Copy
Nyhedsbrev fra SF i Europa-Parlamentet 1. marts 2021

Stor sejr i kampen mod skattefiflerne

Vi har skrevet meget om skattely og særligt om forslaget om såkaldte land for land-regnskaber tidligere. Når vi har skrevet, har det altid været noget med at det er ’lige ved’ og at vi har ’taget skridt i den rigtige retning’. Men nu er der er der virkelig grund til begejstring.
 
Efter mere end fem år hvor flere medlemslande som Sverige, Luxembourg, Cypern og Irland har blokeret forslaget i Ministerrådet, kom der i sidste uge endelig kvalificeret flertal for forslaget. Det er den største skattenyhed længe, og det er en sag som SF og især Oxfam IBIS og andre gode kræfter har kæmpet for i mere end ti år.
 
Forslaget går ud på at virksomheder skal offentliggøre hvor meget de tjener i hvert land hvor de har forretning og indtjening. I dag laver de et samlet regnskab, men så kan vi ikke tjekke om de tjener pengene i de samme lande som de betaler skatten til. Nu starter forhandlingerne omsider, og Parlamentet kommer til at presse på for så skrappe regler som muligt.

EU-Kommissionen vil bekæmpe løngabet med løngennemsigtighed

I denne uge fremlægger Kommissionen sit forslag til et direktiv der skal sikre lige løn for mænd og kvinder ved hjælp af løngennemsigtighed. Da Ursula von der Leyen blev Kommissionsforkvinde, lovede hun bindende tiltag på løngennemsigtighed inden for de første 100 dage. Vi har derfor ventet noget længere end forventet!
 
Direktivet bliver det største stykke ligestillingslovgivning i denne valgperiode. Det er fuldstændig afgørende hvis vi skal lukke det europæiske løngab på 14,1% at vi kan se hvad hinanden tjener. Løngennemsigtighed gør det nemlig muligt at se om princippet om lige løn for lige arbejde overholdes så man kan gøre op med diskrimination mellem kønnene på arbejdsmarkedet. Vi forventer også at direktivet indeholder konkrete kriterier for hvordan man kan vurdere værdien af et arbejde så vi kan sammenligne forskellige job og deres løn.
 
Sagen er meget vigtig for os, og vi følger den tæt. Forhåbentlig er forslaget både ambitiøst og solidarisk og kan favne alle medlemsstaterne så vi kan få et mere ligestillet arbejdsmarked i Europa. 

Hvad kan vi egentlig lære af Israel?

Torsdag flyver Mette Frederiksen til Israel for b.la. ’at drøfte hvordan vi kan blive mere selvforsynende med vacciner’. Israel er blandt de absolut førende lande når det kommer til udrulning af vaccinerne, og går man en tur igennem Tel Aviv med åbne barer og caféer, er det forståeligt at Statsministeren søger inspiration til genåbning af Danmark.
 
Men spørgsmålet er: Hvad kan vi egentlig lære af Israel?
 
Som en del af handlen med Pfizer har Israel eksempelvis solgt samtlige borgeres dyrebare sundhedsdata. Først efter lang tids pres blev salgsaftalerne offentliggjort, og flere civilsamfundsorganisationer er b.la. bekymrede for om samme data om borgeres sundhedshistorik kan havne hos forsikringsfirmaer. Og foruden at afskrive industriens juridiske ansvar i tilfælde af bivirkninger har Netanyahu, stik i mod folkeretslige forpligtelser, undladt at tilbyde vacciner til palæstinenserne i de besatte områder. Vaccineapartheid kalder eksperter det. Der er altså næppe noget at lære, Mette Frederiksen.

Øget vaccineproduktion, koordineret grænsekontrol og hurtigere vaccinering

Det blev overskrifterne da EU's stats- og regeringsledere i sidste uge mødtes for b.la. at drøfte coronakrisen under Rådsmødet. Men tilbage står det store spørgsmål: Hvordan?
 
Mette Frederiksen har nævnt muligheden for at bygge nye fabrikker, men selvom statslederne blev enige om en udtalelse der udtrykker bekymring for den manglende globale adgang til vacciner, så forbliver vaccinesamarbejdet COVAX EU's hidtil eneste svar på udfordringen. COVAX er massivt underfinansieret, og det er som om EU glemmer at initiativet kun satser på (håber?) at kunne vaccinere 20% af verdens fattigste. Hvad med de sidste 80%?
 
Onsdag opfordrede 115 MEP'ere, blandt andre Margrete og Kira, stats- og regeringslederne til at gøre endnu mere ved at genoverveje og ophæve deres blokering af et forslag i WTO om midlertidigt at suspendere patenterne.

Tirsdag og onsdag mødes WTO's generalforsamling og drøfter forslaget som i øjeblikket har opbakning fra to tredjedele af landene. Samtidig overtager Norge formandskabet fra Sydafrika, og det bliver spændende at følge hvad det kommer til at betyde!
 
Der bør også komme direkte politisk pres på industrien så de nødes til at dele deres data hurtigere – deres resultater, som allerede er heftigt finansieret af skatteborgerne, tilhører menneskeheden, især da under en pandemi.

Kommissionen løfter sløret for planer om et social retfærdigt Europa

Kommissionen lancerer onsdag sin handlingsplan for hvordan vi sikrer ordentlige arbejdsvilkår og et retfærdigt og lige arbejdsmarked i Europa. Det kaldes ’den europæiske søjle for sociale rettigheder’ og indeholder en række principper - eksempelvis at medlemslandene skal udrydde hjemløshed, give arbejdsløse et ordentligt levegrundlag og at mænd og kvinder skal have lige muligheder.
 
Handlingsplanen skal vise hvordan EU faktisk kommer til at leve op til disse principper i fremtiden. Vi frygter desværre en omgang varm luft og gode hensigter fra Kommissionen uden konkrete løsninger, men vi ser trods alt frem til at hørehvad Kommissionen har af planer.

Forhandlingerne om EU’s klimalov spidser til

På torsdag fylder det oprindelige forslag til EU's klimalov 1 år, og det er jo en oplagt lejlighed til at gøre status på den front. Efter De Grønne lykkedes med at få vedtaget et stærkt mandat i Europa-Parlamentet, bl.a. med et 60% reduktionsmål i 2030, er klimaloven nu i trilogforhandlinger mellem Kommissionen, Parlamentet og Rådet (regeringerne).
 
Efter nogle lidt luftige indledende runder nærmer man sig forhandlingerne om nogle af de helt centrale elementer. Indtil videre tyder det på at især 2040-målet og reduktionshastigheden (altså diskussionen om ’hockeystav’ eller hurtig handling) bliver blandt de større knaster, og som så ofte før er det især Rådet der ikke er meget for at løfte ambitionsniveauet.

I De Grønne har vi især fokus på at der nedsættes et EU-klimaråd som kan holde Kommissionen og medlemslandene fast på deres egne forpligtelser. Det har vi jo herhjemme netop set kan være et meget vigtigt politisk våben hvis de der sidder på beslutningerne, er for fodslæbende.

Ugens tweet

Vil du se flere opdateringer fra sociale medier? Så klik på ikonerne herunder.
Facebook
Twitter
Website
Hvis du vil følge med i Margrete og Kiras arbejde i Europa-Parlamentet så tilmeld dig nyhedsbrevet her:
Tilmeld dig nyhedsbrevet
Margretes Facebook
Margretes Twitter
Margretes hjemmeside
Copyright © 2021 SF - Socialistisk Folkeparti, All rights reserved.