Copy
Nyhedsbrev fra SF i Europa-Parlamentet 12. december 2022

Kære <<Fornavn>>

Det er på tide at få ligeløn - og i denne uge kommer vi forhåbentlig et skridt nærmere. Som en tidlig julegave forventer Kira nemlig at lande en aftale om lønåbenhed. 

Kira er chefforhandler på vegne af EU-Parlamentet, og torsdag er (forhåbentlig) sidste såkaldte trilog med EU-regeringerne. 

Det er godt. Lønåbenhed er nemlig et af de bedste værktøjer til at sikre ligeløn. 

Bedste hilsner,
Kira og Margrete

 

Ulvene i EU spiser kun bedstemødre

Igen kører højrefløjens skræmmekampagne om ulvebestanden i EU. Senest har Asger Christensen og Anni Matthiesen fra Venstre i et debatindlæg i Kristeligt Dagblad udtalt at ’ulven skal ud af Danmark’. Det er vi i De Grønne og SF selvfølgelig meget imod – ulvene har lige så meget ret til at være her som os.

Desværre blev et gennemsyn af det såkaldte habitatsdirektiv stemt igennem ved sidste plenar. Som direktivet er i dag, beskytter det ulvene og andre store kødædere. Selvfølgelig skal vi beskytte landmænds husdyr, men at skyde ulvene er ikke vejen frem.

Det er bevist at ulve og husdyr kan sameksistere under de rette foranstaltninger. Faktisk er tilpasningsmetoderne mere effektive til at kontrollere ulvebestanden end både aflivning og fri jagt. Derfor er det vejen frem. 

Vi skal værne om naturens mangfoldighed og selvfølgelig også de dyr som lever i den. 

EU-hjælp til Ukraine trods ungarsk kæp i hjulet

På finansministrenes møde i Bruxelles i tirsdags valgte Ungarns regering på ussel vis at blokere for den omfattende og strengt nødvendige fælleseuropæiske hjælpepakke til Ukraine. De 18 mia. euro som pakken består af, skal blandt andet holde hånden under den offentlige sektor i Ukraine der lige nu lider stor nød på grund at Putins rædselsfulde angrebskrig.

Men Ungarns uværdige gidseltagning skal hverken slappe kravet til Ungarn on at leve op til EU's retsstatsprincipper eller solidariteten med Ukraine. 
 
Heldigvis er regeringerne i samtlige øvrige EU-lande fast besluttede på at hjælpen skal frem til Ukraine, og derfor er EU-Kommissionen og de 26 EU-lande nu i gang med at finde de mange penge gennem nationale garantier der ikke afhænger af humøret i regeringskontorerne i Budapest. 
 
Det er afgørende at for EU's troværdighed at Ukraine kan regne med støtten kommer frem og viljen til at hjælpe er intakt, trods Ungarns usolidariske veto.

EU-ambitioner om mindre gift under heftigt pres

Kommissionen præsenterede i juni sit længe ventede forslag til en overhaling af EU’s regler for brug af sprøjtegift i landbruget. Udspillet skal indfri ambitionerne om en kraftig reduktion i brugen der blev annonceret i ’Jord til bord’-strategien tilbage i 2020.
 
Udspillet indeholder en bindende målsætning om at reducere brugen af sprøjtegift med 50% inden 2030 - noget der har medført en orkan af kritik fra kemikalieindustrien, landbrugsorganisationer og reaktionære politikere. De mener at det vil føre til større fødevareusikkerhed.
 
Kritikken er forventelig, men det er stærkt bekymrende at en stor gruppe af EU’s regeringer også arbejder på at bremse tiltaget. De ønsker en ny analyse af konsekvenserne da de mener at krigen i Ukraine gør den oprindelige konsekvensvurdering ubrugelig. Det er ren forhanlingsstrategi.

Danmark har hidtil bakket op om Kommissionens udspil, og vi forventer at den kommende regering vil fortsætte den linje. Vi ved mere efter ministerrådsmøde 19. december. Du kan læse mere baggrund her.

Færre fældede træer i indkøbsvognen

Natten til tirsdag i sidste uge landede Parlamentet og EU-landenes regeringer et udkast til nye regler mod skovrydning. Reglerne forpligter virksomheder til at sikre at deres produkter ikke har forårsaget skovfældning i andre lande - og den er et kæmpe skridt i den rigtige retning for vores planet. 

Det lykkedes Parlamentet at øge ambitionerne i Kommissionens udspil på flere parametre. Blandt andet ved at udvide gruppen af produkter der stammer fra kvæg, kakao, kaffe, palmeolie, soja og træ til også at omfatte gummi, trækul og printerpapir. Om et par år vil det blive vurderet om majs og biodiesel også skal inkluderes. Til gengæld lykkedes det ikke at udvide reglerne til at gælde andre økosystemer end skov.

Aftalen skal stadig godkendes officielt i både Parlamentet og Rådet. 

Endelig: Palæstina på plenaren

Endelig er det lykkedes at få Palæstina på dagsordenen på plenaren. I denne uge forhandler de politiske grupper i EU-Parlamentet en fælles resolution om fremtidsudsigterne for to-statsløsningen for Israel og Palæstina. De Grønne har lavet en god og balanceret tekst som vi tager med ind i forhandlingerne og debatten i salen.

Situationen er kritisk med stadigt stigende drabstal og andre (daglige) overgreb på den palæstinensiske befolkning. Både palæstinensere og israelere beder os om at hjælpe med at få stoppet den eskalerende vold. 

Vi må og skal holde fast på to-statsløsningen med grænsedragningen fra 1967 som den eneste vej til fred. Med den nye endnu mere højreekstreme regering der er ved at blive dannet i Israel samt meget dårlig ledelse i de palæstinensiske områder, må vi insistere på at folkeretten overholdes og menneskerettighedsorganisationer har mulighed for at arbejde og dokumentere overgreb. 

Vi må sætte en stopper for vold, drab og ødelæggelser nu. Og EU har faktisk en stærk stemme - også fordi vi er en stærk handelspartner for Israel og en stor donor til palæstinenserne.

Men ord er ikke nok, der må handling til nu. Og vi har faktisk flere muligheder for at tage affære så Israels regering kan mærke at  vi mener det.

Lettere udrulning af vedvarende energi

I denne uge stemmer Parlamentet om sit forhandlingsmandat til en del af Kommissionens såkaldte REPowerEU der skal accelerere EU’s grønne energiomstilling. 

Der er tale om et tillæg til den allerede igangværende forhandling om opdateringen af RED, EU’s direktiv om vedvarende energi, som sigter mod at gøre det lettere for energiselskaber at få godkendt opstillingen af solceller og vindmøller.

Meget af debatten handler om balancen mellem den vanvittigt vigtige afvikling af fossile brændsler og beskyttelsen af vores hårdt pressede natur. 

Debatten kan følges live her tirsdag. Afstemningen er onsdag.

Ugens tweet

Hvis du vil følge med i Margrete og Kiras arbejde i Europa-Parlamentet, så tilmeld dig nyhedsbrevet her:
Tilmeld dig nyhedsbrevet
Margretes Facebook
Margretes Twitter
Margretes hjemmeside
Copyright © 2022 SF - Socialistisk Folkeparti, All rights reserved.