Copy
Nyhedsbrev fra SF i Europa-Parlamentet 13. februar 2023

Kære <<Fornavn>>

Nu kommer Rusland på EU’s sortliste over skattely!
 
På tirsdag opdaterer EU’s finans- og økonomiministre unionens sortliste over skattely. Vi hører at Rusland kommer på, og det er ikke et sekund for tidligt. Ruslands skattestrukturer for virksomheder underminerer nemlig ideen om at bidrage i de lande hvor virksomhederne er til stede.
 
Selvom det er et godt skridt på vejen, så er EU’s skattelyliste notorisk kendt for at være mangelfuld. Mange af verdens værste skattely er ikke på hvilket også gælder for EU’s egne. Og konsekvenserne ved at være på listen er næsten heller ikke til at få øje på.
 
Det ser samtidig ud til at Qatar forbliver på trinet under sortlisten - grålisten. Landet har paradoksalt nok fået forlænget sin deadline på trods af Qatar-gate. Desværre er det ikke unormalt med så lang snor, og hele arbejdet med sortlisten bør virkelig reformeres. Jeg håber Økonomiminister Troels Lund Poulsen tager fat.

Bedste hilsner,
Kira Marie Peter-Hansen

EU-aftale med Nordmakedonien om migration

Der er igen stort fokus på migration. Mange der kommer til Europa, har ikke ret til asyl, men kan heller ikke sendes tilbage fordi der ikke er udleveringsaftaler. Endnu flere strander ved Europas ydre grænser uden mulighed for at få prøvet deres sag, og der er frygtelige eksempler på vold og overgreb. Endda fra EU’s eget grænseagentur, Frontex, som angiveligt både har finansieret og selv medvirket til de såkaldte pushbacks hvor flygtningebåde skubbes tilbage ud på havet og mennesker med vold tvinges ud af EU. Alt sammen i klar modstrid med FN’s flygtningekonvention.
 
På denne uges plenar stemmer vi om en aftale mellem EU og Nordmakedonien om sikring af EU’s ydre grænser. Der lægges selvfølgelig op til at EU’s grænseagentur i samarbejde med Nordmakedoniens grænsevagter altid skal arbejde professionelt og i respekt for grundlæggende rettigheder.
 
Men vi har set alt for mange eksempler på at det ikke er tilfældet når EU’s ydre grænser skal sikres. I De Grønne kæmper vi derfor for at aftalen sikrer at mennesker behandles ordentlig og at retten til at søge asyl opretholdes.

EU på vej mod afklaring om statsstøtte til grønne job

Det skal være hurtigere og mindre besværligt at give statsstøtte til grønne industrivirksomheder i Europa. Til gengæld skal statsstøtten være mere målrettet og kun virke i en afgrænset periode. Det var blandt andet noget af det EU's 27 stats og regeringschefer understregede i deres fælles topmødeerklæring fra EU-topmødet i Bruxelles i sidste uge.
 
Erklæringen er et vigtigt skridt hen mod at europæisk modsvar på USA's enorme ’Inflation Reduction Act’ der potentielt kan give EU’s grønne virksomheder svære vilkår og dermed betyde tab af vigtige grønne job i Europa. Arbejdet med den nye statsstøtte-lovgivning har nu fået en retning og fortsætter på EU-topmødet i marts. Det haster med at finde en europæisk løsning, og vi hepper på at det sker i en fart!

Farvel til forbrændingsmotoren

Vejtransporten er en af den grønne omstillings helt store udfordringer - vi vil gerne bevæge os rundt og de fleste helst i deres egne personbiler. Det er en udvikling der ventes at accelerere de kommende år.
 
En del af løsningen på dette er at investere massivt i alternativerne til privatbilisme: Kollektiv transport og cykel- og fodgængerinfrastruktur. Men bilerne kommer stadig til at være en del af vores samfund, og det er altafgørende at de bliver elektrificeret hurtigst muligt.
 
Tirsdag morgen debatterer vi resultatet af Parlamentets forhandlinger med regeringerne om CO2-standarder for biler. Den største sejr i aftalen er et EU-forbud mod nysalg af forbrændingsmotorer fra 2035. Aftalen pålægger også Kommissionen at undersøge muligheden for nationale planer for tidligere udfasning (som Danmarks mål for 2030) uden at være i strid med det indre marked.

Margrete i Politiken: Uvidenhed om Danmarks nej til a-kraft nærmest uden huller

Atomkraftlobbyen har fået vind i sejlene – flere og flere, især unge, synes det lyder smart. Det kommer næppe til at betyde mere akraft i den vestlige verden (ingen firmaer vil investere i dem uden massiv statsstøtte). Tidsperspektivet er også håbløst. Og affaldsproblemet er endnu ikke løst.

Men det fjerner opmærksomhed fra den påtrængende opgave med en hurtig udbygning af vedvarende energi. 

Anders Lund Madsen har nu lavet en TV-serie om A-kraft som Henrik Palle i Politiken anmelder. Margrete er noget uenig i den anmeldelse. Læs hendes svar i Politiken her.

Ugens tweet

Hvis du vil følge med i Margrete og Kiras arbejde i Europa-Parlamentet, så tilmeld dig nyhedsbrevet her:
Tilmeld dig nyhedsbrevet
Margretes Facebook
Margretes Twitter
Margretes hjemmeside
Copyright © 2023 SF - Socialistisk Folkeparti, All rights reserved.