.

Diverse werkzaamheden zijn al in volle gang. Verslag van al deze activiteiten zal regelmatig na een vergadering van de werkgroep aan u allen worden gedaan.
 
Met vriendelijke groet,
 
Karl Rosman
Voorzitter Stichting De Eeuw van Mijn Ubbo
 

Filmopnames  

Geen felgekleurd shirt of blouse met kriebelmotief aan, zorg ervoor dat de geïnterviewde je vraag verwerkt in zijn/haar antwoord, laat je niet afleiden door omgevingsgeluiden; zo maar wat tips die de leerlingen uit VWO4 meekregen tijdens de zogenaamde ‘interviewklas’. Deelname aan de klas leverde een unieke ervaring op. Leerlingen van nu mochten in gesprek gaan met leerlingen van toen. Toen heette Ubbo Emmius nog de chr. HBS, toen waren er nog jongens- en meisjeskamers, toen werden de mondelinge examens nog afgenomen door zogenaamde “gecommitteerden”...

Wat hebben ze genoten, die leerlingen van vroeger én de leerlingen van nu. Want er was naast alle verschillen toch ook een gevoel van herkenning. Zo blijkt: het delen van de verhalen over je middelbare schooltijd verbindt zelfs mensen met zeventig jaar leeftijdsverschil.

De interviewklas gaat ook dit schooljaar weer van start. En de verhalen die verzameld worden, zullen langzaam de website gaan vullen. Zo krijgt De Eeuw van Mijn Ubbo steeds meer kleur.

Germa Greving
Projectleider De Eeuw van Mijn Ubbo

Leerlingen actief voor De Eeuw 

In opdracht van de De Eeuw hebben wij afgelopen jaar bij het vak CKV (Culturele Kunstzinnige Vorming) het project gedaan; ”De Eeuw van Mijn Ubbo”-Leerlingen uit havo 4 en vwo 4 hebben met veel enthousiasme onderzoek gedaan en van alles ontdekt over de buitenlandse excursies, de Leadhudde, de ontwikkeling van het gebouw, het eten in de kantine, omgangsvormen tussen leerling en leraar, muziekstijlen, het aantal stappen op een schooldag, mode en trends en nog veel meer Ubbo-zaken.

Er zijn mooie resultaten en ideeën die mee gaan op weg naar het jubileum.

Met veel plezier zullen we dit schooljaar de opdracht weer starten met de huidige klassen havo 4 en vwo 4.

Hennie Bosma en Karin Holtjer
CKV-docenten Ubbo Emmius

Wilt u een bijdrage leveren? 

 

Deel een herinnering aan uw schooltijd

Uw verhaal vormt samen met andere verhalen een zee aan herinneringen. Elke herinnering is onderdeel van het mozaïek van onze geschiedenis. 
Wilt u een herinnering delen? Heeft u materialen te leen? Mail Germa!
Uw ervaring toevoegen  | Contact  |  Afmelden

U ontvangt deze nieuwsbrief op: <<E-mailadres>>
© 2017 De Eeuw van Mijn Ubbo 
Postbus 137
9500 AC  Stadskanaal
info@deeeuw.nl

U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u zich hiervoor heeft ingeschreven via onze website.


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
De Eeuw van Mijn Ubbo · Postbus 137 · Stadskanaal, Gr 9500 AC · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp