Copy
Läs brevet i din webbläsare

Välkommen till Biblicum-Nytt!

Stiftelsen Biblicum sände tidigare ut information i tryckt form till vänner och understödjare. Vi använder oss nu av möjligheten att sända information i elektronisk form till alla som önskar. Låt gärna budet gå vidare till vänner och e-postkontakter!

Styrelsen består sedan mötet den 20 april 2016 av Egil Edvardsen, Ålgård, ordförande, Seth Erlandsson, Västerås, vice ordförande, Stefan Hedkvist, Svärtinge, sekreterare, Thomas Erlandsson, Svärtinge, samt som nya ledamöter Ingvar Adriansson, Värnamo, och Ola Österbacka, Vasa. Ledamöternas bekännelser till Guds ord kan läsas på 
Biblicums webbplats.

Biblicums syfte är att bedriva vetenskaplig forskning i och om Bibeln under den förutsättningen, att Bibeln verkligen är Guds ord och inte blott människoord, samt att meddela bibelundervisning på olika nivåer, i första hand åt studerande (särskilt lärarkandidater och teologie studerande), åt ungdomsledare och andra som har uppgifter i Kristi kyrka. Biblicum lär att Bibeln är Guds inspirerade, alltigenom tillförlitliga ord. Därför får Biblicum inte lära något som strider mot Bibeln. Friheten att i allt hålla sig till Guds ofelbara ord har Biblicum betonat alltifrån sin tillkomst. Inga hänsyn får överordnas troheten mot Guds ord.

Biblicum upprätthåller förlagsverksamhet, där Bibeln i Svenska Folkbibelns översättning är en central produkt. Ansvarig för förlagsverksamheten är Ingvar Adriansson. Biblicum ger även ut egna böcker och tidskriften Biblicum, som utkommer med fyra nummer per år. Redaktör är Seth Erlandsson. Webbansvarig är Ola Österbacka.

Stöd Stiftelsen Biblicum genom gåvor och förbön! 
Kontaktuppgifter och bankkonto.

Senaste inspelningar:

  • Kan man lita på Bibeln? Seth Erlandsson, Mariakyrkan i Värnamo den 8 mars 2016. Ljudfil.
  • Bibeln –  myt eller sanning? Seth Erlandsson, Ängelholm den 20 april 2016. Video och ljud.
Lyssna till Biblicumföredrag via Biblicums webbplats!

Kommande Biblicumkurser:

1. Kurs i kristologi med prof. John Brug. Norrköping, Lilla Hemgården, 1–12 augusti 2016. Kursen riktar sig i första hand till teologistudenter men är öppen för alla intresserade. Information ges av Stefan Hedkvist.
 
2. Jesajakurs med dr Seth Erlandsson. Ljungby 31 oktober–4 november 2016 (preliminärt). 
Syfte: Bli väl förtrogen med profeten Jesaja och hans bokrulle.
Innehåll:
  • Bokens historiska kontext
  • Profetens uppdrag och budskap
  • Bokens komposition och speciella kännetecken
  • De messianska profetiorna i sitt sammanhang
  • Bibelkritikens olyckliga sönderdelning av boken
  • Exeges av utvalda avsnitt
Kursbok: Jesajas bokrulle. Kommentar till Jesajaboken av Seth Erlandsson.


Nya böcker i Biblicums webbutik:

Vittna kärleksfullt om sanningen för muslimer. Ett studiehäfte för bibelstudier/studiecirklar om islam och kristendom. 100 kr.

Folkbibeln 2015, flera varianter: Storformat i röd hård pärm eller äkta skinn, mellanformat i röd hård pärm, brun pärm eller slimline samt pocketformat. NT och Psaltaren som skild utgåva.

Bibeln – myt eller uppenbarad sanning? (Särtryck ur Bibeln – myt eller sanning). Pris: 60 kr.
Copyright © *Stiftelsen Biblicum, Alla rättigheter förbehålles.
Ansvarig för Biblicum-Nytt: Ola Österbacka

Vill du ändra hur du tar emot dessa meddelanden?
Du kan uppdatera dina inställningar eller avsluta prenumerationen på listan.

Email Marketing Powered by MailChimp