Copy


 
Als klant van AFS Energy ontvangt u in deze nieuwsbrief een update over ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie handel, financiering en wetgeving. Met in deze nieuwsbrief:
  • Opschaling van Nederlandse windparken op zee.
  • Wereldwijd gaat de productie van zonne-energie nog sneller.
  • De toekomst van de regeling Garantie van Oorsprong.
  • Meer CO2 reductie voor energie-intensieve bedrijven.

Wind-energie

Tweede grote Windpark op zee, Borssele 3&4
De tender voor 680 GW aan wind-op-zee is gewonnen door een consortium van Shell, Eneco, Van Oord en Mitsubishi. Opmerkelijk is de lage subsidie van 5,45 cent/kwh. (Rijksoverheid) Ter vergelijking, het Belgische windpark Zeebrugge dat enkele kilometers verderop kost het dubbele. (FD)

Windparken gerealiseerd door gas en olie bedrijven
Op het eerste gezicht lijkt het misschien vreemd dat Shell in het consortium zit, maar het lijkt een wereldwijde trend waarin gas en olie bedrijven investeren in windparken en andere vormen van duurzame energie. (Morningstar

Kabels achilleshiel voor windparken?
Schade aan elektriciteitskabels tijdens de aanleg van windparken kunnen enorme kosten met zich mee brengen. Maar juist in Nederland valt de schade erg mee omdat bedrijven hebben geleerd van windparken in Duitsland en Denemarken. (Fluxenergie)
Wij kunnen u adviseren over de inkoop van (Nederlandse) windenergie.
Bel: 020 - 522 02 25 of:
Stuur een email

Zonne-energie

Zon verslaat wind wereld wijd
Wereldwijd is er in 2016 voor het eerst meer zonne-energie geinstalleerd (70 GW) dan wind-energie (59 GW). In landen als China, Brazillië en India is de prijs voor zonne-energie inmiddels lager dan wind-energie. (Bloomberg)

Salderingsregeling in Nederland
Een meerderheid van de tweede kamer heeft in december een motie aangenomen om de salderingsregeling voor zonne-energie na 2020 te verlengen óf te verbeteren. Het kabinet is echter niet verplicht om de motie op te volgen en zal in het voorjaar een besluit nemen over de toekomst van de salderingsregeling. (Solar Magazine)
Als u overweegt om zonnepanelen aan te schaffen kunnen wij helpen met advies, financiering of een Power Purchasing Agreement. Bel: 020 - 522 02 25 of:
Stuur een email

Regeling Garanties van Oorsprong

Garanties van Oorsprong (GvO's) zijn certificaten die de herkomst van elke MWh duurzaam energie garanderen. GvO's kunnen binnen de EU vrij worden verhandeld.

In het winterpakket dat de Europese commissie vorig jaar presenteerde, staan twee belangrijke veranderingen voor de GvO regelgeving vanaf 2020:
  1. GvO's uit gesubsidieerde productielocaties zullen misschien via een veiling beschikbaar worden gesteld. De opbrengsten van deze veiling kunnen dan weer terug vloeien naar de subsidieregeling. (VEMW)
  2. Ook is voorgesteld om de houdbaarheid van GvO's te verkorten van 12 naar 6 maanden na afloop van een kalenderjaar waarin de elektriciteit is geproduceerd.
Het kabinet zal waarschijnlijk in januari 2017 met een officiële reactie komen op het voorstel van de Europese Comissie.
Wilt weten wat de wijziging in GvO regelgeving betekent voor u?
Bel: 020 - 522 02 25 of:
Stuur een email

CO2 reductie energie-intensieve bedrijven


Voorstel voor reductie van COemissierechten (EUA's) 
De Millieucommissie van het Europees Parlement heeft een voorstel ingediend om het aantal emissierechten (EUA's) fors te reduceren, om zo een hogere CO2-prijs te creëren. (Energeia) Misschien gaan de voorstellen van de Milieucommissie niet door omdat Oost Europese landen tegen zijn. In dat geval blijft er een overaanbod. Afhankelijk van de grootte van het EUA overschot kan de prijs ook verder dalen. 

Misschien verplichte CO2 reductie voor ETS-bedrijven
Naast de ETS regelgeving, hebben energie-intensieve bedrijven in het MEE convenant afgesproken om energiebesparingsmaatregelen te treffen. Deze afspraken zijn nu vrijwillig, maar dreigen vanaf 2018 verplicht te worden als het besparingsdoel van 9 PJ voor 2020 niet gehaald lijkt te gaan worden. (Ensoc)
AFS Energy levert advies en verzorgt de inkoop en verkoop van EUA's en CER's. 
Bel: 020 - 522 02 25 of:
Stuur een email
Alle meningen en ramingen in dit document zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. AFS Energy heeft geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van dit document. Dit document is uitsluitend voor informatieve doeleinden bedoeld en kan niet worden opgevat als een aanbod om effecten of derivaten te kopen of te verkopen. De informatie in dit document is gepubliceerd voor de hulp van de ontvanger, maar kan niet als gezaghebbend worden gezien of dienen als vervanging voor het vormen van een eigen oordeel door de ontvanger.
Contactgegevens
Research: Merijn van Baardewijk
Tel: 020 522 02 62
Email: mvanbaardewijk@afsgroup.nl
AFS Energy
Beursplein 5
1012 JW Amsterdam
Klik hier voor onze website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
AFS Energy · Beursplein 5 · Amsterdam, Noord Holland 1012 JW · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp