Copy

Nieuwsbrief Kunsten / 8 november 2016

ACTUEEL

 • Vanaf nu: goed bestuur in actieplan
 • Archiefzorg in actieplan
 • Residentie Gasworks – verplaatsing residentieperiode

IN DE KIJKER

 • Gatz stippelt beleid voor het komende jaar uit

EVENEMENT

 • Kunstendag voor Kinderen in de pers

INDIENEN

 • Nieuw in KIOSK
 • Actieplan 2017
 • Projecten en beurzen tweede ronde 2017
ACTUEEL
Vanaf nu: goed bestuur in actieplan
Organisaties die in de periode 2017-2021 een werkingssubsidie ontvangen onder het Kunstendecreet, moeten een aantal voorwaarden naleven inzake goed bestuur. Welke deze voorwaarden zijn, werd vastgelegd in een besluit van de Vlaamse Regering. In hun actieplan voor 2017 moeten deze organisaties informatie aanleveren waaruit de administratie kan afleiden in hoever ze aan deze voorwaarden voldoen en hoe zij hieraan verder zullen werken. De administratie zal hen daar in 2018 voor het eerst op screenen.
Lees meer

Archiefzorg in actieplan

In hun actieplan voor 2017 dienen organisaties die een werkingssubsidie ontvangen enkele vragen te beantwoorden over hun archiefzorg. Deze gaan over de ontwikkeling van een visie die minstens de op TRACKS geformuleerde basiszorg inhoudt, en over concrete acties voor het jaar waarop het actieplan betrekking heeft. 

Op basis van de resultaten van dit eerste onderzoek zal de afdeling Kunsten, in samenspraak met de sector en de TRACKS-partners, een verder traject uitwerken. De administratie zal eerst via het toezicht een nulmeting doen. Op basis daarvan kunnen we uiteindelijk komen tot een reeks haalbare en toetsbare voorwaarden. Idealiter kunnen die dan voor het einde van de subsidieperiode 2017-2021 bekrachtigd worden in een besluit van de Vlaamse Regering, zoals dat nu al is gebeurd voor de voorwaarden van goed bestuur. 

Lees meer

Residentie Gasworks – verplaatsing residentieperiode

Door een interne herschikking bij Gasworks in Londen kan de geplande residentieperiode in het najaar van 2017 niet meer worden aangeboden. De volgende gelegenheid om een residentietoelage voor Gasworks aan te vragen, is het voorjaar van 2018 (2 april – 18 juni). De uiterste indiendatum is zes maanden voor de start van de residentie, dat is 2 oktober 2017.
Lees meer
IN DE KIJKER
Gatz stippelt beleid voor het komende jaar uit
Op vrijdag 21 oktober werden de beleidsbrieven Cultuur, Media, Jeugd en Brussel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. In de beleidsbrieven vind je de beleidsrealisaties van het voorbije jaar, en de beleidsprioriteiten voor het komende jaar. Binnen het cultuurbeleid van minister Gatz wordt aandacht besteed aan de opvolging van het Kunstendecreet maar staan ook tal van nieuwe initiatieven op de agenda.
Lees de beleidsbrief
EVENEMENT
Kunstendag voor Kinderen in de pers
Ook dit jaar besteedt de pers aandacht aan de Kunstendag voor Kinderen. Radio 2 zal het  evenement vermelden in een aantal programma’s, in een nieuwsbrief op 17/1 en op de Radio2-website. Op Eén worden spotjes uitgezonden op:
 • maandag 14 november om 13u35
 • dinsdag 15 november om 22u
 • woensdag 16 november om 13u50
 • donderdag 17 november om 22u
 • vrijdag 18 november om 18u35
 • zaterdag 19 november om 21u35
 • zondag 20 november om 13u35. 
Bekijk het filmpje of deel het via jouw website of Facebookpagina.
Kunstendag voor Kinderen
INDIENEN
 • Nieuw in KIOSK
  Voortaan kan je vanuit KIOSK in één keer je volledige dossier uitprinten. Ga naar de tab ‘dossier’ en druk vervolgens op het printicoontje rechts. Op die manier krijg je een printout met alle instructies erbij. 
  Deze tool is ook handig voor wie nog moet beginnen aan het invullen van zijn dossier. Je hebt dan namelijk in één oogopslag alle instructies voor je staan. Je kan ook nog steeds enkel de actuele fase van je dossier (tab ‘huidig document’) afzonderlijk afdrukken. Ook daar verschijnt nu de helptekst in de printout.
 • Actieplan 2017
  De procedure voor het indienen van het actieplan is dit jaar op enkele punten gewijzigd. Zo moet het actieplan vanaf nu ingediend worden via KIOSK. Om die reden werd de uiterste indiendatum, in afwijking van wat bepaald is in het uitvoeringsbesluit van het Kunstendecreet, uitgesteld: tot 15 december 2015 voor alle organisaties behalve festivals. Die laatste moeten hun actieplan uiterlijk twee maanden voor de datum van de eerste manifestatie indienen.
 • Projecten en beurzen tweede ronde 2017
  Aanvragen voor projecten en beurzen die plaatsvinden tussen 1 mei en 1 september 2017 en waarover uiterlijk op 15 mei 2017 een beslissing wordt bekendgemaakt, moeten uiterlijk ingediend worden op 15 januari 2016. Lees alles over subsidies
Deel deze nieuwsbrief:
> Lees meer


Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Schrijf u uit.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Afdeling Kunsten · Arenbergstraat 9 · Brussels 1000 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp