Copy
Nyhedsbrev fra SF i Europa-Parlamentet 17. oktober 2022

EU-Parlamentet stemmer om ambitiøs resolution forud for COP27

I denne uge vedtager parlamentet sin holdning til den 27. FN-klimakonference (COP27) der begynder i Sharm El-Sheikh i Ægypten den 6. november.

Udkastet der skal behandles, er for en gangs skyld ret ambitiøst og fokuserer blandt andet på at styrke den globale indsats for at nå Paris-aftalens målsætning om at holde globale temperaturstigninger under 1,5 grader. Et andet fokus er de rige landes ansvar for klimakrisen der går uforholdsmæssigt hårdt ud over de udviklingslande som har bidraget mindst til den, samt den medfølgende debat om ”loss and damages” - altså hvorvidt rigere lande skal holdes finansielt ansvarlige.    

Resolutionen debatteres tirsdag aften og vedtages ved torsdagens afstemning.

 Opdatering fra Palæstinadelegationen

I Danmark fylder mental sundhed meget i valgkampen hvilket er vigtigt. Faktisk er det også et stort tema i Europa-Parlamentet hvor vi også har fokus på de psykiske traumer flygtninge og mennesker i konfliktområder lever med. 

I Palæstinadelegationen er vi forfærdede over den mentale sundhedssituation i Gaza og på Vestbredden. Vold fra bosætterbander, annektering af land, ødelæggelser af huse og landbrug samt israelsk militærs overgreb er dagligdag for palæstinenserne. 20% af alle palæstinensere har været fængslet - ofte i månedsvis. Hver nat foretages militæraktioner hvor både børn og voksne tages med til afhøring, og administrative fængslinger uden rettergang er udbredt. Alene i år er op mod 100 civile palæstinensere dræbt, heraf 31 børn. Ca. 700 børn under 18 år fængsles hvert år på den besatte Vestbred - oftest for at kaste sten. En forseelse, der kan koste op til 20 år i fængsel. Er det derimod israelere fra de ulovlige bosættelser der angriber palæstinenserne, beskyttes de ofte af det israelske militær.

Situationen i det belejrede Gaza er fortvivlende med fattigdom, mangel på almindelige fornødenheder, høj arbejdsløshed og dårlig helbredstilstand. Det sætter naturligvis også sit præg på den psykiske tilstand.

Ønsker du at følge med i hvad der sker, bør du læse Haaretz, som er en fortræffelig Israelsk avis. 

Se Margretes seneste opdatering, som er sendt til Palæstinadelegationen (på engelsk) her.

Transportsektoren i EU skal være grøn

EU’s transportsektor er ansvarlig for 27% af EU’s samlede CO2-udledninger årligt, og det er den eneste sektor hvor udledningen er steget siden 1990, ikke faldet. Dette skal der hurtigt gøres noget ved.

I European Green Deal forpligter EU-landene sig til at reducere transportsektorens CO2-udledninger med mindst 90% i 2050 i forhold til 1990. Det kræver store ændringer i sektoren hvor omstillingen til at bruge bæredygtige brændstoffer i stedet for fossile er et vigtigt skridt. Hertil er udrulning af infrastruktur til disse brændstoffer afgørende, og det er dette der skal diskuteres på plenaren i dag.

Det nuværende marked for bæredygtige brændstoffer er fragmenteret, og det kræver en bedre og mere omfattende EU-regulering for at sikre den optimale udrulning. En bedre infrastruktur på tværs af EU lande for b.la. ladestandere til elbiler vil også for at gøre det nemmere for EU-borgere at vælge sådanne biler. 

Det er vigtigt at EU-Parlamentet på onsdag stemmer en stærk aftale igennem så vi kan opnå målet om klimaneutralitet i 2050 i EU og få sat gang i omstillingen af transportsektoren.

Du kan følge debatten mandag og onsdagens afstemning på plenaren her

Kira inviterer til stor skattekonference:
Et skattefix for et mere retfærdigt EU

I slutningen af november præsenterer Kommissionen sit forslag til EU’s fremtidige skattepolitik. Forud for dette inviterer Kira og Den Grønne Gruppe til stor debat om hvordan skattepolitikken skal se ud for at skabe den stærkeste og mest retfærdige Union.

For hvordan mindsker vi den stigende ulighed? Hvordan modarbejder vi at superrige individer og virksomheder tjener styrtende, mens almindelige mennesker ikke kan betale deres regninger? Hvordan sikrer vi et retfærdigt system der sætter mennesker og planeten over profit og kommer den udbredte skatteunddragelse til livs? Og hvad er EU’s rolle i alt dette?

Vi har brug for et omfattende skattefix! 

Præcis hvad det skal indebære, kan du høre politikeres og eksperters bud på til konferencen The Tax Fix for a Green and Social Europe.

Ugens tweet

Hvis du vil følge med i Margrete og Kiras arbejde i Europa-Parlamentet, så tilmeld dig nyhedsbrevet her:
Tilmeld dig nyhedsbrevet
Tilmeld dig nyhedsbrevet
Margretes Facebook
Margretes Twitter
Margretes hjemmeside
Copyright © 2022 SF - Socialistisk Folkeparti, All rights reserved.