Copy

Aylık eBülten - Haziran 2020

Webinar: Tahkim Gündemi 
Prof. Dr. Samim Ünan ve Av. M. Cem Kaspi

2 Temmuz 2020 Perşembe akşamı saat 20:00'da Hukuk Akademisi ve İstanbul Tahkim Derneği (İSTA) işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz canlı yayında, Yönetim Kurulu Üyemiz Av. M. Cem Kaspi ve Prof. Dr. Samim Ünan'ı konuk edeceğiz. Webinarımızda şu sorulara yanıt arayacağız: 

Yük sigortacıları “yasal halef” olarak katıldıkları tahkim davalarında ne gibi sorunlarla karşılaşıyor? Bu sorunlar, sigortacılar haricinde diğer üçüncü kişilerin karşılaştıkları sorunlarla nasıl benzerlikler gösteriyor? Akdi taşıyan ile fiili taşıyanın farklı olduğu hallerde tahkim şartı uygulanabilir mi? 


Webinarımızı linke tıklayarak İSTA Youtube hesabından canlı izleyebilir ve hatırlatıcı oluşturabilirsiniz.

Webinar: Tahkim Gündemi 
Prof. Dr. Nuray Ekşi ve Av. Dr. Kerem Ertan

18 Haziran 2020 tarihinde Hukuk Akademisi ve İstanbul Tahkim Derneği (İSTA) işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz canlı yayında, Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Dr. Kerem Ertan ve Prof. Dr. Nuray Ekşi'yi konuk ettik. Webinarımızda aşağıdaki sorulara yanıt aradık:

İslam İşbirliği Teşkilatı Merkezi kuruluş aşamasına nasıl geldi? Merkez Tüzüğü hangi esasları içeriyor? Merkez tarafından yayınlanacak Tahkim Kuralları nasıl bir yaklaşıma sahip olmalı?


Webinar kaydını İSTA Youtube hesabından izleyebilirsiniz.

1 Temmuz 2020 NAFTA’dan USMCA’ya Geçiş
Uyuşmazlık Çözümü ve Türkiye’ye Etkileri

ABD, Meksika ve Kanada arasında 2018 yılında imzanan USMCA, Nisan ayı başında ülkelerin gerekli süreçleri tamamlamasının ve bildirimleri yapmasının ardından yürürlüğe gerecektir. NAFTA Anlaşması'nın iptal edilmesi ile devreye giren USMCA uyuşmazlık çözümü alanında önemli değişimler getirecek ve Türkiye'ye etkileri olacaktır. 

Derneğimiz tarafından hazırlanan "1 Temmuz 2020 NAFTA’dan USMCA’ya Geçiş Uyuşmazlık Çözümü ve Türkiye’ye Etkileri" başlıklı bilgi notuna web sitemizden erişebilirsiniz.

İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi - Webinar Notları

"İİT Tahkim Merkezinin dava sayısı ve nitelik bakımlarından tercih edilen bir tahkim merkezi haline gelebilmesi için ülkeler arasındaki güvensizliklerin azaltılması, tahkim divanının ve hakemlerin bağımsız ve tarafsızlığının güvence altına alınması ve gerekli tanıtım ağları ve diplomatik ilişkilerin kurulması gerekmektedir."

18 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz İİT Tahkim Merkezi Webinarı kaydından yola çıkarak hazırladığımız notların  tam metnine web sitemizden erişebilirsiniz.

ISTAC 130 Arabuluculuk Merkezi le İş Birliği Protokolü İmzaladı

Geçtiğimiz kasım ayında “Arabuluculuk-Tahkim (Med-Arb) Kuralları”nı yayınlayarak dünyaya ilan eden İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), Med-Arb Projesi kapsamında arabuluculuk sistemi ile iş birliğine yönelik tarihi bir adım attı. ISTAC, İstanbul’da düzenlenen törende 130 arabuluculuk merkezi ile iş birliği protokolü imzaladı.

Atılan imzalarla, arabuluculuk kurumlarında anlaşma sağlanamayıp çözümsüz kalan 83 bini aşkın ticari uyuşmazlık dosyası tahkime yöneltilerek hızlı ve kolay çözüme kavuşabilecek. ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı ve ISTAC Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Öztatar, imza töreninde arabuluculuk müessesesi ile iş birliği sürecini resmen başlatırken, iş ve ticaret dünyasını Med-Arb Projesi’nin uyuşmazlık çözüm fırsatlarından yararlanmaya çağırdı.

ISTAC tarafından yayınlanan basın bültenini web sitemizden okuyabilirsiniz

Türkiye'de Tahkim ve ISTAC Al Jazeera'de Tanıtıldı

Üyemiz Deniz Baran, Arap yatırımcılara ISTAC’ı tanıtmak amacıyla Al Jazeera web sitesi Arapça sayfalarında bir yazı kaleme aldı. 

Yazısında ISTAC’ın, yabancı yatırımcıların ticari uyuşmazlıklarını çözümü noktasında hızlı sonuç alabilmelerini sağlayacak bir alternatif olduğunu belirten Baran, ISTAC’ın aynı zamanda dijital ortamda tahkim gibi en güncel ihtiyaçları karşılayan seçenekleri sunmayı haiz bir merkez olduğunu vurguladı. Arapça olarak yayınlanan yazıya Al Jazeera web sitesinden erişebilirsiniz

Koronavirüs ve Tahkim: Kaynaklar ve Ek Okumalar

Uluslararası tahkim blogları ve hukuk bürolarından derlediğimiz Koronavirüs ve tahkime etkilerine ilişkin makalelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. 

Uluslararası Bloglardan Seçme Tahkim Makaleleri

Uluslararası Tahkim Kurumları'nın web siteleri ve önde gelen tahkim bloglarından inovasyon, etik ve tahkime etki eden siyasi ve ekonomik dinamiklere değinen yazılara ilişkin derlememizden başlıklar aşağıda yer alıyor. 
 • Bankacılık ve Finans’ta Küresel Tahkim: Yüksek Talep Eğiliminin 2027'ye Kadar Süreceği Tahmin Ediliyor
 • ERA Taahhüdü 4.000 İmzayı Geçti
 • Tahkim DTÖ’yü kilitlenmekten kurtarıyor
 • Londra Ticaret ve Sanayi Odası (lCCI) Uyuşmazlık Çözümü Hizmetini Başlattı: Londra Tahkim ve Arabuluculuk Odası (lCAM)
 • Hakemler ve Limonlar Pazarı 
 • İngiliz Yüksek Mahkemesi, Tahkim Anlaşması ile İsmen Belirlenen Hakemin Görünür Önyargı Nedeniyle Hakemliğine Son Verilmesi için Yapılan Başvuruyu Reddetmiştir
 • Uluslararası Tahkimde Yargı Süreci Paranoyasına Karşı Adli Destek 
  Maliyetlerden Tasarruf Etmek İçin Stratejik Bir Araç, Uluslararası Tahkimde Calderbank Tekliflerinin Kullanımı
 • Blockchain Tahkim Nedir ve New York Sözleşmesinin Yerini Alabilir mi?
 • Uluslararası Ticari Tahkimde Çeşitlilik
 • Tahkim Taraflarınca Seçilen Hakemlerin Sayısı Eşit Olmalı Mı? 
 • Görevi Kötüye Kullanma Davası Açılan Polisler Tahkim Sayesinde İşlerine Devam Ediyorlar 

Notunumuzu okumak için tıklayınız. 

Türkiye'den ve Türk Basınından Tahkim Haberleri

Türk basınında ve tahkim ile ilgili kaynaklarda son dönemde yer alan haberleri derlediğimiz gündem notunda bu ay aşağıdaki başlıklar yer alıyor.
 • CAS'ın önündeki önemli davalar
 • Latest Covid-19 Measures Taken in Turkey And Their Effect On Arbitral Proceedings
 • Sigorta, Uyuşmazlık ve Mücbir Sebepler için Yepyeni Bir Tahkim!
 • Elazığ TSO'da Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi Kuruldu

Notunumuzu okumak için tıklayınız.

Türkiye'de Tahkime Yer Verilen Uluslararası Makaleler

Bu bölümde Türkiye'de tahkime yer verilen uluslararası makaleleri bulabilirsiniz. 
 • Why Would Due Process Not Be A Matter of Public Policy?
 • Court of Appeal clarifies principles for determining law of arbitration agreement
 • Governing Law of Arbitration Agreements: Welcome Clarity?
 • Judge Says Turkey Must Address Criminal Charges In Doc Bid

Notunumuzu okumak için tıklayınız.

COVID-19 Sürecinde Tahkim
Asli Budak, Seher Elif Köse Özgüç ve Melis Çelik -  Hergüner Bilgen Özeke

Tüm dünyayı etkisi altına alan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Koronavirüs (COVID-19) salgını, yargı süreçlerini olduğu gibi tahkim yargılamasını da etkilemiştir. COVID-19 salgının neden olduğu olumsuzluklar, uyuşmazlık çözümü konusunda esnek bir yapıya sahip olması nedeniyle tahkimin avantajlarını öne çıkarmış ve tahkim için hem uluslararası boyutta hem de Türkiye’de yeni gelişmelere sebebiyet vermiştir. Bu yazıda kısaca son dönemdeki gelişmeler ve tahkim kurumlarının almış oldukları tedbirlere değinilecektir.
Makalenin devamı için: Lexology


Türk Hukukunda Ticari Uyuşmazlıkların Çözümü: Kurallar, Gelişmeler ve Öngörüler
Gün + Partners

Türk özel hukuk yargılaması farklı kıta Avrupası hukuk sistemlerinden iktibas ettiği kurum ve uygulamaları kendi ürettiği kurum ve uygulamalar ile birleştiren kendine özgü bir yargılama sistemidir. Bu sistem içinde klasik yargılama kurum ve kavramlarının yanında, uygulandığı şekil ve kapsam olarak Türk hukukuna özgü ve sıklıkla başvurulan ilamsız icra gibi sui generis bir kurum da mevcuttur. Uzun yargılama sürelerini çözebilmek adına 1 Ocak 2018 tarihinde yargının iş yükünün büyük bir kısmını oluşturan işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk uygulaması başlamıştır. İş hukuku uyuşmazlıklarının çözümündeki istatistiksel başarı neticesinde 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ticari davalar da zorunlu arabuluculuk uygulamasına dâhil edilmiştir. Türk hukukunda dava şartı arabuluculuk yanında diğer alternatif çözüm mekanizması olarak tahkim vasıtasıyla da çok sayıda uyuşmazlığın sonuçlandırıldığı görülmektedir. Bu çerçevede resmi kurumlarca da desteklenen İstanbul Tahkim Merkezi (“ISTAC”), çeşitli önyargılara rağmen, bir alternatif çözüm mekanizması olarak yerel ve uluslararası uyuşmazlıklarda etkin olarak faaliyet göstermektedir.
Yazının devamı için Gün + Partners 


Unbreakable Deadlock In Consumer Disputes: Mandatory Mediation And Solution Proposals
Pelin Baysal, Muzaffer Atar - Gün + Partners

The fair and swift resolution of consumer disputes serves the interests of not only the consumers, but also the businesses involved. Consumers purchase more when they are confident that they will be treated fairly in a potential dispute. Businesses, on the other hand, become economically inoperable and unviable following systematic violations against consumers and the rapid and fair enforcement of consumer rights. In short, all market players are better off in an environment where consumer disputes are handled fairly and expeditiously. Further, fair treatment of such disputes can help countries to boost their economies.
Yazının devamı için Lexology 


Turkey - The Middle Eastern and African Arbitration Review 2020
Utku Cosar, İpek Sumbas Çorakçı, Hakan Yakışık - Coşar Avukatlık Bürosu

There have not been any fundamental changes in the Turkish international arbitration system since its enactment in 2001. However, there have been changes to domestic legislation; namely, the ratification of a new CCP, which entered into force on 1 October 2011, in addition to a new Code of Obligations and a new Commercial Code, which entered into force on 11 July 2012 and 1 July 2012, respectively. The new CCP governs domestic arbitration, specifically those disputes that do not contain a foreign element and for which Turkey is designated as the place of arbitration, while the IAL remains the governing legislation for international arbitration. The arbitration provisions of the new CCP (articles 407–444), which are being drafted along the lines of the UNCITRAL Model Law, are mostly parallel to the provisions of the IAL.
Rehberin tam metni için: GAR


Trade and Customs in Turkey
Bahadir Balki, Ertuğrul Can Canbolat and M Fevzi Toksoy – Actecon

Under the Turkish legislation regarding trade remedy investigations (question 1), the Directorate General for Imports of the Ministry of Trade (the Ministry) is authorised to conduct a preliminary examination ex officio or upon an application that is submitted by the domestic industry. The Department of Dumping and Subsidy, the Department of Safeguards and the Department for Monitoring and Assessment of Import Policies are the competent administrative units to conduct trade remedy investigations.
Rehberin tam metni için: Lexology


Blockchain, Smart Contracts and Arbitration
İdil Gençosmanoğlu – Erdem & Erdem

Many envisage that the blockchain system will enable transactions to be carried out quickly and efficiently. A fast and cost-friendly arbitration is deemed as one of the possible benefits of this technology. However, the risks of the blockchain system should be correctly evaluated. In the current situation, although blockchain technology promises attractive solutions, it is not yet an alternative to classical arbitration, mostly because of enforcement problems. In addition, the operation and procedural aspects of the process are not fully determined and available. The applicable law and competence are other questions regarding the process to be carried out through a blockchain.
Makalenin tam metni için: Erdem & Erdem

Bültenimizde ve yeniden tasarlanmakta olan web sitemizde üyelerimizin görüşlerini yayınlamaktan memnuniyet duyacağız. Derneğimizin çalışma alanları ile gili olmak üzere yayınlanmasını istediğiniz yazıları info@ista.org.tr adresine gönderebilirsiniz.

Bu mailleri almak istemiyorsanız?
Listeden çıkmak için tıklayın.