Copy
Nyhedsbrev fra SF i Europa-Parlamentet 22. februar 2021

EU-Kommissionen foreslår bedre beskyttelse af Wolt-bude og Uber-chauffører

På onsdag fremlægger Kommissionen sit længe ventede forslag om bedre beskyttelse af bl.a. Wolt-bude og Uber-chauffører – nemlig såkaldte platformsarbejdere.

Forslaget har været meget efterspurgt fordi platformsarbejdere falder mellem to stole. De tager typisk opgaver løbende via en app og kan hverken kategoriseres som lønmodtagere eller selvstændige. Det har en enorm betydning for deres sociale sikring og for om platformene skal agere som arbejdsgivere. Beskæftigelseskommissæren, Nicolas Schmit, har allerede afvist at der kommer en tredje kategori af arbejdere på arbejdsmarkedet, men han garanterer at alle platformsarbejdere bliver beskyttet i forslaget. Vi ser frem til at læse med!

EU-Kommissionen lover mere gennemsigtighed omkring vaccinestrategien

Efter klager fra civilsamfund og politisk pres fra blandet andet De Grønne valgte EU's Ombudsmand for nylig at anmode EU-Kommissionen om offentliggørelse af vaccinestrategien – mødereferater, kontrakterne i alle detaljer osv. Fredag svarede Kommissionen at de lover at offentliggøre samtlige kontrakter ’meget snart’ og at de er i gang med at gennemgå mødereferater og notater før offentliggørelse.

Det er sent ved at gå op for Kommissionen at lukkethed er til industriens fordel. Kender offentligheden ikke detaljerne om antal, tidspunkt for levering eller juridisk ansvar i tilfælde af bivirkningerne, står Kommissionen nemlig selv for skud.

For nylig meldte AstraZeneca om store forsinkelser blandt andet fordi UK i følge direktøren underskrev kontrakten før EU. Efter et par ugers protest blev UK-kontrakten offentliggjort i sidste uge, og det viser sig at det forholder sig helt omvendt: EU var først, og industrien har et forklaringsproblem. Åbenhed er så godt som altid i offentlighedens interesse. 

Danmarks inhumane enegang 

I de kommende par måneder skal asylbehovet hos 350 syriske flygtninge fra Damaskus-området genvurderes. Der findes et utal af rapporter som slår fast at Syrien ikke er et sikkert land, og derfor har ingen andre EU-lande hjemsendt flygtninge dertil. Regeringens udmelding skaber utryghed og frygt blandt mennesker som endelig har fundet fred og ro i Danmark. Er det virkelig bedre at have dem siddende i et udrejsecenter fordi de nægter at tage tilbage? Regeringens kynisme bliver stadigt mere ubærlig. 

Søndag eftermiddag debatterede Margrete med Niels Fuglsang (S) i P1 Orientering Europa regeringens urealistiske plan om at finde et land udenfor Europa hvortil Danmark kan deportere dem der søger asyl her. Hør med her.

Sidste søm i EU-budget og genopretningsinstrument

Folketinget slår i denne uge de sidste søm i det store arbejde med EU’s budget- og genopretningsinstrument. Det skal dels sikre at EU har et budget de næste syv år, dels at den nye genopretningsfond kan blive tanket op med milliarder af Euro som skal investeres i en grøn og digital genstart af Europas coronaramte økonomier.

For at genopretningsfonden kan virke, skal Europa-Parlamentet høres og medlemslandenes parlamenter give deres samtykke til den afgørelse om EU’s indtægter som stats og regeringslederne traf på EU topmødet den 14. december sidste år. Først når det er gjort, er den endelige aftale om EU’s økonomi de næste mange år på plads. Det er samtidig forudsætningen for at Kommissionens kan optage lån for op til 750 mia. euro til finansiering af EU’s genopretningsinstrument.
 
I forlængelse af den nye aftale om EU᾽s egne indtægter indføres et nyt nationalt bidrag der baserer sig på vægten af ikke-genanvendt plastemballageaffald der genereres i hver medlemsstat (ofte, men fejlagtigt omtalt som en plastikskat). Kommissionen vil i løbet af første halvår af 2021 fremsætte forslag om en såkaldt CO2-grænsetilpasningsmekanisme og en digital afgift som skal indføres senest 1. januar 2023. I aftalen indgår også en opfordring fra Rådet om at fremsætte et revideret forslag om EU᾽s CO2-kvotehandel (ETS) der bør udvides til at omfatte luftfart og søfart og en afgift på finansielle transaktioner, noget der længe har været et ønske fra SF!

Reglerne for fremtidens internet skal fastsættes

I denne uge har vi de indledende diskussioner af EU-Kommissionens nye forslag til regulering af digitale tjenester. Forslaget kom i december og er EU’s første forsøg på at regulere digitale platforme i 20 år.

Det nye er at internetplatforme for alvor bliver ansvarlige for det indhold brugere genererer på dem og de reklamer der optræder på deres sider. Med forslaget vil digitale platforme blive pålagt nye forpligtigelser til moderering og indberetning ligesom der vil blive stillet krav om ordentlig gennemsigtighed.

Øverst på De Grønnes liste står blandt andet retten til egen data og bekæmpelse af hadtale. Men det er samtidig vigtigt at det ikke bliver de store techgiganter der får lov til at definere grænserne for ytringsfriheden på nettet. Der er lagt op til nogle spændende diskussioner om gennemsigtighed, ytringsfrihed og demokrati når rammerne for fremtidens internet skal fastsættes.

Lær om plastaffald med Madame Plastic

Mængden af plastik i naturen vokser, men heldigvis er der også tiltagende opmærksomhed på problemet. EU’s borgerklageudvalg (PETI), hvor Margrete er De Grønnes koordinator, har i lang tid fået henvendelser fra borgere der er bekymrede for plastikaffaldets ødelæggelse af naturen.

Derfor afholder udvalget sammen med Miljøudvalget (ENVI) torsdag en høring hvor en række eksperter skal afdække hvor grelt det står til og hvilke tiltag der skal på banen. Margrete (i Bruxelles også kendt som ’Madame Plastic’ efter ordførerskaberne på engangsplast- og plastikposedirektiverne) får selvfølgelig taletid til høringen som du kan se live torsdag fra 14.15-15.45 på linket her.

Høring om angreb på abortrettigheder i Polen

Onsdag går Ligestillingsudvalget og udvalget for Civile Rettigheder sammen om en høring om de indskrænkede abortrettigheder i Polen.

I februar trådte en ny abortlov i kraft hvor kvinder i Polen kun kan få foretaget en abort hvis der er tale om incest, voldtægt eller hvis kvindens liv er i fare. Det vælger Europa-Parlamentet at tage op i begge udvalg fordi det både går i retning af et skred for ligestillingen og vores grundlæggende rettigheder. Følg med i høringen onsdag fra 13.45 her.

Ugens tweet

Vil du se flere opdateringer fra sociale medier? Så klik på ikonerne herunder.
Facebook
Twitter
Website
Hvis du vil følge med i Margrete og Kiras arbejde i Europa-Parlamentet så tilmeld dig nyhedsbrevet her:
Tilmeld dig nyhedsbrevet
Margretes Facebook
Margretes Twitter
Margretes hjemmeside
Copyright © 2021 SF - Socialistisk Folkeparti, All rights reserved.