Copy
View this email in your browser
Mocht u uw oefening voor kwartaal 3 nog niet gedaan hebben, dan geven we u op de valreep nog een aantal ideeën voor een oefening op uw eigen havenfaciliteit. En anders kunt u ze natuurlijk gebruiken voor kwartaal 4!
 1. Stel u voor dat uw beveiligingsapparatuur defect is. Hoe gaat u daar mee om? Gebruik bij het beantwoorden van deze vraag de checklist uit het Exercitium.
 2. Doe de (Engelstalige) online versie van de Security Awareness Quiz en test zo uw kennis van Port Security. Deze test is geïnspireerd door de test uit het Exercitium van Port of Antwerp.
 3. Stel u eens voor dat het beveiligingsniveau van het ISPS-plichtige schip dat bij uw Havenfaciliteit ligt afgemeerd ineens verhoogd wordt. Wat voor gevolgen heeft dat voor het beveiligingsniveau van uw havenfaciliteit? Welke maatregelen treft u? Hoe legt u deze vast en aan wie meldt u dat? Wilt u feedback op uw antwoorden? Gebruik dan onze online tool!
 4. Heeft u beperkt toegankelijke gebieden op uw havenfaciliteit? Controleer dan eens of deze als zodanig zijn aangeduid en goed afgesloten zijn. 
Zoekt u nog meer inspiratie? Dan verwijzen wij u graag naar onze website voor meer oefen-ideeën

Voor kwartaal 4 kunt u zich natuurlijk ook weer aanmelden voor onze gezamenlijke oefening op 15 november a.s., die ditmaal ingaat op de risicoanalyse. U leest er hieronder meer over.

Wij wensen u veel oefenplezier!

Ingrid Meuwissen
voorzitter Port Security Center
'Ignorance is the parent of fear'
15 november 2017, SVPB Amersfoort

Uw ISPS certificaat heeft standaard een geldigheidsduur van vijf jaar. Tijdig voor het verloop van uw ISPS certificaat dient u als PFSO een aanvraag voor (her)certificering in. 

In 2016 is er voor de Nederlandse zeehavens een nieuwe methodiek voor de (her)beoordeling van uw ISPS certificering ontwikkeld - de MOBI methodiek. Deze nieuwe methodiek zal ook door andere havens geadopteerd worden.

Peter Alkema, Projectleider MOBI bij het Havenbedrijf Amsterdam legt ons op 15 november a.s. uit hoe de nieuwe methodiek tot stand is gekomen en hoe hij werkt. Jaap Pijning, beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid en Adviseur Risicokaart bij de Provincie Noord-Holland, legt u uit hoe Risicokaart.nl werkt, welke informatie u daar vindt en hoe u die kunt gebruiken bij het invullen van uw aanvraagformulier voor de risicoanalyse. Natuurlijk gaan we ook zelf aan de slag. In kleinere groepen vullen we onder begeleiding van ISPS-adviseurs en experts van Risicokaart.nl gezamenlijk het aanvraagformulier in. 

Peter van Dusseldorp, Management Consultant bij Van Aetsveld, geeft u tenslotte inzicht in de risico’s die gemeenten en overheden onderkennen en trekt de risicoanalyse zo in breder perspectief. Deze dag staat onder bezielende leiding van Ad Hendriks, docent Security Management bij Avans. Aan het einde van de dag heeft u inzicht in het belang van een goede risicoanalyse, de werkwijze van de nieuwe methodiek en heeft u alvast een aanvang gemaakt met uw eigen aanvraag voor (her-)certificering. En dat is zeker de moeite waard als u binnenkort een (her)certificering moet aanvragen of de risicoanalyse van uw havenfaciliteit wilt herbezien!

Lees meer over het programma op onze website. De deelnamebijdrage bedraagt excl. BTW € 150,- voor leden en € 195,- voor niet-leden.

Deelname aan dit evenement kunt u opvoeren als ISPS-oefening voor kwartaal 4. Voeg het ingevulde aanvraagformulier daarvoor bij uw bewijs van deelname.

Direct aanmelden
Heeft u uw jaarlijkse grote oefening (exercise) al gedaan?
 
Zo niet, dan geven we u ook daarvoor alvast wat ideeën:
 1. Laat een acteur eens proberen uw beveiliging te omzeilen en binnen te komen op uw terminal. Zijn er openstaande toegangen? Lukt het met een babbelpraatje binnen te komen zonder aanmelding, ID of goede reden? Vergeet niet de oefening even aan te melden bij de autoriteiten, om te voorkomen dat ze uitrukken naar aanleiding van een melding van een ongeruste medewerker of burger! Wij kunnen u zo nodig in contact brengen met partijen die hiervoor acteurs kunnen leveren. Heeft u hierin interesse, neem dan contact met ons op via info@portsecuritycenter.eu.
 2. Doe een ontruimingsoefening (kan tevens gebruikt worden als BHV-oefening)
 3. Oefen de verhoging van het beveiligingsniveau van uw havenfaciliteit eens samen met een afgemeerd ISPS-plichtig schip.
Nog niet de juiste oefening gevonden? Kijk dan nog even op onze website voor aanvullende ideeën voor de jaarlijkse excercise.
Jaarlijkse controle PFSP
 
Een verplichting uit hoofde van de ISPS-Code is dat u jaarlijks uw Port Facility Security Plan (PFSP) doorneemt. Heeft u dat voor dit jaar al gedaan? Zo niet, loop uw plan de komende weken dan even door om te kijken of herziening nodig is.
 
Lees op onze website wanneer herziening verplicht is en hoe u het nieuwe onderwerp cybersecurity in uw plan kunt verwerken. 

Word lid!

Word nu lid van Port Security Center en ontvang het lidmaatschap voor de rest van 2017 gratis! U betaalt jaarlijks € 350,- excl. BTW.

Port Security Center helpt u daarvoor bij het verkrijgen en behouden van uw ISPS-certificering. Dit doen wij via onze gratis nieuwsbrief en website en door het organiseren van collectieve en maatgesneden ISPS oefeningen en trainingen.

U ontvangt tevens korting op onze eigen en externe evenementen en kunt tegen gereduceerd tarief gebruik maken van onze adviesservice en speciaal voor u ontwikkelde cases, oefeningen en trainingen. Op onze website en in onze flyer leest u meer over wat Port Security Center voor u doet en wat het lidmaatschap precies inhoudt.

Word lid!
'Havenbeveiliger word je niet zomaar!'
Van uitstel komt geen afstel!


Het seminar met informatiemarkt over de nieuwe wet- en regelgeving over de opleiding, examinering, screening en inzet van Havenbeveiligers dat gepland stond voor 20 september is doorgeschoven naar volgend jaar. Dit past naar verwachting beter bij de timing van de gewijzigde wet- en regelgeving en de daarop aan te passen werkwijze.

We houden u op de hoogte!
Avans Hogeschool zoekt nog een paar bedrijven voor een werkbezoek - helpt u mee?
 
Avans Hogeschool start vanuit de Opleiding Integrale Veiligheid (Breda) het project “Public Security”, gericht op de aanpak van Georganiseerde / Ondermijnende criminaliteit in Zeehavens.
 
Om dit project mogelijk te maken is de opleiding op zoek naar een tiental bedrijven en publieke organisaties die in de periode half oktober - half december een groep studenten willen ontvangen voor een werkbezoek. Tijdens het werkbezoek zullen de studenten uw locatie observeren en vragen aan u stellen. De studenten maken op basis van dit bezoek een zogenaamde ‘Kwetsbaarheidsanalyse’. De uitkomsten van deze analyses worden tijdens een op Avans Hogeschool Breda te organiseren 'Veiligheidstafel' gepresenteerd. De studenten ‘pitchen’ hun adviezen daarbij ter tafel aan de bedrijven en organisaties die hebben meegewerkt. Ook kunnen de aanwezigen met elkaar 'sparren' over het thema van de dag en de mogelijkheden om tot een effectieve(re) aanpak te komen van de vastgestelde kwetsbaarheden. 
 
Voor nader overleg, meer informatie en/of het maken van een afspraak voor een werkbezoek bij u kunt u contact opnemen met Ad Schenkels, Sr. Project Manager Praktijk & Stage Integrale VeiligheidAvans Hogeschool Academie voor Veiligheid en Bestuur (ajj.schenkels@avans.nl, +31 651 101 190).

U kunt met uw Port Security Officer overleggen of het werkbezoek als ISPS oefening voor het vierde kwartaal kan gelden.
Nieuwsblad Transport organiseert op 29 september het 'Congres Cybercrime in transport en logistiek'. Tijdens dit congres gaan professionals uit de transport & logistiek met elkaar in gesprek over het onderwerp cybercrime. Het congres is bedoeld voor managers en directeuren zonder technische achtergrond. Het gaat over de technieken en principes, niet de bits en bytes.

Relaties van Port Security Center ontvangen € 50,- korting op de originele deelnameprijs van € 295,-. U betaalt dan dus de abonneeprijs van € 245,-. Meld u dus nog snel aan en gebruik hierbij de actiecode: CCC17PCC
Mensensmokkel en mensenhandel vroegtijdig leren herkennen?

Port Security Center is op zoek naar partners voor de ontwikkeling van een e-learning over mensensmokkel en mensenhandel/uitbuiting. De e-learning zal analoog van opzet zijn aan de door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) al ontwikkelde e-learning voor medewerkers van gemeenten. Het CCV, Comensha, de Koninklijke Marechaussee, de Landelijke Eenheid Politie en diverse private partijen hebben hun medewerking al toegezegd.  

De te ontwikkelen e-learning richt zich op portiers, havenbeveiligers, chauffeurs en toezichthouders op havenfaciliteiten en aan boord van schepen. Zij kunnen in hun dagelijks werk op allerlei manieren signalen van mensenhandel en mensensmokkel opvangen. Zij moeten deze signalen dan wel kunnen herkennen. 

De deelnemers ontdekken in de e-learning hoe breed en veelvormig mensenhandel en mensensmokkel is. Door interactieve opdrachten leren ze welke signalen ze kunnen oppikken in hun dagelijks werk. Daarnaast biedt de e-learning handvatten waarmee de medewerkers gericht kunnen handelen als ze signalen ontdekken. Voor het volgen van de e-learning is geen voorkennis nodig.

Helpt u ons mee deze e-learning te ontwikkelen? Neem contact met ons op via info@portsecuritycenter.eu.
Met korting naar evenementen van Studiecentrum Bedrijf en Overheid!

Het Studiecentrum Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert een aantal congressen die mogelijk ook voor u interessant zijn: Relaties van Port Security Center ontvangen €200,- korting op hun deelname aan deze congressen. Gebruik bij uw aanmelding kortingscode 777tz200

               
Agenda
Noteert u alvast de data voor onze volgende ISPS-oefeningen in uw agenda:
 • 15 november 2017: Drill/Exercise Q4, 2017: ‘Ignorance is the parent of Fear’
  – het belang van een goede risicoanalyse 
 • 21 maart 2018: Drill/Exercise Q1, 2018, thema volgt
 • 20 juni 2018: Drill/Exercise Q2, 2018, thema volgt
 • 19 september 2018: Drill/Exercise Q3, 2018, Havenbeveiliger word je niet zomaar– Gevolgen van gewijzigde wet- en regelgeving over inzet en opleiding van Havenbeveiligers 
 • 21 november 2018: Drill/Exercise Q4, 2018, thema volgt
Hou onze nieuwsbrief in de gaten of kijk op www.portsecuritycenter.eu voor meer informatie over onze aankomende evenementen en die van derden
Copyright © 2017 Port Security Center, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp