Copy
Dit is de nieuwsbrief van Netwerk Arbo FNV. Indien u deze mail niet goed kunt lezen klik dan hier.
 
 
 
Nieuwsbrief   12 Sep 2016

Beste abonnees, beste deelnemers aan de FNV Netwerken Arbo en Arbeidstijden en andere lezers,

Bij deze sturen wij jullie de Arbonieuwsbrief september 2016! We hopen dat jullie een fijne (en veilige en gezonde) zomer hebben gehad, en dat jullie goed bij hebben kunnen komen met een welverdiende vakantie! De komende maanden gaan we jullie weer regelmatig voorzien van nieuwtjes en feiten over arbeidsomstandigheden en arbeidstijden, waarbij we ook goed gebruik maken van de website van het Netwerk Arbo FNV. Voor wie hem nog niet kent, klik hier en bezoek de site!

De komende tijd zijn er ook weer meerdere themabijeenkomsten van het Netwerk, waarvan de eerstvolgende aankomende vrijdag 16 september zal plaatsvinden! Samen met het Netwerk Arbo FNV kun je de penitentiaire inrichting in Vught bezoeken, en tijdens deze themadag alles te weten komen over het werk van een preventiemedewerker. Klik hier voor meer informatie over de themadag, want het belooft een hele leuke en interessante dag te worden!

Ook samen met Netwerk Arbo de bak in?
Vanwege de locatie kunnen ze maar een beperkt aantal bezoekers ontvangen, maar er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar, dus wees snel en geef je op voor de themadag!


Met vriendelijke groet, namens het Netwerk Arbo FNV,

Erik van de Haar

 
 

Themadag 16 september preventiemedewerker

De preventiemedewerker een veelgebruikte term die synoniem staat voor een deskundig persoon. Hoe is het preventiebeleid geregeld binnen de penitentiaire inrichtingen in Nederland? Is daar iemand aangewezen die het preventiebeleid er even bij doet? Is preventie laag in de organisatie verankerd? Of is het zo dat de RI&E en de plannen van aanpak ergens in de la liggen te verstoffen zoals veelal het geval is?

U kunt het horen en er over meepraten tijdens de themadag op 16 september 2016 in de penitentiaire inrichting in Vught.

 

Verkiezingen ledenparlement 2017

In een vereniging hebben alle leden inspraak. Zo ook bij de FNV. Elke vier jaar bepalen de leden opnieuw welke koers de FNV gaat varen, wat onze speerpunten zijn en wie daar leiding aan gaat geven. De zittingstermijn van het huidige Ledenparlement, voorzitter en bestuur van FNV loopt in 2017 af. 

Ook jij kan je kandidaat stellen voor het Ledenparlement in 2017! Zorg jij ervoor dat de FNV 'de bond van veilig en gezond' is?

 

Vooraankondiging: 25 november themadag werkdruk

De werkdruk in Nederland is ongekend hoog. Met steeds minder mensen moeten we steeds meer werk doen. Dat moet anders. De FNV wil meer echte banen. Op 25 november krijg je alle tips & tools aangereikt om de werkdruk binnen jouw organisatie aan te pakken. Daarnaast delen leden en bestuurders hun strategie & praktijkervaring en vieren we de successen die we met de campagne ‘meer collega’s, minder werkdruk’ hebben behaald. Uiteraard werpen we ook een blik vooruit, want ook in 2017 pakken we de werkdruk aan! 

Ze de datum alvast vast in je agenda! In de volgende nieuwsbrief zal meer informatie staan over de werkdrukbijeenkomst.

 

Toeslag doorbetaald tijdens je vakantie?

Vakantietijd  is een dure tijd. Dus is het van belang dat het juiste loon wordt doorbetaald tijdens de vakantie. Ook vaste toeslagen (zoals onregelmatigheidstoeslagen en vaste consignatietoeslagen) en vaste bonussen moeten tijdens vakantie worden doorbetaald. Als je bijvoorbeeld verpleegkundige of beveiliger bent en je krijgt een toeslag voor je reguliere werkzaamheden in avonden en nachten, dan moet je dat doorbetaald krijgen tijdens vakanties. Hiervan mag bij cao niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken.  De betaling van het juiste loon tijdens vakantie blijkt in de praktijk niet altijd goed te gaan. Hoe is dat bij jou en je collega’s? Heb jij tijdens je vakantie je toeslagen niet gekregen? Neem dan contact op met je bestuurder!

 

Blogje - Pauze

Het overkomt iedereen weleens… Je staat in de verkeerde rij bij de kassa. De kassamedewerkster is druk in gesprek met een collega en haalt gedachteloos en zonder aandacht voor jou de boodschappen langs de pieper.
Ik irriteer me eraan, zucht en hoor haar dan het volgende zeggen:  ”Lullig hè, ben ik net een uurtje aan het werk en moet ik nu al pauze houden. Ik moet daarna nog tot 10 uur door!” Ik kijk op de klok, het is 10 voor 5 in de middag. Dat is nog een heel eind, en mijn irritatie slaat om in medelijden.

Ja, dat is inderdaad lullig.

 

FNV Netwerk Arbeidstijden groeit gestaag!

De  Facebookgroep FNV Netwerk Arbeidstijden heeft de magische grens van 250 netwerkleden gepasseerd!
De afgelopen tijd kwamen er interessante artikelen over werktijden langs in de facebookgroep, zoals bijvoorbeeld  “Waarom Denen nooit moeten overwerken?”, een wetenschappelijk artikel van de Working Time Society over het effect van een powernap, 10 tips voor een gezondere nachtdienst uit het tijdschrift Margriet, en nog veel meer!
 
Geïnteresseerd in de artikelen? Of kom jij zelf interessante artikelen tegen die je graag deelt met anderen? Sluit je aan bij het FNV Netwerk Arbeidstijden, een netwerk van, voor en door werknemers die geïnteresseerd zijn in het thema arbeidstijden.

 

Opinieartikel - asbest

Op 2 juni 2016 is een artikel in de Volkskrant verschenen over asbest waarin Piet Bruinoge, burgemeester van  Alkmaar en voorzitter van de Veiligheidsregio Noord Holland Noord, Ira Helsloot, Hoogleraar Besturen van Veiligheid, Henk Peter Kip en Ronald Leushuis, bestuurders woningcorporaties, Berend van der Ploeg, afdelingsmanager LO GGD en Fred Woudenberg, bestuurders zorginstelling de oproep doen: “Laten we eindelijk normaal doen over asbest!”

Dat vinden wij van het Netwerk Arbo FNV pas niet normaal!

 

Generatiepact gemeenten: jong voor oud

In de gemeente Den Haag is een tijdje geleden een ‘Generatiepact’ afgesloten. Oudere werknemers kunnen 60% gaan werken, tegen 80% salaris  en volledige pensioenopbouw. Daarmee maken zij plaats voor jongere werknemers, en bovendien is het goed voor hun duurzame inzetbaarheid. De FNV wil dit soort regelingen graag breder invoeren.

 

Nieuwe grenswaarden elektromagnetische straling

Elektromagnetische velden komen in veel verschillende bedrijfsprocessen voor. Soms worden ze bewust opgewekt, bijvoorbeeld bij elektrolyseprocessen of radiozendapparatuur. Soms komen ze voor als bijproduct zoals magneetvelden van elektrische heftrucks. Voor blootstelling tijdens het werk gelden andere blootstellingslimieten dan bij algemene blootstelling. De limieten die gelden op het werk zijn vastgelegd in een wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit, dat van kracht werd op 1 juli 2016.

 

OECD - Better life index Nederland

Eén keer in de zoveel tijd publiceert de Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) de Better Life Index, een overzicht van allerlei verschillende statistieken uit verschillende landen, om een weergave te geven van de kwaliteit van het leven in die landen. Ook Nederland is onderdeel van deze Better Life Index, en zaken als kwaliteit van het werk en woon-werk balans worden daar ook in meegenomen. Ook benieuwd hoe Nederland het doet ten opzichte van de rest van de wereld?

 

Oproep werkgroep werk en kanker

 

De werkgroep Werk en Kanker van het Netwerk Arbo FNV wil via de arbonieuwsbrief een oproep voor nieuwe actieve kaderleden. Kanker is nog steeds een groot arbeidsrisico in Nederland en de werkgroep kan alle hulp goed gebruiken om zich daar zo sterk mogelijk tegen te maken! Defensiemedewerkers, mensen die werkzaam zijn in de zorg en in de chemie worden in het bijzonder uitgenodigd om te reageren. Help je ook mee?
 

 

Terugblik: Worker's Memorial Day 2016

Op 28 april 2016 hebben in Rotterdam, Woerden en Amsterdam bijeenkomsten in het kader van International Workers Memorial Day (WMD) plaats gevonden.
Op de bijeenkomst bij het hoofdkantoor van de FNV in Woerden hebben Coen van der Veer, hoofdbestuurder FNV met  veiligheid en gezondheid in zijn portefeuille, en Lot van Baaren het woord gevoerd. In Amsterdam is herdacht onder leiding van Ton van der Berg, voorzitter van het Netwerk Arbo FNV om 17.00 uur werd in Rotterdam bij het Edo Fimmen monument door  FNV Havens stilgestaan bij de slachtoffers en hun nabestaanden van ongelukken in de werksituatie.

Hieronder willen wij met jullie een impressie van Worker's Memorial Day 2016 delen.
 

 

Arboblooper van de Maand


           

Een schokkende zaak!

 

Social Media

                

Het Netwerk ARBO FNV is ook heel actief online en op social media! Hieronder staat een overzicht van plekken waar je het Netwerk allemaal kan vinden:


Websites
Website Netwerk Arbo FNV

Dossier veilig en gezond werken

Dossier werktijden FNV

Blog van de arbeidstijdenadviseurs van de FNV


Facebook
Facebookpagina Netwerk Arbo FNV

Facebookpagina Arbeidstijden

Facebookpagina Werkdruk


Twitter
Netwerk Arbo FNV

Werkdrukcampagne FNV


Overige interessante links
De blog aan van een voormalig inspecteur van de Arbeidsinspectie, Leo Bonefaas.

De pagina van de Working Time Society

 

Naar website Netwerk Arbo FNV
 
 
Wilt u geen e-mail meer ontvangen klik dan hier
 
Volg ons

Deze e-mail is afkomstig van Netwerk Arbo FNV Copyright © 2016

afmelden    gegevens wijzigen 

Netwerk Arbo FNV · Marius Bauerstraat 30 · 1062 AR Amsterdam, Netherlands ·

Email Marketing Powered by Mailchimp