Copy
Dit is de NVVG Nieuwsbrief jg 5 nr 5 - 2016.
View this email in your browser
  Jaargang 5 | Nummer 5-2016

Beste NVVG leden,

De vijfde NVVG Nieuwsbrief van 2016 met o.a. uitnodiging najaarsledenvergadering met wetenschappelijk programma, laatste kans voor een goldcards voor de Heidag 2016, uitnodiging VG-dagen 2016, oproep Talmajury, nominaties voor de Medisch Contact Communicatieprijs 2016, etc. etc.

Het doel van deze NVVG Nieuwsbrief is een actieve benadering van onze leden zodat actuele zaken op eenvoudige wijze onder uw aandacht gebracht kunnen worden. Te denken valt hierbij aan recente ontwikkelingen, richtlijnen, interessante websites, etc. U zult de Nieuwsbrief dan ook met regelmaat ontvangen. De NVVG website zal dienen om u, via de korte meldingen in de nieuwsbrief, van de langere achtergrondinformatie te voorzien. Tevens worden de Nieuwsbrieven op de website geplaatst. Input voor de NVVG Nieuwsbrief is welkom via: secretariaat@nvvg.nl

Wij wensen u interessant leesplezier toe!
Bestuur NVVG

 

Uitnodiging najaarsledenvergadering NVVG met wetenschappelijk programma

Op donderdag 13 oktober 2016 heet de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde u vanaf 14.00 uur van harte welkom in het Van der Valk Hotel in Almere op haar najaarsledenvergadering. Wij stellen uw aanwezigheid bijzonder op prijs! Nadrukkelijk nodigen wij ook onze jongere collega’s uit om kennis te maken met de vereniging.

De vergadering start om 14.30 uur en wordt afgesloten om 16.00 uur. Enkele onderwerpen die in deze najaarsledenvergadering besproken zullen gaan worden:

  • Financieel overzicht 2016 en begroting 2017
  • Wisseling bestuursleden
  • Stand van zaken commissies en projecten
  • Toelichting verdergaande samenwerking NVVG/GAV
  • Onderzoeksprogramma Instituut GAK
  Het wetenschappelijk deel van de bijeenkomst begint om 16.30 uur en zal duren tot circa 18.00 uur.
Spreker tijdens het wetenschappelijk programma is 
Dr. Roland Dietvorst die een lezing zal geven over sociale interactie - automatische en gecontroleerde processen. Aan dit wetenschappelijk deel heeft het Absg twee accreditatiepunten toegekend. Aansluitend aan het wetenschappelijk deel van deze dag, wordt u door de NVVG een borrel aangeboden.
 

Aanmelden voor najaarsledenvergadering en wetenschappelijk programma via het NVVG secretariaat onder vermelding van uw naam en BIG nummer.

Laatste kans: Nog enkele goldcards voor de Heidag beschikbaar!
  Op 30 september a.s. vindt de jaarlijkse Heidag van de NVVG plaats. Een dag waarop bestuur, ereleden, commissieleden en afgevaardigden met elkaar spreken over bepaalde thematiek en dit uitwerken voor de toekomst. Dit jaar zal gediscussieerd worden over een eigentijdse missie van de NVVG en over medisch leiderschap binnen de Sociale Geneeskunde en dit alles onder leiding van gespreksleiders Wendela Hingst, algemeen directeur KNMG en Sylvia van der Burg-Vermeulen, directeur NVVG.

Last but not least zal deze dag starten met een lezing van de bevlogen longarts Wanda de Kanter. Zij werkt in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en is bekend van het boek ‘Nederland stopt! Met roken’.

Ben jij geen bestuurslid, erelid, commissielid of afgevaardigde namens de NVVG maar ben je wel een out-of-the-box denker? Meld je dan snel aan via het NVVG secretariaat om deel te nemen aan deze Heidag. Er zijn nog enkele goldcards beschikbaar voor enthousiaste meedenkers.

Deelname aan de Heidag is alleen mogelijk na aanmelding bij het NVVG secretariaat zodat een persoonlijk toegang tot het Dierenpark geregeld kan worden.

De Verzekeringsgeneeskunde dagen 2016
  De NVVG (Nederlandse Vereniging Voor Verzekeringsgeneeskunde) en de GAV (Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken) organiseren hun achtste gezamenlijk congres op:

De Verzekeringsgeneeskundige Dagen
2 – 4 November 2016

Evenals in voorgaande jaren zullen uiteenlopende onderwerpen worden gepresenteerd.  De opzet is een tweedaags congres met een eerste Engelstalige dag en een tweede Nederlandstalige dag. Hier gaat een voorprogramma aan vooraf op 2 november in het Engels. Het belooft weer een boeiend en gevarieerd congres te worden. Namens de besturen van NVVG en GAV hebben wij het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van de Verzekeringsgeneeskundige Dagen 2016. Aanmelden via: www.vgdagen.nl.

Oproep commissieleden Talmajury

Jaarlijks wordt er een oproep gedaan onder onze leden een publicatie op verzekeringsgeneeskundig gebied in te zenden. Onze Talma Jury beoordeelt de publicaties en kiest 'de beste' inzending. De auteur van de beste publicatie wordt daarmee winnaar van de Talma Penning. De Talma Penning is door het NVVG bestuur in het leven geroepen om onderzoek aan te moedigen. De prijs bestaat naast de penning uit een geldbedrag. Vorig jaar mocht Viona Lapré-Utama de Talma Penning in ontvangst nemen.

Heeft u belangstelling om zitting te nemen in de Talmajury? Neem dan contact op met het NVVG secretariaat.

Gezocht: nominaties voor de Medisch Contact Communicatieprijs 2016

Welk initiatief dat de communicatie tussen patiënt en arts aantoonbaar verbetert moet zeker worden genomineerd voor de Medisch Contact Communicatieprijs 2016? Voor deze tweejaarlijkse prijs, een initiatief van de Stichting Voorlichting Patiënten (SVP), mag iedereen nominaties aandragen. U kunt ons helpen door uw achterban te informeren over deze prijs en de mogelijkheid tot het nomineren van inspirerende communicatie initiatieven.

Het insturen van de initiatieven kan tot 1 oktober 2016 via het aanmeldformulier op www.medischcontact.nl/communicatieprijs. De prijsuitreiking is op 19 januari 2017.

Lever een mediprudentiecasus in en verdien accreditatiepunten!

De Mediprudentiecommissie van de NVVG roept alle verzekeringsartsen op mee te werken aan een zo compleet mogelijke Mediprudentie database. Deze database is te raadplegen via www.nvvg.nl.

Heeft u een casus of heeft u vragen over het aanleveren van een casus, neem dan contact op met de MENU-commissie via secretariaat@nvvg.nl. Deelnemers aan een mediprudentiegroep kunnen aanspraak maken op drie accreditatiepunten per jaar.

Evenementen

NVVG Najaarsledenvergadering met wetenschappelijk programma in Almere
dd 13 oktober 2016
VG dagen
2 t/m 4 november 2016
Muntendamcongres, Rode Hoed Amsterdam
dd 8 december 2016
XXIIe EUMASS Congres in Maastricht
dd 4 t/m 6 oktober 2018
14e TBV Congres, Van der Valk Hotel Veenendaal
dd 16 november 2016
Inschrijven via: www.tbvcongres.nl

XXII EUMASS Congres 2018


Alhoewel het EUMASS Congres 2016 nog plaats moet vinden, is het gezamenlijke organisatiecomité van de Nederlandse en Vlaamse beroepsverenigingen (GAV, NVVG en WVV) al volop bezig met de voorbereidingen voor het XXIIe EUMASS Congres dat van 
4 t/m 6 oktober 2018 in het MECC in Maastricht zal plaatsvinden. Wellicht goed om de data alvast te noteren! Binnen kort gaat de website www.eumass2018maastricht.eu de lucht in.
 
Mocht u suggesties voor thema's of onderwerpen voor het EUMASS Congres 2018 Maastricht 2018 hebben, laat het ons dan weten via het NVVG secretariaat.

Work Disability Prevention and Integration (WDPI)

Eind september 2016 vindt in Amsterdam het internationaal congres Work Disability Prevention and Integration (WDPI) plaats. Op een speciale praktijkdag (27 september 2016) is het programma afgestemd op bedrijfs-, verzekeringsartsen, medisch adviseurs en abeidsdeskundigen van UWV, verzekeraars, arbodiensten en beleidsmakers uit Nederland. U kunt zich aanmelden voor deze dag. U heeft dan de unieke mogelijkheid om artsen, zorgprofessionals en onderzoekers uit de hele wereld te ontmoeten en de laatste kennis te delen over arbeidsgerelateerde zorg en het beoordelen en voorkomen van arbeidsongeschiktheid. Laat u inspireren door wat in andere disciplines en in andere landen aan kennis ontwikkeld wordt en waar we in Nederland nog van kunnen leren.

Meer informatie op www.wdpi2016.org.

Bekijk onze  Volg ons op

Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde
www.nvvg.nl | secretariaat@nvvg.nl | 030-6868764

Copyright © 2016 NVVG, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp