Copy


 
Als klant van AFS Energy ontvangt u in deze nieuwsbrief een update over ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie handel, financiering en wetgeving. Met in deze nieuwsbrief:
 • 50 % van nieuwe energie was duurzaam in 2015
 • Nieuwe energieplannen voor Europa en Nederland
 • Wetswijziging hernieuwbaar energie vervoer (HEV)
 • Subsidie duurzame energie (SDE+) is € 12 mrd voor 2017
 • Energieverbruik kantoren moet voor 2023 omlaag
 • CertiQ verlaagt transactiekosten met 10%

50% van nieuwe energie was duurzaam in 2015

In 2015 was de helft van het nieuw opgesteld vermogen van duurzame herkomst. Vanwege een snelle prijsdaling gaat de ontwikkeling van duurzame energie veel sneller dan het Internationale Energie Agentschap (IEA) had verwacht. Voor 2021 verwacht het IEA dat 28% van alle energie duurzaam wordt opgewekt. 
(Greentech Media)

Nieuwe energieplannen voor Europa en NederlandEU - Onlangs presenteerde de Europese Commissie een uitgebreid energieplan om 40% CO2 reductie, 27% duurzame energie en 30% energiebesparing in gebouwen te realiseren voor 2030. (Fluxenergie) De commissie schreef een samenvatting over de belangrijkste wetsvoorstellen. (Europese Commissie)

In het plan staat onder andere dat brandstoffen in het verkeer in toenemende mate van duurzame afkomst moeten zijn. Het minimale percentage voor geavanceerde biobrandstoffen is 1.5% in 2021 en loopt op tot 6.8% in 2030. Voor conventionele biobrandstoffen geldt een maximum van 7% in 2021 tot 3.8% in 2030. 

NL - Op 7 december presenteerde het kabinet een energieplan om een CO2-uitstoot van bijna nul in 2050 te realiseren. Speerpunten in het plan zijn de transitie naar duurzame elektriciteit, warmte zonder aardgas en elektrisch vervoer. Opvallend is dat het doel van SDE+ subsidies op de lange termijn zal verschuiven van duurzame energieopwekking naar onder andere energiebesparing en CO2-afvang en -opslag (CCS). (NRC)

Wetswijziging hernieuwbaar energie vervoer (HEV)

In Nederland valt de bijmengverplichting voor biobrandstoffen onder de HEV regeling. Deze regeling verandert vanaf 2018. Een van de grootste veranderingen is het afschaffen van de dubbeltelling voor bepaalde brandstoffen. Dit heeft grote gevolgen voor de bijmengverplichting aangezien 72% van de ingeboekte brandstof uit dubbeltellende brandstof kwam in 2015. Er worden dus vanaf 2018 minder hernieuwbare brandstof eenheden (HBE’s) ingeboekt voor dezelfde hoeveelheid gigajoules biobrandstof; anders gezegd, er zal beduidend meer biobrandstof bijgemengd dienen te worden. Om de eerder vastgestelde emissie reductie doelstellingen te behalen heeft het Ministerie berekend en voorgesteld dat de bijmengverplichting per 1 januari 2018 verlaagd kan worden. Zie onderstaande grafiek:
Ook wordt er vanaf 2018 onderscheid gemaakt in drie soorten biobrandstoffen:
 • Conventionele biobrandstoffen. Deze komen van gewassen die geteeld worden om als biobrandstof te dienen. Voor deze groep geldt een vast limiet van maximaal 5%. De rest moet worden opgevuld door de andere categorieën.
 • Geavanceerde biobrandstoffen. Deze zijn afkomstig van non-food grondstoffen zoals mest en organisch afval. Voor deze categorie komt een subdoelstelling van minimaal:
  0,3% in 2018
  0,4% in 2019
  0,5% in 2020
 • Overige biobrandstoffen zijn onder andere afkomstig van gebruikte bak- en braadolie en (hernieuwbare) elektriciteit. Voor deze categorie geldt geen subdoelstelling, maar kan worden gebruikt om de doelstelling te behalen, rekening houdend met de vereisten voor conventionele en geavanceerde biobrandstoffen.
Meer weten over de wetswijzigingen met betrekking tot de bijmengverplichting in Europa of Nederland?
Bel: 020 - 522 02 25 of:
Mail direct onze biobrandstoffen afdeling

Subsidie duurzame energie (SDE+)

De overheid verhoogt het budget voor de subsidieregeling voor duurzame energieproductie (SDE+) naar € 12 mrd voor 2017. De SDE+ wordt eerst vergeven aan aanvragen voor de laagste subsidie, zodat zoveel mogelijk energie kan worden ondersteund. Sinds dit jaar valt wind op zee niet onder SDE+, maar krijgt aparte subsidie via tenders. Daarvoor is een budget van € 18 mrd voor de komende jaren. (Fluxenergie)

Energieverbruik kantoren

Grote vastgoedeigenaren blijken slecht te scoren op het gebied van duurzaamheid. Uit onderzoek van Natuur en Milieu blijkt dat 54% van hun panden energielabel C of slechter heeft. (Ensoc)

Ondertussen heeft de overheid gesteld dat in 2023 alle Nederlandse kantoren minstens energielabel C moeten hebben. (Fluxenergie)
Dat betekent dat grote kantoren voor een enorme investeringsopgave staan. Onlangs schreven wij in een blog hoe een organisatie duurzaamheidsmaatregelen kan uitbesteden aan een Energy Service Company (ESCo), zodat het zelf niets hoeft te investeren. (Klimaatplein)

Energie besparen, maar niet investeren? Wij helpen u graag bij de opzet van een ESCo.
Bel: 020 - 522 02 25 of:
Mail direct onze financieringsafdeling

CertiQ tarievenwijziging

CertiQ is in Nederland verantwoordelijk voor de uitgifte van Garanties van Oorsprong (GVO's). CertiQ onderhoudt een register waarin GVO's worden aangemaakt en verhandeld.

Certiq werkt kostendekkend en verwerkt jaarlijkse winst of verliezen in de tarieven van de volgende jaren. De tarieven voor 2017 worden met 10% verlaagd ten opzichte van 2016. Dit geldt voor aanmaak, afboeken, import en de meerprijs van biomassa en warmte. De tarieven voor export, en transfers blijven ongewijzigd. (CertiQ)
Wilt u weten wat deze wijziging voor u betekent?
Bel 020 - 522 02 25 of:
Mail direct onze GVO afdeling
Alle meningen en ramingen in dit document zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. AFS Energy heeft geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van dit document. Dit document is uitsluitend voor informatieve doeleinden bedoeld en kan niet worden opgevat als een aanbod om effecten of derivaten te kopen of te verkopen. De informatie in dit document is gepubliceerd voor de hulp van de ontvanger, maar kan niet als gezaghebbend worden gezien of dienen als vervanging voor het vormen van een eigen oordeel door de ontvanger.
Contactgegevens
Research: Merijn van Baardewijk
Tel: 020 522 02 62
Email: mvanbaardewijk@afsgroup.nl
AFS Energy
Beursplein 5
1012 JW Amsterdam
Klik hier voor onze website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
AFS Energy · Beursplein 5 · Amsterdam, Noord Holland 1012 JW · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp