Copy
View this email in your browser

Vd har ordet

I dagarna börjar Trafikutskottet i Riksdagen behandla infrastrukturpropositionen – hur ska de statliga satsningarna på infrastrukturområdet fördelas under perioden 2018 – 2026? Ett dubbelspår mellan Gävle och Härnösand stärker järnvägens konkurrenskraft, det handlar om att bygga ihop norra och södra Sverige. Det handlar om att integrera den moderna Botniabanan fullt ut och skapa snabba och effektiva järnvägsförbindelser igenom hela Sverige. 

Är du nyfiken på varför nya Ostkustbanan en av de viktigaste och starkaste framtidssatsningarna? Ta en titt på vår nya hemsida. Där har vi samlat fakta och våra bästa argument.

Missa inte nästa Rundabordsamtal i Riksdagen. Den 23 november möts vi för att prata hållbara transporter. Bland de särskilt inbjudna gästerna märks Mattias Goldmann som är vd för Fores, Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna och landshövding Per Bill från Gävleborgs län.

Mer information och anmälan här. Förra mötet blev snabbt fulltecknat och vi ger företräde till personer  från Riksdagen och Regeringskansliet.

Med vänlig hälsning,

Ingela Bendrot, 
vd Nya Ostkustbanan
e-mail ingela.bendrot@nyaostkustbanan.se

Rundabordsamtal - engagerar och inspirerar

– Det är viktigt att vi alla får ta del av fakta och också diskutera med berörda. Den 19 oktober diskuterade vi hur järnvägens konkurrenskraft kan stärkas och vi fick mycket bra inspel från de inbjudna gästerna. Jag tycker också att det är bra med korta och fokuserade möten, där de som vill kan stanna kvar och mingla efteråt säger Jasenko Omanovic S, riksdagsledamot från Västernorrlands län och en av initiativtagarna till dessa rundabordsamtal.

Du som missade rundabordsamtalet kan läsa ett kort referat här eller se det i denna helt nya film. Nästa Rundabordssamtal äger rum den 23 november kl 11.

Läs hela inbjudan här.

Studieresa längst med Ostkustbanan gav många aha-upplevelser

Ostkustbanan i sin nuvarande sträckning är kurvig, backig och trång. Det framgick tydligt då Trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith och en lång rad nationella och regionala beslutsfattare åkte mellan Gävle och Sundsvall i ett särskilt inhyrt konferenståg.

Läs mer här.

Tro det eller ej. Men det finns en järnväg i Sverige som går rakt igenom ett hotell. Se med egna ögon när tåget passerar igenom Stadshotellet!

Nya Ostkustbanan på Riksdagens bord?

Inför den kommande riksdagsbehandlingen av infrastrukturpropositionen hoppas vi att ledamöterna ska få upp ögonen för hur bra en kraftfull satsning på dubbelspårsutbyggnad mellan Gävle och Härnösand är för Sverige. Dessutom är det mycket välkommet att Moderaterna nu tydligt tagit ställning för dubbelspårutbygganad mellan Gävle och Sundsvall. 

Läs mer här.

Pressträff i Härnösand den 10 november

Kom och träffa Fred Nilsson ledamot i styrelsen för Nya Ostkustbanan och tillika kommunstyrelsens ordförande i Härnösand samt bolagets vd Ingela Bendrot

Läs mer här.

Stora nyttor med nya Ostkustbanan

Sweco har på uppdrag av Nya Ostkustbanan gjort en nyttoanalys av dubbelspårsutbygganden och den visar på stora nyttor för såväl näringsliv som pendlare. En annan viktig aspekt är att en utbyggnad av dubbelspår längst Ostkustbanan görs etappvis där varje enskild etapp genererar nytta.

På vår hemsida kan du här höra hur Henrik Andersson som är strategikonsult och civilingenjör - och en av dem som författat Swecorapporten - berätta varför nya Ostkustbanan är bra för hela Sverige. 

Vill du komma fram snabbare?

Det är temat för den kampanj som Nya Ostkustbanan nu startat. I brickbordsannonser på alla SJ 3000-tåg kan passagerarna ta del av fakta och argument. Vi har dessutom tagit fram fem olika vykort som vi sänder till berörda beslutsfattare och andra som vi vill ska känna till fördelarna med nya Ostkustbanan.

Vill du ha några vykort? Maila till info@nyaostkustbanan.se.This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ostkustbanan 2015 AB · http://nyaostkustbanan.se/ · Sundsvall 851 85 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp