Copy
View this email in your browser

Beröm till Nya Ostkustbanan i Almedalen

– Nya Ostkustbanans rapport fångar in godsnyttan bättre än någon jag sett hittills, sa Sverigeförhandlaren HG Wessberg på ett fullsatt seminarium i Almedalen. 

En av de hetaste frågorna inom infrastrukturområdet just nu handlar om nytto-analyser. Nya Ostkustbanan har låtit Sweco tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm räkna på nyttorna av att bygga dubbelspår mellan Gävle och Härnösand. Resultatet har överlämnats till Sverigeförhandlingen  i form av en 180 sidor lång rapport.

– Rapporten visar tydligt att nya Ostkustbanan är bra för hela Sverige. Det är ett av Sveriges viktigaste godstråk, men det finns också stor potential för pendling. På så sätt bidar dubbelspår till kortare restider och strategisk regionförstoring, berättade strategikonsulten Henrik Andersson från Sweco. 

Crister Fritzon vittnade om att tågtrafiken norrut utvecklats på ett sätt som överträffat alla förväntningar, samtidigt som han  höll med om att enkelspåret mellan Gävle och Härnösand är Sveriges längsta flaskhals.

– Kapacitetsutnyttjandet på Ostkustbanan slår i taket och vi har ett stort behov av att kunna öka kapaciteten norrut. Ett dubbelspår skulle halvera restiderna och fyrdubbla kapaciteten, vilket skapar helt andra förutsättningar för trafiken än nuvarande bana, underströk Crister Fritzon

– Nya Ostkustbanan knyter ihop väsentliga delar av Sverige, vilket är viktigt i det utvecklingsskede som Sverige nu befinner sig i. Från att ha varit ett renodlat industrisamhälle går vi nu in i ett blandat industri- och tjänstesamhälle. Det betyder att både människor och gods måste kunna komma fram. Då måste man få fram godsnyttan väsentligt mer i analysen och det har Sweco lyckats alldeles utmärkt med, sa Sverigeförhandlaren HG Wessberg

Även Karin Svensson Smith som leder arbetet i Riksdagens Trafikutskott uttalade sig positivt om såväl Nya Ostkustbanan som rapporten.

– Det är viktigt att fortsätta arbetet med nyttokalkylerna, även om jag inte tror att det går att få fram en kalkyl som fångar in alla nyttoaspekter. Därför kommer det alltid att krävas politiska avvägningar när man fattar beslut om vilka infrastruktursatsningar som ska genomföras, sa Karin Svensson Smith, MP.

Anmäl dig till Nya Ostkustbanans nyhetsbrevThis email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Nya Ostkustbanan · http://nyaostkustbanan.se/ · Sundsvall 851 85 · Sweden

Email Marketing Powered by MailChimp