Copy

Nieuwsbrief Kunsten / 11 oktober 2016

ACTUEEL

 • Goed bestuur voor kunstenorganisaties
 • Commissies projecten en beurzen eerste ronde 2017
 • Evaluatie beoordelingsprocedures Kunstendecreet

IN DE KIJKER

 • Extra investeringen in cultuur

CJSM

 • Afdelingshoofd Kunsten

EVENEMENT

 • Betere spreiding activiteiten Kunstendag voor Kinderen

INDIENEN

 • Actieplan 2017
 • Projecten en beurzen tweede ronde 2017
 • Tekst Kunstendecreet 2004
ACTUEEL
Goed bestuur voor kunstenorganisaties
Organisaties die in de periode 2017-2021 een werkingssubsidie zullen ontvangen onder het Kunstendecreet, zullen een aantal voorwaarden moeten naleven inzake goed bestuur. Daar werd al aandacht aan besteed bij de beoordeling van de subsidieaanvragen en bij inspectiebezoeken. Vanaf 2018 zal de administratie alle organisaties systematisch screenen op dit punt. Zij hebben dan tot 2021 de tijd om volledig te voldoen aan de voorwaarden.
Lees meer

Commissies projecten en beurzen eerste ronde 2017

De commissies die de dossiers voor projecten en beurzen moeten beoordelen die ingediend werden op 15 september (eerste ronde), zijn ondertussen aan het werk. Er werden 17 commissies samengesteld die in totaal 289 aanvragen zullen adviseren.

De minister neemt de beslissing over de toekenning en over de grootte van de beurzen en de projecten uiterlijk op 15/01/2017.

Samenstelling van de commissies

Evaluatie beoordelingsprocedures Kunstendecreet

In september werden twee online bevragingen uitgevoerd over de beoordelingsprocedures van het (nieuwe) Kunstendecreet. Zowel de 1.500 KIOSK-gebruikers (aanvragers) als de 230 beoordelaars uit de pool werden bevraagd over hun ervaringen. Op basis van de resultaten zal dit najaar worden nagegaan hoe de beoordelingsprocedures kunnen verbeterd worden.
Lees meer
IN DE KIJKER
Extra investeringen in cultuur
Na de besparingen van de eerste jaren uit de regeerperiode zal het budget voor cultuur vanaf volgend jaar opnieuw met extra middelen worden gespijsd. In juni werd er voor het kunstendecreet 5,6 miljoen vrij gemaakt. Tijdens het overleg over de begroting 2017 sleepte de Cultuurminister bijkomend nog 3,3 miljoen euro uit de brand: 1,1 miljoen voor de projectsubsidies (bovenop de in juni beloofde 1,1 miljoen, dus een verhoging van 2,2 miljoen in totaal) en 2,2 miljoen euro voor onder meer het ondersteunen van jeugdorkesten (door Brussels Philharmonic), de voorstudie voor de renovatie van het operagebouw in Gent, extra investeringen in de infrastructuur van deSingel in Antwerpen en het Concertgebouw in Brugge, voor een internationale concertreeks in de vernieuwde Elisabethzaal (samenwerking deSingel en deFilharmonie) en de extra exploitatiekosten voor het gebruik van de Elisabethzaal door deFilharmonie. Ook voor de inrichting van het nieuwe KMSKA werden de nodige middelen voorzien ten belope van 9 miljoen euro.
Lees meer
CJSM
Afdelingshoofd Kunsten
Bij de afdeling Kunsten staat er een belangrijke personeelswissel op stapel. Volgende maand gaat Jan Verlinden, het afdelingshoofd, met pensioen. Daarenboven heeft Frederik Beernaert sedert 1 oktober, op vraag van de secretaris-generaal, een nieuwe opdracht rond het traject persoonsgebonden materies van de provincies opgenomen.

Caroline Uyttendaele, nu afdeling Media, zal de leiding van de afdeling Kunsten overnemen. Zij is jurist, gespecialiseerd en gedoctoreerd in mediarecht. Zij werkt sinds 2001 voor de Vlaamse overheid, aanvankelijk als adviseur en later als directeur mediabeleid. Tussen 2004 en 2009 werd zij als technisch raadgever gedetacheerd naar het kabinet van de minister bevoegd voor media.
CJSM
EVENEMENT
Betere spreiding activiteiten Kunstendag voor Kinderen
Dit jaar wordt op de Kunstendag voor Kinderen een 250-tal activiteiten aangeboden door ongeveer 170 organisaties in 101 gemeenten/steden. Dat zijn 24 gemeenten/steden meer dan vorig jaar. Daarvan zijn 9 gemeenten gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen, 7 in de provincie Antwerpen, 3 in de provincie Limburg, 2 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2 in de provincie Vlaams-Brabant en 1 in de provincie West-Vlaanderen.
Programma
INDIENEN
 • Actieplan 2017
  De procedure voor het indienen van het actieplan is dit jaar op enkele punten gewijzigd. Zo moet het actieplan vanaf nu ingediend worden via KIOSK. Om die reden werd de uiterste indiendatum, in afwijking van wat bepaald is in het uitvoeringsbesluit van het Kunstendecreet, uitgesteld: tot 15 december 2015 voor alle organisaties behalve festivals. Die laatste moeten hun actieplan uiterlijk twee maanden voor de datum van de eerste manifestatie indienen.
 • Projecten en beurzen tweede ronde 2017
  Aanvragen voor projecten en beurzen die plaatsvinden tussen 1 mei en 1 september 2017 en waarover uiterlijk op 15 mei 2017 een beslissing wordt bekend gemaakt, moeten ten laatste ingediend worden op 15 januari 2016. Lees alles over subsidies
 • Tekst Kunstendecreet 2004
  Verschillende organisaties hebben voor de opmaak van hun werkingsverslag/afrekening nood aan de tekst van het Kunstendecreet 2004. Daarom is die tekst (die ondertussen is opgeheven door het Kunstendecreet van 2013) weer op de website gezet van Kunsten en Erfgoed op de pagina Afrekeningen oud Kunstendecreet.
Deel deze nieuwsbrief:
> Lees meer


Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Schrijf u uit.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Afdeling Kunsten · Arenbergstraat 9 · Brussels 1000 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp