Copy
Het laatste nieuws van de Proeftuin Veenweiden.
Bekijk de nieuwsbrief in uw browser

Ga voor gemiddeld een 8 en niet voor één 10!

Hoe zorg je voor gezonde koeien én werk je ook nog aan reductie van ammoniakemissie, grondgebondenheid en het broeikasvraagstuk? Tijdens de bijeenkomsten Vooruit op Veen richting 2030, een initiatief van proeftuin Veenweiden, FrieslandCampina en De Samenwerking, werden aandachtspunten en mogelijkheden belicht. 

Lees meer...

Welke melk ga je leveren?

Een actuele vraag voor elke melkveehouder. Want alle melk is wit, maar de onderlinge verschillen zijn groot: FrieslandCampina levert nu al meerdere melkstromen. Allemaal gericht op een andere markt en met andere eisen aan de productie. Als melkveehouder moet je je dus afvragen wat het beste bij je bedrijf past en een keuze maken…

Lees meer...

Gedragsonderzoek Proeftuindeelnemers: “We willen grenzen verkennen”

Leren, grensverleggend bezig zijn en de puntjes op de i in de bedrijfsvoering. Daar draait het om bij de deelnemers aan de Proeftuin, blijkt uit onderzoek door onderzoekers van Wageningen Livestock Research en een studente van Aeres Hogeschool. Een tussenstand over gedragsonderzoek onder Proeftuindeelnemers.

Lees meer...

Kunstmest op veenweidepercelen in zomermaanden overbodig

In de zomer neemt veenweidegras door de hogere bodemtemperatuur dubbel zoveel stikstof op uit de bodem. In combinatie met een drijfmestgift is dat meer dan voldoende voor een maai- of weidesnede. Kunstmest strooien is dus niet nodig. Beter voor het milieu en de portemonnee!
Lees meer...

4 oktober Boeren-Vakdag

over mest, voer, onderwaterdrainage, kruiden en meer
Hoe zit ’t nou met het sleepvoetverbod en welke machine mag wel? Wat kun je met kruiden en is onderwaterdrainage echt een oplossing voor bodemdaling? Op 4 oktober organiseert Proeftuin Veenweiden samen met partners een Boeren-Vakdag voor en over boeren. Noteer die datum alvast en laat je de 28e informeren en inspireren in Zegveld.

Lees meer...
Direct weten dat er weer een nieuwsbericht
op de website staat?

Volg ons op Twitter
of Facebook

BLOG: Belonen van prestaties

Proeftuin Veenweiden werkt aan beloningsmaatregelen voor melkveehouders die hun ammoniak-emissie reduceren. Dan gaat het o.a. om een gebiedsgerichte aanpak om de depositie op verzuringgevoelige natuurgebieden te reduceren. En waarbij de individuele resultaten van bedrijven gezamenlijk optellen tot op gebiedsniveau. Hoe zou zo’n gebiedsbenadering kunnen werken?

Lees meer...

Meer nieuws:


IN DEZE NIEUWSBRIEF:  


MEER INFORMATIE
Proeftuinveenweiden.nl


 
Copyright © Proeftuin Veenweiden
Deze e-mail is gestuurd naar: <<E-mail>>

U kunt hier uw voorkeuren bijwerken
of u uitschrijven uit deze lijst


Email Marketing Powered by Mailchimp