Copy

KUNSTEN  /  13 januari 2017

ACTUEEL

 • Sven Gatz keurt subsidies goed voor beurzen en projecten KD2017 PS01
 • Tussenkomst buitenlandse publieke presentatiemomenten
 • Zondag 15 januari: deadline om projectsubsidie aan te vragen

IN DE KIJKER

 • Budget kunsten stijgt vanaf 2017

CJM

 • Toolbox EU-financiering
 • Naamsverandering departement
 • Onderzoek naar de functie participatie binnen het Kunstendecreet'
 • ‘Cultuur in de Spiegel’: expertopleiding cultuur 2017

EVENEMENTEN

 • Debat ‘Cultuurfinanciering en cultural governance in de Lage Landen’

INDIENDATA

 • Projecten en beurzen tweede ronde 2017
ACTUEEL
Sven Gatz keurt subsidies goed voor beurzen en projecten KD2017 PS01
Op 12 januari 2017 heeft minister Gatz beslist over de eerste ronde aanvragen voor ondersteuning van beurzen en projectsubsidies. Voor die ronde werden 295 aanvragen ingediend. Daarvan zullen 113 beurzen en/of projecten ondersteund worden voor een bedrag van 3.939.100 euro.
Lees meer

Tussenkomst buitenlandse publieke presentatiemomenten 

In 2016 bleek het bedrag gereserveerd voor de tussenkomst van buitenlandse publieke presentatiemomenten ontoereikend om het volledige jaar rond te komen. Het oorspronkelijke budget werd tijdens het jaar aangevuld met extra middelen, wat voor vertragingen zorgde bij de beslissingen. Minister Gatz wil dat in de toekomst vermijden door o.m. het budget te verhogen en te verdelen over verschillende rondes, de kosten te beperken en aanvragen te beoordelen met een ranking. Van dossiers die ingediend worden vanaf maart wordt bovendien verwacht dat in KIOSK een bevestiging van de buitenlandse organisaties wordt ingeladen. 

Lees meer

Zondag 15 januari: deadline om projectsubsidie aan te vragen

Al wie een aanvraag wil indienen in het kader van de tweede projectsubsidieronde van 2017 moet dat uiterlijk nu zondag doen. Opgelet: op zaterdag 14 en zondag 15 januari is de administratie gesloten en kan zij geen ondersteuning geven. Indien u hulp nodig hebt, kan dit enkel tot vandaag om 18 uur. Mocht u bijvoorbeeld de code niet meer kennen die u bij een vorige aanvraag hebt gekregen, dan kunt u die ten laatste vanmiddag opvragen. Enkel indien u de allereerste keer een aanvraag indient, hebt u geen code nodig. 

Lees meer
IN DE KIJKER
Budget kunsten stijgt vanaf 2017
Tijdens het debat in het Vlaams Parlement over het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 sprak minister Gatz onder meer over de stijging van het budget Kunsten. 
Lees meer
CJM
Toolbox EU-financiering 
Het Vlaamse kunstenveld zou nog meer gebruik kunnen maken van allerlei Europese ondersteuningsmechanismen. Om de toegang tot die bronnen te vergemakkelijken, heeft het Departement CJM een gebruiksvriendelijke toolbox voor de Culturele en Creatieve Sectoren (CCS) online gezet. 
Lees meer

Naamswijziging departement

Na de overheveling van de bevoegdheid sport naar Sport Vlaanderen, klopte de departementsnaam niet langer. Er moest dus een nieuwe naam komen. Dat werd Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Onderzoek naar de functie participatie binnen het Kunstendecreet

Vanaf deze maand voeren medewerkers van de Karel De Grote Hogeschool - in opdracht van het Departement CJM - onderzoek uit naar de functie participatie binnen het Kunstendecreet. Zij zullen nagaan hoe de verschillende commissies tijdens de structurele ronde de functie participatie hebben beoordeeld en dit vergelijken met de praktijken, teksten en verwachtingen van de aanvragers die participatie hebben aangekruist in hun subsidiedossiers. Vervolgens kijken de onderzoekers naar participatieve praktijken als dusdanig, eventuele criteria hiervoor en de mogelijkheid om de huidige criteria te verfijnen. Dat alles moet leiden tot concrete tips, criteria en ondersteuning voor commissies en de administratie die bij een volgende gelegenheid de functie participatie moeten beoordelen.

Lees meer

‘Cultuur in de Spiegel’: expertopleiding cultuur 2017

In het kader van het actieplan ‘Samen voor meer en beter’ van de ministers Crevits en Gatz bieden Canon Cultuurcel en het Departement CJM samen een expertopleiding cultuureducatie aan. Deze opleiding is er voor directies, beleidsmedewerkers, praktijkontwikkelaars, educatieve en pedagogische begeleiders uit het brede veld van cultuur en onderwijs. De opleiding zal plaatsvinden tussen medio april en begin september 2017. Inschrijven kan tot en met 6 februari. Kandidaten worden geselecteerd op basis van motivatie.

Lees meer
EVENEMENTEN
Debat ‘Cultuurfinanciering en cultural governance in de Lage Landen’
Op 7 februari om 20u gaan minister Gatz en ex-voorzitter van de Nederlandse Raad voor Cultuur Joop Daalmeijer in deBuren het debat aan over ‘Cultuurfinanciering en cultural governance in de Lage Landen’.
Lees meer
INDIENDATA
 • Projecten en beurzen tweede ronde 2017
  Aanvragen voor projecten en beurzen die plaatsvinden tussen 1 mei en 1 september 2017 en waarover uiterlijk op 15 mei 2017 een beslissing wordt bekendgemaakt, moeten ten laatste ingediend worden op 15 januari 2017. 

  De volgende indiendata zijn:
  15/01/17 voor projecten na 01/05/17 - beslissing 15 mei 2017
  15/05/17 voor projecten na 01/09/17 - beslissing 15 september 2017
  > Lees meer: alles over subsidies
Deel deze nieuwsbrief:
> Lees meer


Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Schrijf u uit.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Afdeling Kunsten · Arenbergstraat 9 · Brussels 1000 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp