Copy
View this email in your browser
Wij wensen u weer veel leesplezier!
Oefening Q4 - Over wapens, explosieven en de gevolgen ervan

20 november 2019, G4S Training & Safety Ede

De ISPS-code tracht te voorkomen dat verboden wapens, brandbommen of explosieven aan boord van schepen of op havenfaciliteiten worden gebracht. Van degenen die betrokken zijn bij de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten wordt daarom verwacht dat ze wapens, gevaarlijke stoffen en apparatuur kunnen herkennen en opsporen.

Op 20 november a.s. organiseert Port Security Center daarom in samenwerking met de Politie, SecuBomb Consultancy en Auriex een ISPS-oefening rondom het thema wapens, explosieven en de gevolgen ervan. We zijn ditmaal te gast bij  G4S Training & Safety te Ede. We starten om 10.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur) en verwachten rond 16.30 uur af te sluiten met een netwerkborrel.

In veel Port Facility Security Plannen staat een verwijzing naar de Wet Wapens & Munitie. Maar wat houdt die wet nu eigenlijk in en wat moet u er als PFSO/(Haven)beveiliger van weten? Niels Klein, Wapens, Munitie en Explosieven expert van de Politie vertelt u wat wel mag, wat niet mag en hoe u ermee omgaat als u geconfronteerd wordt met wapens, munitie of munitiedelen.

Michel de Bruijn van SecuBomb Consultancy gaat in op (geïmproviseerde) explosieven (IED's) en wat je doet als u op uw havenfaciliteit een verdacht pakket aantreft, dat mogelijk een IED is. 

Schotwonden en massieve bloedingen ten gevolge van explosies zijn levensgevaarlijk. Snel en correct handelen is hierbij gewenst. Kris Zerkowitz en de specialisten van Auriex hebben ruime ervaring met militaire, politie-, noodhulp- en tactische interventietrainingen. Zij zullen u leren hoe u het beste met schotwonden en massieve bloedingen kunt omgaan. 

Natuurlijk gaan we ook zelf aan de slag in twee interactieve workshops. Kortom: het belooft weer een bijzonder interessante middag te worden!


Het volledige programma kunt u hier downloaden.

Interesse?
Deelname kost 195,- euro voor leden en 235,- euro voor niet-leden. Bedragen zijn excl. BTW.
Aanmelden kan via onze website of via de aanmeldknop hieronder.

Uiteraard is er tijdens het evenement voldoende gelegenheid om te netwerken met uw collega’s. U ontvangt na afloop een bewijs van deelname, een factsheet en een goodie bag. U kunt uw deelname opvoeren als ISPS-oefening (drill of exercise), mits (!) u uw eigen procedures aan de hand van het geleerde evalueert.

Aanmelden
Heeft u al aan al uw ISPS-verplichtingen voldaan?
We zetten de jaarlijkse verplichtingen graag nog een keer voor u op een rijtje:
 1. 4 kwartaaloefeningen (drills)
 2. 1 jaarlijkse exercise en
 3. de jaarlijkse controle van uw PFSP
De PFSO is verantwoordelijk voor de effectieve coördinatie en uitvoering van het PFSP, incl. de oefeningen en evaluatie. Hij neemt zelf regelmatig deel aan de oefeningen. Met de oefeningen wordt ervoor gezorgd dat het personeel van de havenfaciliteit de toegewezen beveiligingstaken op alle veiligheidsniveaus kan uitvoeren. De oefeningen moeten daarom rekening houden met de werkzaamheden en het soort schepen van de havenfaciliteit, personeelswisselingen en andere relevante omstandigheden. Oefeningen kunnen ook helpen verbeterpunten met betrekking tot de veiligheid te identificeren. Zo nodig moet het PFSP hier op worden aangepast.

Ad 1: 4 kwartaaloefeningen (drills)
Minstens elk kwartaal moet er een oefening worden gedaan*. Bij deze oefeningen wordt de effectiviteit van de afzonderlijke onderdelen van het PFSP getest aan de hand van mogelijke bedreigingen, zoals:
 • schade aan of vernieling van de havenfaciliteit of het schip, bijvoorbeeld door explosieven, brandstichting, sabotage of vandalisme;
 • het kapen van of beslagleggen op het schip of het gevangen nemen van personen aan boord;
 • het knoeien met de lading, essentiële scheepsapparatuur of -systemen of scheepsvoorraden;
 • onbevoegde toegang of gebruik, waaronder de aanwezigheid van verstekelingen en inklimmers;
 • het smokkelen van wapens of apparatuur, waaronder massavernietigings-wapens;
 • het gebruik van het schip om degenen die van plan zijn een veiligheidsincident te veroorzaken en hun apparatuur te vervoeren;
 • het gebruik van het schip zelf als wapen of als middel om schade of vernieling te veroorzaken;
 • het blokkeren van toegangen tot de haven, sluizen, toegangswegen, enz.; en
 • een nucleaire, biologische of chemische aanval.
Heeft u nog niet voldaan aan de kwartaaloefenverplichting? Dan kunt u deelnemen aan onze ISPS-themabijeenkomst (zie hierboven) of andere inspiratie opdoen op onze website of aan de hand van onze nieuwsbrieven.

* Tenzij de specifieke omstandigheden anders aangegeven

Ad 2: 1 exercise
Eenmaal per kalenderjaar, met maximaal 18 maanden tussen de oefeningen, moet een oefening worden uitgevoerd, waarbij de communicatie, coördinatie, reacties en de beschikbaarheid van hulpmiddelen worden getest. Deze oefening kan:
 • op ware grootte of live worden uitgevoerd;
 • uit computersimulatie of seminars bestaan; of
 • worden gecombineerd met andere oefeningen, bijvoorbeeld BHV- of EHBO-oefeningen of oefeningen van overheidsinstanties voor de haven (zoals Livex of Port Defender).
Geadviseerd wordt om de oefening in samenwerking met PSO's, PFSO's, SSO's, CSO's en/of bevoegde autoriteiten te organiseren. Als u CSO's of SSO's vraagt deel te nemen, hou dan rekening met de veiligheid en implicaties voor de werkzaamheden van het schip.

Ook voor de jaarlijkse exercise vindt u oefensuggesties op onze website of kunt u deelnemen aan onze ISPS-themabijeenkomst over wapens, explosieven en de gevolgen ervan (zie hierboven). 

Ad 3: Jaarlijkse controle PFSP
Eénmaal jaarlijks moet het PFSP intern worden geaudit. Herziening van het PFSP is daarbij in elk geval verplicht in de volgende gevallen:
 • als de resultaten van de periodieke audit of inspecties door de bevoegde autoriteit daar aanleiding toe geven;
 • als het PFSP niet langer overeenkomt met de daadwerkelijke situatie op uw havenfaciliteit;
 • als beveiligingsincidenten of specifieke dreigingen daartoe aanleiding geven;
 • als de ISPS Code of de interpretatie daarvan wijzigt.
  • Denk hierbij ook aan de invoering van de MOBI. Daarmee verandert immers de wijze waarop u aan uw PSO oefeningen, incidenten en wijzigingen van het PFSP doorgeeft, evenals de communicatie tussen de PFSO en de ISPS toetsers en toezichthouders;
 • als de havenfaciliteit wisselt van eigenaar en/of management.
  • Denk hierbij ook aan aanpassing van onderliggende contracten, zoals de overeenkomst met uw beveiligingsbedrijf!
Iedere herziene versie van het PFSP moet ter goedkeuring aan de bevoegde autoriteit worden voorgelegd. De bevoegde autoriteit kan aanvullende eisen stellen aan de goedkeuring van het plan.

Diverse havens gebruiken voor de rapportage van de jaarlijkse evaluatie een template. Bent u nog niet bekend met dit template? Vraag uw PSO er dan naar. Mocht uw PSO niet over een template beschikken, dan kunt u er bij ons een opvragen. Stuur hiervoor een email aan info@portsecuritycenter.eu.

Agenda


Noteer alvast de data voor onze volgende ISPS-oefeningen in uw agenda: Hou onze nieuwsbrief in de gaten of kijk op www.portsecuritycenter.eu voor meer informatie over onze aankomende evenementen en die van derden

Word lid!

Port Security Center helpt ISPS-plichttge organisaties bij het verkrijgen en behouden van hun ISPS-certificering. Via onze gratis nieuwsbrief, onze website, door het organiseren en adviseren van oefeningen en trainingen, het bundelen en ontwikkelen van hulpmiddelen en door belangenbehartiging.
Meer informatie vindt u op onze website en in onze flyer.

Voor onze activiteiten mogen wij rekenen op de steun van onze trouwe leden. 
En daar zijn we blij mee!


Nog geen lid van Port Security Center?
Voor € 350,- excl. BTW per persoon per jaar ondersteunt u onze werkzaamheden en ontvangt u korting op onze evenementen en adviesservice.

Word vandaag nog lid en ontvang het lidmaatschap voor de resterende twee maanden van 2019 gratis! U profiteert dan meteen van de ledenkorting voor de ISPS-themabijeenkomst van 20 november.

Lid worden!
Copyright © 2019 Port Security Center, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp