Copy


AFS Energy Nieuwsbrief september 2016

Beste Lezer, 

In deze nieuwsbrief vindt u recente ontwikkelingen over de duurzame energie, certificaat en financieringsmarkten. 
 
AFS Energy is een onafhankelijke intermediair die bemiddelt tussen project ontwikkelaars, producenten, leveranciers en afnemers van groene stroom, groen gas, CO₂ en biobrandstoffen certificaten. AFS Energy ontzorgt partijen volledig met:

 • Project financiering
 • Management van uw certificaat portfolio
 • Structuren van certificaat overeenkomsten
 • In- en verkoop certificaten

AFS Energy is onderdeel van AFS Group, een onafhankelijke intermediair met 80 Fte’s, handelend vanuit Amsterdam, Frankfurt, Londen en Zurich. AFS Group is vergunning houdend en staat onder toezicht van de AFM en DNB.

Veel leesplezier,

AFS Energy team

Met in deze nieuwsbrief
 • Bedrijven leveren meer hernieuwbare energie aan het wegverkeer dan vereist
 • Met een aantal CO2-reductiemaatregelen kan zonder maatschappelijke kosten worden voldaan aan de Urgenda-uitspraak
 • Weekend van drie dagen staat garant voor een duurzame toekomst
 • Grote bedrijven kiezen vaker voor groene stroom uit Nederland
 • De energie die wij elke dag weer in Europa opstoken is voor het overgrote deel nog afkomstig van fosiele brandstoffen

  

Bedrijven leveren meer hernieuwbare energie aan het wegverkeer dan vereist

In september heeft de Nederlandse Emissieautoriteit de ‘Rapportage Energie voor Vervoer in Nederland 2015’ opgesteld. Hieruit is gebleken dat er in 2015 ruim 28 miljoen GJ hernieuwbare energie aan het Nederlandse wegverkeer is geleverd. Dit ligt 1 miljoen GJ hoger dan vereist wat neerkomt op bijna 4%.

Van deze hernieuwbare energie is het grootste gedeelte dubbeltellende biobrandstof. Deze is gestegen van 68% naar 72%. Daarbinnen zijn twee trends te zien. Enerzijds een sterke stijging van het gebruikte frituurvet (met een toename van 68%). Anderzijds is er een sterke daling te zien van de inzet van dierlijk vet (met een daling van 54%).

De 72 bedrijven met een rapportageverplichting hebben een broeikasemissiereductie van 2,5% bewerkstelligd. De Europese doelstelling ligt op 6% voor de brandstofketen. Voor 2020 moet er dus nog 3,5% extra gereduceerd worden.
Meteen aantal CO2-reductiemaatregelen kan zonder maatschappelijke kosten worden voldaan aan de Urgenda uitspraak
 
Dit blijkt uit een vrijdag gepubliceerd onderzoek van CE Delft, in opdracht van European Climate Foundation (ECF) en Eneco.
Als ervoor gekozen wordt om alleen de twee jaren negentig kolencentrales te sluiten, maar niet één of twee van de nieuwe kolencentrales, dan zijn veel duurdere alternatieve maatregelen noodzakelijk om de Urgenda-doelstelling te halen, blijkt uit het onderzoek.
De maatschappelijke kosten bedragen dan jaarlijks zo’n € 400 tot 600 mln en de kosten voor huishoudens stijgen dan met € 50 tot 80 per jaar.
Maatregelen

CE Delft komt met een aantal bevindingen en aanbevelingen hoe de Urgenda-doelstelling zo kosteneffectief mogelijk kan worden bereikt:

De door het kabinet voorgestelde maatregelen zijn niet voldoende om aan de Urgenda-doelstelling te voldoen. Dit voorgestelde pakket van het kabinet leidt tot een CO2-reductie van 5 tot 8 miljoen ton terwijl een reductie van 15 miljoen ton nodig is. Dit betekent dat, zelfs als de twee jaren negentig kolencentrales voor 2020 worden gesloten, de resterende opgave om te voldoen aan de gerechtelijke uitspraak zo’n 7 tot 10 miljoen ton bedraagt.

CE Delft heeft alle in 2020 realiseerbare maatregelen op een rijtje gezet om vast te stellen wat het meest kosteneffectieve pakket is om de resterende CO2-reductie opgave van 7 tot 10 miljoen ton in te vullen. 3 miljoen ton CO2-reductie kan worden gerealiseerd met maatregelen die niets kosten of zelfs geld opleveren. Het gaat dan om energiebesparingsmaatregelen in de industrie, gedragsmaatregelen in het verkeer en maatregelen in de landbouwsector.
            
Naast deze maatregelen zijn CO2-afvang en -opslag in de industrie (kosten € 24 per vermeden ton CO2) en sluiting van één of twee van de nieuwe kolencentrales (kosten € 29 per vermeden ton CO2) de goedkoopste maatregelen om aan de resterende Urgenda-opgave te voldoen, aldus CE Delft.
        
Zodra ervoor wordt gekozen om alleen de twee jaren negentig kolencentrales te sluiten, maar niet één of twee van de nieuwe kolencentrales, dan zijn veel duurdere maatregelen noodzakelijk om de Urgenda-doelstelling te halen. Voorbeelden van deze duurdere maatregelen zijn volgens de CE-studie: biomassa in stadsverwarming, een kilometerheffing voor het verkeer en rantsoenaanpassingen bij melkvee. In dit scenario bedragen de jaarlijkse meerkosten per huishouden zo’n € 50 tot 80 per jaar.
Urgenda-uitspraak
In de Urgenda-uitspraak is bepaald dat Nederland in 2020 de uitstoot van broeikasgassen moet beperken tot 25 procent ten opzichte van het niveau in 1990. Om de doelstelling van 25 procent CO2-reductie in 2020 te halen, is een extra broeikasgasreductie nodig van 15 miljoen ton.
 
Weekend van drie dagen staat garant voor een duurzame toekomst 
 
Een weekend van drie dagen is niet alleen een hartstikke fijn vooruitzicht voor werknemers, het is ook een manier om onze impact op het milieu drastisch te reduceren. Dit stelt Alex Williams, docent in sociologie aan de University of London.

Energie

Williams stelt dat een vermindering van het aantal werkuren direct correleert met een reductie in energieconsumptie. Een voorbeeld: In de Verenigde Staten werkt men over het algemeen meer uren dan in Europa. Als de VS echter Europese werkuren zou aanhouden, zou het land al 20 procent minder energie gebruiken. Derhalve zou de CO2-uitstoot ook een duik nemen.

Als men een complete dag minder zou werken, zou de energieconsumptie nog verder kelderen, zegt Williams. Op die manier neemt woon-werkverkeer bijvoorbeeld drastisch af. Daarnaast zou de energieconsumptie van kantoren flink dalen.

Vrijdag vrij

In 2007 testte de Amerikaanse staat Utah al met een weekend van drie dagen. Door op maandag tot en met donderdag langer door te werken, werd vrijdag een vrije dag. In de eerste tien maanden van deze test bespaarde de staat $ 1,8 mln aan energiekosten, zonder dat het aantal werkuren per werknemer achteruit ging. Daarnaast berekende Utah dat het 12.000 ton minder CO2 uitstootte.

In 2011 werd het experiment toch opgeheven. Dit omdat inwoners van de staat klaagden dat winkels en andere diensten dicht waren op vrijdag.

Automatisering

Met de opkomst van automatisering en robotica is het sowieso essentieel dat er gekeken wordt naar nieuwe beleidsmaatregelen. Williams stelt dat machines 47 procent van alle banen in de VS overnemen in de aankomende decennia. In Europa zal dit percentage nog hoger liggen: 54 procent. Het is dan ook van belang dat deze daling in werkgelegenheid op een bepaalde manier opgevangen wordt.

Gezondheid

Overigens is een weekend van drie dagen niet alleen goed voor het milieu. In Zweden werd in 2015 al geëxperimenteerd met kortere werkdagen. Het resultaat? Minder ziekteverzuim en zelfs een hogere productiviteit onder werknemers.
 
Grote bedrijven kiezen vaker voor groene stroom uit Nederland 
 
Grote bedrijven kiezen er steeds vaker voor om in Nederland opgewekte duurzame stroom te gebruiken. Dat concludeert de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie (NVDE) na een inventarisatie. 

Directeur Olof van der Gaag: “De NVDE is heel blij met deze trend en complimenteert deze bedrijven. Energie is een strategische en cruciale ‘grondstof’ van onze economie en samenleving. Oranje-groene energie maakt ons onafhankelijk van geopolitieke strijd en landen met dubieuze regimes. Het biedt mensen en bedrijven betrouwbare en betaalbare energie. Nieuwe energie is een bron van economische kansen en innovaties. Het vraagt hoogwaardige kennis waar Nederland in voorop kan lopen. Volop kansen voor het bedrijfsleven dus.’

Groene fabrieken, kantoren, winkels, huisjes en treinen

PostNLABN Amro, KPN en Landal GreenParks kopen hun stroom al 100% oranje-groen in: afkomstig van duurzame Nederlandse bronnen. Andere bedrijven bereiken dit in 2020, zoals FrieslandCampina. Bijvoorbeeld AkzoNobel doet dat al voor het hoofdkantoor – en streeft voor het hele bedrijf naar 60% duurzame Nederlandse stroom in 2020.
De treinen van de NS rijden vanaf volgend jaar op 100% groene stroom. Dat is een enorme positieve impuls omdat het gaat om 1 procent van het totale Nederlandse elektriciteitsverbruik. De elektriciteit voor de treinen komt uit nieuwe windparken in Nederland (50%), België en Scandinavië.
Alle stroom voor Unilever in Nederland komt van Nederlandse windmolens. In 2030 wil het bedrijf zelfs ‘energiepositief’ zijn: meer duurzame energie opwekken dan verbruiken. Ook het Amerikaanse bedrijf Google heeft zich tot doel gesteld 100% duurzame energie te gebruiken. Het grote nieuwe datacenter in de Eemshaven zal volledig draaien op duurzame energie.

Zelf energie opwekken

Ook produceren veel grote bedrijven zelf steeds meer groene energie. Zo heeft PostNL zonnepanelen op de daken van zijn pakkettensorteer- en distributielocaties. Naar verwachting is dit goed voor 40% van de elektriciteitsbehoefte van deze locaties. Bierbrouwerij Heineken plaatst 12.000 zonnepanelen op alle distributiecentra, heeft vier grote windmolens bij de brouwerij in Zoeterwoude in gebruik en wekt stroom op via biogas en waterkracht.

Klanten waarderen keuze oranje-groen
Nederlanders hebben een duidelijke mening over bedrijven die kiezen voor 100% oranje-groene energie. 60% van de Nederlanders vindt dat bedrijven uitsluitend duurzame energie geproduceerd in Nederland moeten gebruiken (12% vindt dat niet). En 53% heeft een positiever beeld van bedrijven die uitsluitend duurzame energie gebruiken dan van bedrijven die (ook) niet-duurzame energie gebruiken (11% niet). Dit blijkt uit onafhankelijk representatief onderzoek dat NVDE heeft laten doen onder ruim 1.000 Nederlanders door bureau Panelwizard.

Overheid

Ook het Rijk gaat over op Nederlandse duurzame energie, zo is vorige week aangekondigd. Nu gebruikt het ministerie van Infrastructuur en Milieu al wel 100% duurzame Nederlandse stroom, net als grote steden zoals Utrecht en Almere.
Vooralsnog zal de groene stroom van de overheid voor 70 procent van wind- of zonne-energie uit Europese landen en voor 30 procent uit nieuwe Nederlandse windparken of zonne-energieprojecten komen. Uiteindelijk wil het Rijk alleen elektriciteit inkopen uit Nederlandse duurzame productie en dan het liefst zo veel mogelijk opgewekt op Rijksgrond.
 
De energie die wij elke dag weer in Europa opstoken is voor het overgrote deel nog afkomstig van fossiele brandstoffen 

Brussel wil graag dat in 2030 27 procent van alle energie die we produceren bestaat uit zonne- en windenergie. Die doelstelling lijkt behoorlijk ambitieus als we kijken naar de huidige energiemix.

Slechts 13 procent van de in de EU geproduceerde energie is groen, zo blijkt uit de meest recente gegevens van Eurostat. Dat wil zeggen afkomstig van wind, zon of waterkracht.
Er blijken bovendien grote verschillen tussen de landen te zijn. In Nederland is meer dan een derde afkomstig van gas. Op Malta is alle energie (98%) afkomstig van olie. Nucleaire energie is dominant in Frankrijk (45%) en kolen in Polen (52%).
Onderstaande grafiek toont natuurlijk ook aan dat er nog heel veel kansen zijn voor ondernemers die de komende jaren willen investeren in alternatieve, groene vormen van energie. Want als het verbruik gelijk blijft, moet de capaciteit van groene energieleveranciers in minder dan 15 jaar verdubbelen. 

Producten AFS Energy 
 • Garanties van Oorsprong voor Elektriciteit
 • Garanties van Oorsprong voor Gas
 • Hernieuwbare Brandstof Eenheden
 • Energy Efficiency Certificaten
 • COemissie rechten (Gold Standard, VCS, CER en EUA)
All opinions and estimates expressed in this document are subject to change without notice. AFS does not accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from the use of this document. This document is for information purposes only and is not, and should not be construed as, an offer to buy any securities or derivatives. The information contained in this document is published for the assistance of the recipient, but is not to be relied upon as authoritative or taken in substitution for the exercise of judgement by any recipient.
Sources s.a. : Bloomberg, Thomson Reuters, Energeia, FD, bbc, RVO, Energy Business, BBC, NEA
 
Contactgegevens
Research: Johnny Smit
Tel: 020 522 02 57
Email: jsmit@afsgroup.nl
AFS Energy
Beursplein 5
1012 JW Amsterdam
klik hier voor onze website
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen of het mail adres veranderen. 
You can update your preferences or unsubscribe from this list


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
AFS Energy · Beursplein 5 · Amsterdam, Noord Holland 1012 JW · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp