Copy

Beste lotgenoot,

Op 4 juni heeft u de nieuwsbrief van de OOK ontvangen in uw mail. Helaas is er per abuis een verkeerd email-adres vermeld bij het artikel: "Voorstellen vrijwilligerscoördinatoren". Het juiste adres is vrijwilligers@oudersoverledenkind.nl.

Voorstellen vrijwilligerscoördinatoren

Om onze vrijwilligers op een goede manier te ondersteunen, te faciliteren, wegwijs te maken en vraagbaak te zijn, heeft het bestuur Monica van Hest en Heleen Wijntje gevraagd om vrijwilligerscoördinator te worden.

Voor OOK zijn de vrijwilligers immers heel belangrijk. Voor onder meer het steunen van lotgenoten, organiseren van activiteiten, maken van de Nabij, bijhouden van de social media, geven van communicatietrainingen en voorlichting aan professionals.

Graag stellen zij zich kort voor:

Heleen Wijntje
34 jaar geleden is David (we zijn hem altijd Davy blijven noemen) 3 dagen na zijn geboorte overleden. Ik was pas 18 jaar en deze gebeurtenis heeft grote impact gehad op mijn verdere leven én de keuzes die ik maakte. We zijn gezegend met nog vier kinderen en ik ben thuismoeder geweest, me altijd bewust van de kwetsbaarheid van het leven. Inmiddels is ons gezin uitgebreid met 3 schoonkinderen en 2 kleinkinderen. De afgelopen jaren ben ik eindelijk gaan studeren. Op dit moment werk ik, naast de bijspringactiviteiten in het bedrijf van mijn echtgenoot, in de christelijke boekwinkel van Eindhoven. OOK is belangrijk voor me geworden; ik ben immers altijd en óók moeder van een zoon van 3 dagen!

Monica van Hest
In 2009 overleed onze oudste dochter Susanne thuis plotseling in haar slaap. Nog maar 28 jaar oud, getrouwd, moeder van een dochter van 2,5 jaar en zwanger van haar tweede kindje. Mijn wereld veranderde sinds die dag volledig. Door het overlijden van Susanne was ik bijna een jaar niet in staat te werken/te functioneren, ik moest letterlijk op zoek naar wat ik wilde met mijn leven zonder haar. Door te praten over Susanne, (en op te passen op haar dochter), te wandelen en contact te zoeken met andere ouders van een overleden kind hebben wij samen gerouwd. Onze kinderen met hun partners / de kleinkinderen en paar goede vrienden zijn ons tot grote

steun geweest. Mijn man Peter en ik zijn er trots op waar we nu zijn. We missen Susanne vreselijk bij het verdergaan, maar na tien jaar zijn we weer in staat af en toe te genieten van het leven. Ik blijf voor altijd moeder van drie hele mooie dochters en kan met grote dankbaarheid terugkijken op alle jaren dat Susanne in ons leven was. Het blijft voor mij ondraaglijk dat zij haar eigen dochter niet mag zien opgroeien.

Contact

De afgelopen periode hebben Monica en Heleen met alle vrijwilligers telefonisch contact gehad. Monica en Heleen zijn bereikbaar via mail: vrijwilligers@oudersoverledenkind.nl. Schroom niet om contact met hen op te nemen als je vragen of opmerkingen hebt.
Uiteraard ben je meer dan welkom als je je wilt inzetten voor de OOK en kunnen zij je helpen een passende plek te zoeken. Graag wijzen ze je alvast op de communicatietraining die weer in het najaar 2020 start.
Zet ook alvast de datum van de vrijwilligersdag in je agenda. Deze vindt plaats op 31 oktober 2020. Opgeven mag via het bovenstaande mail adres
Facebook Facebook
Instagram Instagram
Website Website
Email Email
© Ouders Overleden Kind, alle rechten voorbehouden.

Wil je je veranderen hoe je deze mails ontvangt? 
Je kunt je voorkeuren updaten of uitschrijven van deze lijst

Email Marketing Powered by Mailchimp