Copy

Nieuwsbrief van de Vereniging Oud-Dordrecht

View this email in your browser

Deze nieuwsbrief staat alwéér vol nieuws!

Het moge duidelijk zijn: u hoeft zich de komende maand niet te vervelen! Deze nieuwsbrief staat weer boordevol met nieuws en activiteiten. De eerstvolgende activiteit op de agenda is een lezing over Art Nouveau die Olga Harmsen zal verzorgen in het kader van World Art Nouveau Day. Die dag wordt sinds 2013 in heel Europa gevierd en vorig jaar deed ook Nederland (voor het eerst) mee. U kunt álle activiteiten die rondom Wereld Art Nouveau Dag in Nederland plaatsvinden op de website bekijken die speciaal voor dit landelijke evenement is gemaakt: http://wereldartnouveaudag.nl

Daarnaast willen wij u ook wijzen op de tentoonstelling 'Glas in Zicht' die momenteel in het Nationaal Glasmuseum in Leerdam te zien is. Deze tentoonstelling gaat over Glas In de Architectuur - 1850 tot heden. Aanleiding voor de expositie is uitgebreid onderzoek over de Dordtse Glasfabriek Bouvy, evenals de recente aanwinsten van de kleurrijke glas-in-loodramen uit de periode 1920-30 van Thorn Prikker en Kamerlingh Onnes. Gastconservator van 'Glas In Zicht' is cultuurhistoricus Laura Roscam Abbing. Zij heeft een groot aantal publicaties over woonhuizen uit de periode 1850-1940 op haar naam staan. Haar nieuwste boek De Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek J.J.B.J Bouvy, Dordrecht 1854-1926 werd gepresenteerd tijdens de opening van de tentoonstelling. Afgelopen maand werd het boek ook gepresenteerd in het Museum Van Gijn alwaar wethouder Rinette Reynvaan een exemplaar kreeg uitgereikt.

Het leek het bestuur leuk om achteraf  ook af en toe een verslagje van een activiteit in deze nieuwsbrief te plaatsen, m.n. voor de mensen die niet aanwezig konden zijn tijdens de betreffende activiteit. Hiervoor mogen we Karin van Goor bedanken. Zij doet verslag van de twee laatste activiteiten.

Onderaan deze nieuwsbrief kunt u het gehele overzicht van geplande activiteiten nog eens op een rijtje vinden. Maar ook op onze website zijn alle activiteiten altijd terug te vinden onder de kop AGENDA.
Enneh.... neemt u gerust eens een introducé mee!

Lezing over Art Nouveau

In het kader van Wereld Art Nouveau Dag (10 juni) nodigt de Vereniging Oud-Dordrecht u uit voor een lezing over Art Nouveau, in de prachtige ambiance van de Remonstrantse Kerk.

Jugend magazineArt Nouveau, Art Deco, Jugendstil… deze kunststromingen worden aan de lopende band met elkaar verward. De ene stijl is hoekig. De andere sierlijk, met dames in wapperende jurken en vooral veel bloemen. Toch?

Maar ís dat eigenlijk wel zo? Hoe zat het ook alweer?

Tijdens deze lezing over Art Nouveau zal Olga Harmsen (eigenaar van projectbureau Maison l’Art Nouveau) u precies uitleggen hoe het zit. Zij zal u meenemen naar de 19de eeuw en uitleggen wat ertoe heeft geleid dat de Art Nouveau zo sensationeel tot bloei kwam, en waarom de stroming binnen twintig jaar ook weer net zo snel verdween.

We gaan natuurlijk bekijken wat de Art Nouveau kunstenaars op creatief gebied heeft geïnspireerd. Maar we zullen ook zeker kijken naar de technische ontwikkelingen en de veranderingen in de maatschappij die deze verrukkelijke kunststroming hebben beïnvloed. Daarnaast gaan we leren hoe we Art Nouveau kunnen herkennen in bijvoorbeeld de architectuur. En wat de verschillen tussen de stromingen in de verschillende landen zijn.


 

Om dicht bij huis te eindigen sluiten we de avond af met een ‘virtueel’ rondje langs de Dordtse Art Nouveau. Dan kunt u meteen controleren of u de tijdens deze lezing opgedane kennis in praktijk kunt brengen en de karakteristieken van de (Nederlandse) Art Nouveau al kunt herkennen.
 

Kortom: Laat u verleiden door de sierlijke zweepslagen of juist door de sobere geometrische vormen van de Art Nouveau. Tijdens deze lezing reizen we kris-kras door Europa, van Barcelona naar Riga, en van Glasgow naar Wenen, met uitstapjes naar Zuid-America, Afrika en China.

Het belooft een fascinerende reis langs betoverend mooie kunst te worden…

Datum: Woensdag 12 juni 2019
Locatie: Remonstrantse Kerk
Adres: Cornelis de Wittstraat 28, Dordrecht
Start: 20.00 uur


Gratis, voor leden én belangstellenden

Heeft de synode Dordrecht veranderd?

Presentatie door prof. Fred van Lieburg

Een paar honderd belangstellenden waren woensdagavond 15 mei naar de Grote Kerk gekomen, waar prof. dr. Fred van Lieburg een presentatie gaf met als titel: Heeft de synode Dordrecht veranderd? De bijeenkomst werd georganiseerd door de drie Dordtse erfgoedverenigingen: Vereniging Oud-Dordrecht, Vereniging Vrienden van de Grote Kerk en Vereniging Dordrechts Museum.

De Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, constateerde in zijn inleiding dat in onze tegenwoordige tijd de rol van religie en staat aan verandering onderhevig zijn. Deze secularisatie leidt tot verkramping en vervreemding en het is belangrijk om in de samenleving weer ontmoeting en verbinding tot stand te brengen.

Van Lieburg vertelde in zijn presentatie over de Latijnse vredespreuk 'Vrede en Eendracht', die in 1618 op de gevel van de Groothoofdspoort werd geplaatst. Maar zo verliep de Dordtse Synode toch niet, want De Dordtse regenten waren er (…) niet blij mee dat hun stad Dordrecht in 1618-1619 het boegbeeld werd van radicale contraremonstranten. Nadat het stof van de synode gezakt was, keerden ze snel terug naar de oude, gematigde traditie (Reformatorisch Dagblad 16-05-2019). De spreuk is later weggehakt.

Aan het eind van zijn voordracht presenteerde Fred van Lieburg zijn nieuwe boek: Synodestad, Dordrecht 1618-1619 en reikte de eerste exemplaren uit aan de Commissaris van de Koning en de locoburgemeester Rik van der Linden. Uitgever Mai Spijkers van Prometheus complimenteerde Fred van Lieburg met zijn onvermoeibare onderzoekslust en feliciteerde hem met zijn nieuwe boek.


Puzzelwandeltocht


U kunt zich nog opgeven; ook gezinnen met kinderen zijn welkom!
Belangstellenden (leden en niet-leden) worden om 09.45 uur verwacht bij Restaurant Down Town, Bleijenhoek 2, Dordrecht. Na een korte uitleg op het verzamelpunt gaat u, alleen of in groepjes, op pad door de binnenstad van Dordrecht. Onderweg moet u vragen beantwoorden en letters verzamelen. Goed beantwoorde opdrachten geven steeds een indicatie over de volgende plek waar u heen moet, totdat u het einddoel bereikt. Daar wacht de winnaar een prijs en wordt de tocht gezamenlijk afgesloten.

Datum: zaterdag 22 juni 2019
Vertrek: restaurant Down Town, Bleijenhoek 2, Dordrecht
Verzamelen: 9.45 uur
Start: 10.00 uur
Einde: ca. 13.00 uur


Aanmelden vooraf is noodzakelijk. Dit kunt u doen via e-mail: activiteiten@oud-dordrecht.nl.
Er is nog plaats, maar wacht niet te lang! Deelname is gratis.
Voor leden en belangstellenden

Verslag van de Gevelstenenwandeling

Het was een stralende zaterdag toen we op 11 mei in vier groepen van 20 deelnemers de Dordtse gevelstenen in het echt gingen bekijken tijdens een wandeling onder de leiding van de drie auteurs van het jaarboek 2019 Een steengoed Verhaal - Tom Hoogerwerf, Kitty Römer en Harry Wouters - en de hoofdredacteur Kees Sigmond.

Vanaf Het Hof maakten we een rondwandeling en werden we onderweg gewezen op een veelvoud van gevelstenen. Nu eens trok de moraliserende of godsdienstige tekst op de gevelsteen de aandacht, dan weer de bouwdatum of de naam van de eigenaar van het pand of zijn beroep.

Wist u dat het opschrift 'Dit is in Beverenburch' op de gevel van Wijnstraat 127 niet slaat op het huis van de familie Van Beveren, maar verwijst naar de vele beverburchten in de Biesbosch? En, u kent allen de Lastig Eendstraat tegenover het museum? De tekst op de gevelsteen luidt Int Lastich Ent. Dat betekent niet dat in 1640 de straat werd geterroriseerd door een agressieve eend. Het is een politieke boodschap: Ent betekende in de 17e eeuw zowel eend als einde. Met andere woorden: Het ent draagt de last. De eend sleept een zware steen voort op een slede, terwijl de veel grotere struisvogel (de heersende machten) achter de last loopt, maar wel de teugels vasthoudt.

Voor de tientallen belangstellenden die op de wachtlijst staan, wordt geprobeerd deze stadswandeling ergens in het najaar te herhalen.
Afbeelding: “De Bedelaar. Die met veragting op hem ziet, doet naar het bevel van Jezus niet”
Nieuwe werkgroep in oprichting

De wereld van Dordtse armen en paupers

De werkgroep i.o. gaat zich richten op het leven van armen en paupers in Dordrecht in diverse periodes. Hierbij verstaan we onder ‘armen’ inwoners die alleen door ondersteuning (bijv. vanuit de kerk) een minimaal leven konden hebben. Denk hierbij aan leden uit een zeer groot gezin, ouden van dagen, e.d. Onder ‘paupers’ verstaan we de inwoners, die op een nog veel lager inkomensniveau leefden. Hierbij denken we dan aan bijv. bedelaars en daklozen (zie illustratie).

Hoewel veel Dordtenaren in armoede leefden, is de herinnering aan het leven van zovelen in de loop van de tijd vrijwel vervluchtigd. We verbeelden nu eenmaal liever een grootse historie dan de rafelrand van een maatschappij. De motivatie van de werkgroep is dat deze inwoners en hun armoede ook een plaats in de beschreven geschiedenis van de stad verdienen. Hierbij moet overigens wel opgemerkt worden dat in wat minder slechte periodes ook armoede en pauperisme voorkwamen, maar binnen de werkgroep concentreren we ons vanwege de gewenste beperking op een aantal tijdsintervallen.

De werkgroep richt zich op een drietal periodes van ernstig verval en diepe armoede. De eerste periode is van 1672 tot 1713, waarin de rol van Nederland als varende wereldmacht meer en meer terugliep, wat diepe sporen naliet in en rond de havens van Dordrecht. De tweede periode van ernstige verarming is de Franse tijd geweest (1795-1813) vanwege het verlies van het ‘stapelrecht’ en de geblokkeerde zeehandel met de Britten. De derde periode is de Grote Depressie (1928-1937).

We zoeken leden voor deze werkgroep. Het is wenselijk dat enkele leden al enige ervaring hebben opgedaan met het lezen van oude handschriften en archiefwerk. Tevens zoeken we een lid dat zich richt op beeldonderzoek en op het verhogen van de reproduceerbare kwaliteit van het te gebruiken beeldmateriaal. Ten slotte moeten de leden voldoende tijd beschikbaar hebben. In het eerste jaar van het onderzoek staat het vinden van zoveel mogelijk relevant materiaal centraal. Na selectie en ordening wordt in samenspraak met een begeleidingscommissie van Oud-Dordrecht geleidelijk de focus gericht op een voor zoveel mogelijk leden van de vereniging leesbare, lezenswaardige en mooie publicatie.

Ben je mogelijk geïnteresseerd, dan graag gedetailleerdere beschrijving vragen aan Joop Wammes (wammes.joop@gmail.com). U kunt uw email ook sturen aan info@oud-dordrecht.nl en dan wordt uw mail doorgestuurd.

Van de redactie

Binnenkort valt het juninummer van het tijdschrift Oud-Dordrecht bij u in de bus. Het is weer een bomvol nummer geworden.

Er is deze keer ruimte voor twee artikelen van de werkgroep Verteld Verleden: over schippers in Dordrecht, en over de sanering van de buurt rond de Kolfstraat in de jaren zestig en zeventig. Het zijn persoonlijke herinneringen aan ingrijpende gebeurtenissen.

De ontdekking van een deel van het familieportret Van Beveren op een kunstbeurs in Maastricht mag in ons tijdschrift uiteraard niet ontbreken. Eveneens actueel zijn de interessante archeologische ontdekkingen, die zijn gedaan bij het kadeherstel aan de Lange Geldersekade.

Deze maand is de afsluiting van 400 jaar Dordtse Synode. Maar wist u dat er in Dordrecht nóg een belangrijke synode heeft plaatsgevonden: in 1632 werd door de doopsgezinden De Dordtse Confessie vastgesteld.

Over de zgn. oud-Hollandse kamer aan de Voorstraat is al eerder gepubliceerd, maar dit keer komt de initiatiefnemer zelf aan de beurt: wie was hij? En iedere Dordtenaar kent Hotel Bellevue op het Groothoofd. Maar hoe is dit hotel begonnen en welke familie heeft het daarna meer dan een eeuw voortgezet? Een nazaat van de stichters vertelt.

Verder in dit nummer de gebruikelijke rubrieken, vervolgafleveringen van eerdere artikelen, en nog het nodige meer. De redactie wenst u veel leesplezier!

Enquête Vereniging Oud-Dordrecht

Alle leden van de VOD zijn eerder dit jaar benaderd voor een tevredenheids-onderzoek. De enquête kon online of op papier worden ingevuld. 107 leden hebben hieraan gehoor gegeven. Dit is minder dan 10%. Een lage respons, zodat voorzichtig moet worden omgegaan met de gegevens. We weten immers niet of deze groep een weerspiegeling geeft van de beoordeling van niet-respondenten.

De bevindingen kunt u t.z.t. lezen in het septembertijdschrift. Wel willen we hier alvast vertellen dat onze vereniging veel positieve waardering krijgt. Daarnaast werden er door leden tips gegeven op het gebied van activiteiten, beleid, samenwerking, locatie, etc.

Vermeldenswaardig is dat veel respondenten aangaven de behoefte te hebben aan een aanwas van een jongere generatie leden. Mocht u hier suggesties voor hebben, dan horen wij die graag via e-mail: activiteiten@oud-dordrecht.nl.

Oproep: Tentoonstelling voormalige Technische School Reeweg Oost

Aan de Reeweg Oost is de vroegere Ambacht School / Technische School (een Rijksmonument) eind 2017 veranderd in een woningencomplex. Dit jaar is het 100 jaar geleden dat dit (school-) gebouw bestaat. Op Open Monumentendag (zaterdag 14 september 2019) willen twee bewoners en oud-leerlingen Ton van Gorkom en Jan Stolk een tentoonstelling in de hal van de vroegere school inrichten. Zij zoeken daarvoor materiaal. Mocht u iets hebben, in welke vorm dan ook, dan kunt u per email contact met hen opnemen: tcltsdordrecht@gmail.com

(Afbeelding Technische School, ca. 1960-1970, collectie Regionaal Archief Dordrecht)

Oproep: Onderzoek Engelandvaarders

Dick en Cor Snijders zijn momenteel bezig met een onderzoek naar de belevenissen die de twee Dordtse broers Willem (rechts op de foto) en Cornelis Snijders (links op de foto) tijdens WO II hebben meegemaakt.

Willem Snijders (Dordrecht 27-01-1920 – Renesse 2-12-1993) en Cornelis Snijders (Dordrecht 8-4-1906 - Rotterdam 14-2-1977) woonden in de Hendrikstraat op nummer 25. Beiden zijn Engelandvaarder en via verschillende routes in Londen aangekomen. Tijdens de oorlog voer Willem bij de koopvaardij op de konvooien en Cornelis bij de Marine.

Inmiddels zijn veel instanties bezocht en bevraagd, waaronder het archief en het Museum 1940-1945 in Dordrecht. Dick en Cor Snijders zijn echter nog steeds op zoek naar aanvullende informatie. Wellicht zijn er leden van de Vereniging Oud-Dordrecht die hen kunnen helpen met adressen en / of het verstrekken van namen die in dezen m.b.t. Dordt en omstreken?

Heeft u informatie, dan kunt u mailen naar info@oud-dordrecht.nl en dan sturen we de mails aan hen door.

Nieuwe Leden

In de afgelopen maand mochten wij de volgende nieuwe leden welkom heten: De heer R. de Vries, De heer L. van den Thillart, De heer H. Asselman, De heer J.W. van Welzenis en Mevrouw J. Riemens. Welkom!

Wie via de nieuwsbrief iets onder de aandacht van de leden wil brengen,
kan een bericht sturen aan: webmaster@oud-dordrecht.nl

AGENDA

10 juni 2019 - Wereld Art Nouveau Dag
12 Jun 2019 - Lezing in het kader van Wereld Art Nouveau Dag
22 Jun 2019 - Puzzeltocht
17 Sep 2019 - Lezing door Saskia Lensink
17 Okt 2019 - Uitreiking Dordtse Puienprijs

Alle activiteiten worden, zoals u van ons gewend bent, aangekondigd op het inlegvel in ons tijdschrift. We houden u echter óók op de hoogte via onze website www.oud-dordrecht.nl, onze Facebook pagina en ons Twitter account. De eerstvolgende activiteiten staan altijd op de voorpagina van onze website. Latere activiteiten kunt u alvast inplannen m.b.v. de AGENDA in onze website.

Voor het laatste nieuws volgt u ons óók op Social Media:
Copyright © 2019 Vereniging Oud-Dordrecht, All rights reserved.

Ons e-mail adres is:
info@oud-dordrecht.nl

Wilt u iets veranderen aan de manier waarop u deze mails ontvangt?
Hier kunt u uw voorkeur wijzigen of uitschrijven zodat u onze mails niet meer ontvangt


This email was sent to <<Email Adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Vereniging Oud-Dordrecht · Postbus 1124 · Dordrecht, 3300 BC · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp