Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief nr. 3 - 5 februari 2021

Beste leden,

We hebben in de agenda nog steeds geen clubactiviteiten opgenomen voor februari maar voor maart dan toch weer de inloopborrel en de algemene ledenvergadering. Maar u begrijpt dat het doorgaan van deze activiteiten geheel afhankelijk is van de regelgeving van de Spaanse regering en de Junta de Andalucia. Officieel moeten we de ALV voor eind maart houden; we schuiven het zo ver mogelijk naar het einde in de hoop dat het door kan gaan. Maar op dit moment zit o.a. ons dorp en de gemeenten hier omheen in lockdown t/m 15 februari. Dus tot die tijd zijn activiteiten in elk geval niet mogelijk.

Verder bevat deze nieuwsbrief belangrijke informatie over het vaccinatieprogramma in Spanje en nog wat algemene informatie.


Blijf gezond,
Met vriendelijke groet,
Wilmar Bliek

     Agenda


maandag
 1 maart
Dia de Andalucia
 
vrijdag
 5 maart
Inloopborrel
 
zaterdag
 27 maart
Algemene Leden
Vergadering
 
 
Verslag en foto-impressie Puzzelrit 24/25 oktober 2020

Foto-impressie Inloopborrels 8 en 15 januari 2021
Nationale en regionale feestdagen Spanje/Andalucía 2021
     
Nationaal    vrijdag 1 januari (Nieuwjaar)        
Nationaal    woensdag 6 januari (Driekoningen)        
Andalucía    maandag 1 maart (i.p.v. 28 februari Día de Andalucía)        
Andalucía    donderdag 1 april (Witte Donderdag)        
Nationaal    vrijdag 2 april (Goede Vrijdag)        
Nationaal    zaterdag 1 mei (Dag van de arbeid)        
Andalucía   maandag 16 augustus (i.p.v 15 augustus Maria Hemelvaart)        
Nationaal    dinsdag 12 oktober (Día de Hispanidad)        
Nationaal    maandag 1 november (Allerheiligen)        
Nationaal    maandag 6 december (Dag van de Spaanse Grondwet)    
Nationaal    woensdag 8 december (Onbevlekte Ontvangenis)        
Nationaal    zaterdag 25 december (Kerstmis).    
Info over het vaccinatieproces in Spanje. 

1. Onze leden die met hun Nederlandse AOW of WAO in Spanje ingeschreven staan als resident en dus in principe beschikken over de Spaanse ziekteverzekering zullen automatisch aan de beurt komen voor vaccinatie. De Nederlandse uitkeerder betaalt dan de Spaanse ziektekostenverzekering via de Seguridad Social en houdt de (gereduceerde) premie in van de uitkering. Of de meeste van onze leden aangesloten zijn, is ons niet bekend.  Vaak hebben zij naast die door Nederland betaalde Spaanse ziekteverzekering ook nog een privé verzekering die zij vrijwel altijd of uitsluitend gebruiken. Misschien is het goed om nog eens aan onze leden uit te leggen dat zij slechts een S1/E121 formulier hoeven aan te vragen en in Spanje in te leveren bij kantoor van de Seguridad Social (of online) om ingeschreven te worden in het Spaanse systeem en daarmee in aanmerking te komen voor de vaccinatieregeling. Het betreffende formulier is hier te downloaden: https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/aanvraagformulier-verdragsformulier-121

2. Diegenen die niet over het Spaanse Seguridad Social systeem beschikken (o.a. niet-residenten, overwinteraars, tweede-huis-bezitters, residenten zonder pensioen/uitkering) zullen te zijner tijd ook ingeënt kunnen worden in Spanje. Bijna zeker zal dat ook bij een Centro de Salud gebeuren. 

PCR Test in verschillende klinieken Costa del Sol:
Quirón - quironsalud.es

    Malaga - 951 940 000
    Marbella - 952 774 200
    Fuengirola - 952 461 444
    Prijs: € 125 (zonder verzekering € 98*). Uitslag in 1-3 dagen
Chip - chiphospital.es
    Malaga - 951 011 150
    Prijs: € 140. Uitslag in 2 dagen
Vithas - vithas.es
    Malaga - 952 121 100
    Torremolinos - 951 000 100
    Rincon de la Victoria - 952 403 574
    Benalmadena (Xanit) - 952 367 190
    Fuengirola - 952 477 310
    Torre del Mar - 951 000 100
    Nerja - 952 521 045
    Prijs: € 130. Uitslag in 3 dagen
Pilar - clinicadelpilar.com
    Malaga - 952 217 606
    Prijs: €150 - Uitslag in 2 dagen

U kunt ook contact opnemen met Dr. Landman (Fuengirola/Torremolinos) - 952 388 872.

*: Afhankelijk van de privé-ziektekostenverzekering die iemand heeft wordt er eventueel een korting toegepast. Dus eerst bij de eigen verzekering informeren.
 
Speciale maatregel bij NCCS bijeenkomsten 
 
Het ICTE (Spaans Instituut voor Kwaliteit in de Toeristensector) heeft, in overleg met het Spaanse Ministerie van Gezondheid, een aantal regels opgesteld voor het voorkomen van Covid-19 besmetting in hotels en restaurants. Naast regelgeving over ontsmetten van gezamenlijke ruimtes en toiletten is er ook het controleren op koorts/verhoging van deelnemers aan evenementen. Personen met verhoging mogen volgens deze regels niet worden toegelaten.

Uw bestuur heeft besloten om deze regelgeving voor groepsevenementen de komende maanden na te volgen voor zowel uw veiligheid als voor die van andere deelnemers. Wij zullen dan ook bij binnenkomst even uw temperatuur checken; mocht deze te hoog zijn dan kunt u helaas niet aan het evenement deelnemen.
Wij rekenen op uw begrip voor deze maatregel.

Alvast dank hiervoor,
Het bestuur
Contributie 2021
 
Beste leden, 

Voor velen van u is afgelopen jaar anders verlopen dan voorgaande jaren. Bijvoorbeeld het niet kunnen vieren van de voorbije feestdagen zoals u misschien had gewild. We hebben allemaal een vreemd jaar achter de rug met de nodige restricties op ons “normale” leven. Desondanks gaan wij nu even terug naar het “oude normaal”. 

Het jaar 2020 is nu echt helemaal afgelopen, dus vragen wij uw aandacht voor het betalen van de contributie voor het jaar 2021 als dat nog niet is gebeurd. Op de laatste Algemene Leden Vergadering van 14 maart 2020 heeft het bestuur voorgesteld de contributie te verhogen voor het jaar 2021. Dit voorstel is toen met algemene stemmen aangenomen. We hadden dit graag in verband met covid nog een jaartje uitgesteld maar ook de inkomsten van de club zijn door de corona pandemie teruggelopen (advertenties). 
                          
De contributie wordt € 60 per jaar voor een (echt)paar d.w.z. twee personen op één adres en € 35 per jaar voor alleenstaanden. Voor de verzending van het clubblad naar Nederland (of België) wordt een bijdrage gevraagd van € 15 per jaar in de verzendkosten.

Wij verzoeken u het voor u relevante bedrag over te maken op het bankrekeningnummer van de NCCS bij ABNAMRO met IBAN NL68 ABNA 0515 5767 43 of Bankia met IBAN ES38 2038 3685 5260 0018 5335 t.n.v. Club Neerlandés Costa del Sol. Vermelding van uw lidnummer is niet nodig.
  
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Jeani Hoftijzer
(penningmeester&ledenadministratie)

 
Heeft u onze nieuwe website al bezocht?
De laatste Vliegende Hollander - DVH 1-2021 staat ook online!
Click hier om deze te bekijken.
Lees nog eens na op onze website hoe de recente evenementen zijn verlopen
Meer informatie over evenementen, excursies, etentjes, reizen en andere zaken kunt u vinden op de website van de club: https://www.nccs.es
Copyright © 2021 Nederlandse Club Costa del Sol, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp