Copy
Newsletter de l'Observatori de Drets Humans i Empreses

La privatització de la seguretat a Jerusalem Est accentua la violència contra les dones palestines

May 14, 2020 12:01 pmL’Observatori de Drets Humans i Empreses a la Mediterrània i Shock Monitor publiquen ‘Privatització de la seguretat, control social i el seu impacte de gènere a Jerusalem Est, un paper de Nora Miralles que analitza la presència de les empreses militars de seguretat privada (EMSP) a Jerusalem Est i els seus impactes de gènere. La publicació coincideix amb la commemoració del 72 aniversari de la Nakba, que suposa l’expulsió de més de 700.000 palestines i palestins de les seves llars i l’inici de l’apartheid israelià, que es continua perpetuant amb polítiques i tecnologies de control social com les que descriu l’informe.

  • Des de l’annexió il·legal de Jerusalem Est per part d’Israel, s’ha produït un procés de securitització de la ciutat, que es materialitza en el desplegament de polítiques públiques de seguretat i de vigilància massiva de la població palestina.
  • Empreses privades com G4S, Anyvision, Mer Group o Modi’in Ezrachi gestionen la seguretat i vigilància als carrers, checkpoints, assentaments il·legals i presons.
  • Les conseqüències d’aquesta securitització és la criminalització de la resistència i les dissidències urbanes, així com la limitació de l’accés a l’espai públic, la socialització col·lectiva, i els drets a la privacitat.
  • El risc de les dones palestines a patir assetjament o abusos físics i sexuals s’accentuen, així com la ruptura de vincles comunitaris, uns vincles que són decisius per a les palestines en situació de violència de gènere o en casos d’extrema vulnerabilitat econòmica.

Des de l’annexió il·legal de Jerusalem Est el 1967 per part d’Israel, durant la Guerra dels Sis Dies, i la proclamació de la ciutat ocupada com a capital indivisible de l’Estat Jueu, les polítiques urbanes a Jerusalem han estat orientades a unificar la ciutat sota un comandament israelià i al desenvolupament de polítiques de vet a la població àrab a l’hora d’accedir a la plena ciutadania. En aquest context, s’ha produït una progressiva securitització de la ciutat, amb un desplegament de mitjans de vigilància massiva, així com de polítiques públiques de seguretat o de criminalització de la resistència i les dissidències urbanes, que ha construït relacions diferencials entre residents considerats mereixedors de protecció i aquells etiquetats com a amenaça potencial a la seguretat.

L’expansió d’Empreses Militars de seguretat privada, ha anat augmentant progressivament, des dels anys 90, però especialment a partir de la segona meitat dels 2000, substituint funcions públiques de l’Estat. En el cas de Jerusalem Est aquestes empreses tenen un creixent paper en el disseny i gestió de sistemes de vigilància i control social, en la protecció de barris i assentaments colons, la guàrdia de checkpoints i la vigilància d’institucions públiques, presons, monuments i infraestructures de transport.

Segons l’autora del paper, Nora Miralles “sota una pàtina de modernitat i de smart city, el govern municipal de Jerusalem ha anat desplegant sistemes de vigilància tecnològica, biomètrica i de predicció del comportament com a estratègia per incrementar el control sobre la comunitat palestina”, una tecnologia de l’apartheid que afecta especialment a les dones i que les empreses de seguretat privada promocionen i exporten sota el màrqueting de field tested (testejat sobre terreny).

Un dels programes de vigilància panòptica més conegut és el “Mabat 2000”, dissenyat per les empreses privades AGM Company i Mer Group, que ha suposat el desplegament de més de 350 càmeres i sensors a la Ciutat Vella de Jerusalem, registrant imatges 24 hores, 7 dies a la setmana. Altres empreses de seguretat privada que participen en el negoci de la vigilància són Anyvision o Athena GS3 (C. Mer Industries). Els directius d’aquesta última estan vinculats, a més, a la Unit 8200, que actua com a agència d’intel·ligència militar israeliana, intervenint les comunicacions telefòniques i online de palestines en els Territoris Ocupats. Modi’in Ezrachi, opera en alguns dels checkpoints adjacents a Jerusalem i G4S proveeix de sistemes de seguretat al Servei Penitenciari d’Israel.

La privatització de la seguretat condiciona decisivament les experiències de vulnerabilitat de les dones palestines de Jerusalem Est i genera impactes diferenciats en el seu exercici dels Drets Humans. Un dels principals efectes de la vigilància massiva i de la monitorització permanent de les activitats de les palestines a la ciutat són les limitacions que aquesta suposa en l’accés a l’espai públic i de socialització col·lectiva, amb afectació als drets civils i polítics i al dret a la privacitat que, a més, agreugen la discriminació prèvia en l’esfera pública i política que ja pateixen les dones en les societats patriarcals i poden contribuir de manera substancial a l’aïllament ia la ruptura de vincles comunitaris. Vincles que són decisius, per exemple, per a les dones en situació de violència de gènere en l’àmbit de la llar o la família, o en casos d’extrema vulnerabilitat econòmica, en un territori on l’índex d’atur entre les dones palestines és de l’85% .

L'entrada La privatització de la seguretat a Jerusalem Est accentua la violència contra les dones palestines ha aparegut primer a Observatori Drets Humans i Empreses a la Mediterrània.

+ INFO
share on Twitter Share on Tumblr

Últims articles

Els països del Mediterrani Sud s’armen i es militaritzen per a frenar els fluxos migratoris
La publicació de la base de dades d’empreses en Territoris Ocupats Palestins és un pas significatiu contra la impunitat corporativa
L’ampliació unilateral de les aigües territorials del Marroc consolida l’ocupació il·legal sobre el Sàhara Occidental Ocupat
Conferència Internacional: ‘La impunitat corporativa en contextos d’ocupació i conflicte’
Dimarts 5 novembre 2019 – L’obligació de les administracions d’innovar per garantir els drets humans en un món globalitzat
 2020 Observatori Drets Humans i Empreses,
Email Marketing Powered by Mailchimp
unsubscribe from this list | update subscription preferences