Copy
Neejs van Horstaandemaasvoorelkaar, nieuwsbrief najaar 2018

Horst aan de Maas voor elkaar

Hallo<<First Name>>,

De maatschappij blijft veranderen.
We worden ouder en blijven langer zelfstandig thuis wonen. Een mooie ontwikkeling hierbij is dat er steeds meer dorpsdagvoorzieningen worden gerealiseerd om dit doel te ondersteunen. Waar men elkaar kan blijven ontmoeten, ook als het even wat minder gaat.
Dit gebeurt ook met de jongeren uit het dorp. Allerlei initiatieven ontstaan om hen betrokken te houden bij het dorp. Denk bijv. aan een bouwen-in-eigen-beheer project, zodat ze als starters hun eigen dorp kunnen wonen.

Wat eigenlijk niet verandert is dat er mensen zijn die graag een ander willen helpen.
Of die een steuntje in de rug nodig hebben, op zijn tijd. Maar er is nog veel vraagverlegenheid. Gelukkig zijn er diverse initiatieven in dorpen die zelf eropuit gaan om vraag en aanbod naar boven te halen en deze te verbinden. Denk aan de Naoberzorgpunten en dorpsverbinders/-ondersteuner waar men terecht kan.
Maar een buurman/-vrouw of iemand anders uit eigen sociale kring kan ook net de helpende hand bieden jij nodig hebt. Deze helpende handjes worden vaak vrijwilligers genoemd.

Nu komt de nationale dag van vrijwilligers er weer aan; vrijdag 7 december.
Een dag om ze even in de watten te leggen en te bedanken voor hun inzet.
Zonder hun hulp zou er veel meer eenzaamheid, minder activiteiten en minder gezelligheid zijn. Als iedereen iets voor een ander doet, zijn wij allemaal geholpen.

"Sommige mensen maken de wereld mooier, gewoon door er te zijn."

Vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen kunnen vanaf 1-11-2018 gratis een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen. Dit maakt het voor vrijwilligers en organisaties makkelijker om hun belangrijke werk te doen. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maakt dit vandaag als coördinerend bewindspersoon namens het kabinet bekend en geeft hiermee invulling aan een van de ambities uit het regeerakkoord.

Klik hier voor informatie gratis VOG voor vrijwilligers

Helen Eggenkamp

Interviewer 'Gezicht achter vrijwilligerswerk'.

Achtergrond: Voor mijn werk heb ik veel artikelen geschreven, ben redacteur geweest voor bedrijfsbladen en bezig geweest met communicatie. 
Vrijwilliger bij: Horstaandemaasvoorelkaar.
Ik vind het werk wat vrijwilligers doen belangrijk en wil de vrijwilliger een gezicht geven. Wie zijn de mensen die zich belangeloos inzetten, de dagen van veel mensen kleur geven, opkomen voor erfgoed en het cement zijn van onze samenleving? Daar wil ik aan bijdragen en anderen interesseren om ook actief te zijn als vrijwilliger in welke vorm dan ook. Naast dit vrijwilligerswerk ben ik ook actief als adviseur bij de vrijwilligersorganisatie SESAM academie
.
Helen heeft de laatste tijd voor Horstaandemaasvoorelkaar veel vrijwilligers in de gemeente Horst aan de Maas mogen interviewen. Ben jij nieuwsgierig naar wat zij doen of wil jij zelf door Helen geinterviewd worden? Klik hier voor de verhalen of stuur een email naar info@horstaandemaasvoorelkaar.nl .

Pop-upvrijwilligers

VVN experimenteert met zogeheten ‘pop-upvrijwilligers': het activeren van betrokken burgers voor een korte tijd. Een ander, nieuw soort vrijwilligers bestaande uit mensen die alleen maar berichten van VVN ‘liken’ op sociale media. Ook is gestart met pilots waarin districtsbesturen een stap achteruit doen en vrijwilligers en beroepskrachten samen nieuwe werkwijzen uitproberen. Voor het complete artikel uit FD van 14 juli 2018 klik op onderstaande button.

Klik hier voor het artikel 'Pop-up vrijwilligers'
EXPOSITIE SOCIALE COÖPERATIES

De Sociale Alliantie heeft 9 burgerinitiatieven rond sociale grondrechten – we noemen ze sociale coöperaties – samengebracht in een tentoonstelling met foto’s, filmpjes en verhalen. Deze expositie is de komende maanden te zien in een aantal plaatsen in Noord-Limburg: Panningen, Gennep, Horst, Venray, Venlo. Dit gebeurt in het kader van het project ‘Collectieve redzaamheid’, dat door de provincie Limburg wordt ondersteund.

Als locatie is gekozen voor de lokale bibliotheken.
Deze kunnen een belangrijke rol spelen bij het informeren en toerusten van burgerinitiatieven. In de gemeente Horst aan de Maas wordt de tentoonstelling op 9 november om 16.00 uur geopend door wethouder Han Geurts

Naast de expositie en de daarbij horende informatie wordt in iedere expositieplaats een werkbijeenkomst georganiseerd. Deze gaan over de beloften van sociale coöperaties om concrete bijdragen te leveren aan meer kwaliteit van leven. 
WERKBIJEENKOMST HORST.
BURGERINITIATIEVEN REGELEN ZAKEN IN DE LEEFWERELD.
WAT VOOR SYSTEEM IS DAAR EIGENLIJK VOOR NODIG? 


In Horst wordt op woensdag 14 november (van 19.30 – 21.30 uur) een werkbijeenkomst gehouden over de vraag welke activiteiten burgerinitiatieven wel op zich kunnen nemen en welke taken minder passend zijn. Aan de hand van concrete voorbeelden – uit Engeland en uit America (Horst) – wordt nagegaan wat de draagkracht is van burgerinitiatieven en hoe deze kan worden versterkt. Daarbij wordt ingegaan op de verschillen tussen de systeemwereld waarin de overheid opereert en de leefwereld waarin burgerinitiatieven actief zijn. Bouwen burgerinitiatieven aan een nieuw domein tussen leefwereld en systeemwereld? Wat zijn kenmerken van dit nieuwe domein? En welke condities zijn nodig voor de ontwikkeling van dit nieuwe domein?

Aan de bijeenkomst wordt meegewerkt door Jac Thijssen (Dorpscoöperatie America), Nicole Estejé (coöperatie kinderwijkraden) en Raf Janssen (Sociale Alliantie). De bijeenkomst vindt plaats in de bibliotheek van BiblioNu te Horst (Librije 60).
Ontvangst van de deelnemers vanaf 19.00 uur. Om 19.30 uur start de bijeenkomst.
Toegang is gratis. Gelieve u wel even aan te melden.
Dat kan door op onderstaande button te klikken en de mail te verzenden.
Aanmelden voor de werkbijeenkomst Horst 14 november
Onlangs bracht de Universiteit Utrecht in opdracht van Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen een rapport uit over "De functies van bewonersoverlegorganisaties in een veranderende samenleving".
Hiervoor interviewden Tine de Moor en Lauren Antonides mensen van actieve dorpsorganisaties in 8 provincies.
 
Momenteel wordt er nog gewerkt aan een 'vertaling' van dit onderzoek naar een soort brochurevorm als handvat voor dorpsorganisaties om met dit vraagstuk (hun rol) aan de slag te gaan. De conceptteksten daartoe in eerste aanzet zijn bijna klaar; men verwacht het dit najaar beschikbaar te hebben.
Klik hier voor het rapport in pdf bestand.

De grootste vrijwilligersactie van Nederland! Doe jij mee?

Het Oranje Fonds organiseert op 15 en 16 maart 2019, samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. Doe je mee?
 
Aanmelden NLDoet
Vrijwilligersvergoeding gaat omhoog

Vanaf 1 januari 2019 kunnen vrijwilligers een belastingvrije vergoeding krijgen van maximaal € 170 per maand of maximaal € 1.700 per jaar. Nu is deze vergoeding nog € 150 per maand of maximaal € 1.500 per jaar. Hieronder valt ook betaling in natura, zoals een voetbalshirt. Onkosten worden ook boven dit bedrag nog steeds vergoed, maar moeten worden aangetoond.

Vrijwilligers betalen over de vergoeding geen belasting en premie volksverzekeringen. Ook de organisatie waarvoor de vrijwilliger werkt, betaalt hierover geen premies werknemersverzekeringen. Met deze maatregel wil het kabinet vrijwilligerswerk stimuleren.

Klus van het Kwartaal!

 
In iedere nieuwsbrief besteden we aandacht aan een speciale klus, de klus van het kwartaal! 
Met in deze editie: Humanitas Maatjes                     

Wil je graag een maatje om samen mee op stap te gaan? Maar lukt het niet om contacten te leggen, of weet je niet goed hoe? Onze maatjesprojecten zijn speciaal toegespitst op jouw behoeften, ongeacht je achtergrond. Ben je dak- of thuisloos? Of ex-gedetineerd? Heb je een psychiatrisch verleden? Een verstandelijke beperking? Iedereen kan bij ons terecht.

Bekijk hier een van hun vragen uit Horst
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2016 HorstaandeMaasvoorelkaar, All rights reserved. 
Je hebt aangegeven op de hoogte te willen blijven van HorstaandeMaasvoorelkaar.nl 

Ons postadres is: 
HorstaandeMaasvoorelkaar
Bemmelstraat 2
Horst, 5961 HN
Netherlands
Voeg ons toe aan jouw adresboek

Wil jij wijzigingen doorgeven m.b.t. het ontvangen van deze nieuwsbrief?
Je kunt je voorkeuren bijwerken of je afmelden voor deze lijst


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
HorstaandeMaasvoorelkaar · Bemmelstraat · 2 · Horst, 5961 HN · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp