Copy
NewsletterPreview.png

Právě jsme pro Vás připravili přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR (www.smocr.cz). Upozorněte také své kolegy na úřadě nebo zastupitele, že se k odběru našeho zpravodaje mohou přihlásit vyplněním registračního formuláře. Vše důležité se také dozvíte, pokud budete sledovat naši stránku na Facebooku.

30 LET HÁJÍME VAŠE ZÁJMY

Města a obce pomáhají svým seniorům při registraci

15.01.2021
Na webových stránkách Svazu se v průběhu dalších dní budete dozvídat, jak samotná města a obce mohou přispět svým občanům seniorům při registraci na očkovací termín. Některá města a obce již pomoc pro starší spoluobčany spustila, jinde hledají možnosti, jak se zapojit. Pro ně budeme sdílet příklady dobré praxe. Zároveň uvítáme i další nápady.

Aktuálně

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI PRO STAROSTY, VEDOUCÍ ÚŘADŮ A VEDOUCÍ ÚŘEDNÍKY

19.01.2021
Projekt ESO rozšiřuje svou nabídku o nový cyklus webinářů/workshopů určených primárně pro starosty, tajemníky obecních úřadů, vedoucí odborů nebo vedoucí oddělení obecních úřadů.  Obsahem jednotlivých webinářů/workshopů jsou především tato témata: efektivní profesní komunikace (zásady, techniky, procesy), řešení konfliktů, vyjednávání s prvky mediace, specifika on-line komunikace.

Dotace

Přímo řízené programy EU v kostce a prakticky

15.01.2021
Záznam webináře Svazu k Přímo řízeným programům EU a analýza, kterou nechal zpracovat Svaz, zaměřenou na představení možností Přímo řízených programů EU relevantních pro obce a města v novém programovém období EU 2021-2027.

 

Analýza Přímo řízených programů EU v programovém období 2021-2027

15.01.2021
Jaké jsou možnosti Přímo řízených programů pro obce a města v novém programovém období? Pro jaký typ projektů a v jakých oblastech je využití těchto programů vhodné? Jakým způsobem se mohou obce a města zapojit do projektů podpořených těmito programy a jakou podporu potřebují čeští žadatelé, aby je uměli ve větší míře využívat? Na to vše se zaměřuje Analýza Svazu s přehledem Přímo řízených programů po r. 2021.

 

Akční plán Strategie regionálního rozvoje 2021-2022 schválen vládou ČR!

14.01.2021
Akční plán Strategie regionálního rozvoje 2021-2022, na jehož tvorbě se podílela také kancelář a členové Svazu měst a obcí, byl v pondělí 11. ledna 2021 schválen.

Financování obcí

Nabývání a pozbývání majetku z pohledu státu a územních samosprávných celků

13.01.2021
Z iniciativy Svazu měst a obcí ČR připravil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových stanovisko týkající se otázky nabývání a pozbývaní majetku státem a dále otázky nabývání a pozbývaní majetku územních samosprávných celků.

Veřejné zakázky

VYMÁHÁNÍ NÁHRADY ŠKODY V OBLASTI HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

13.01.2021
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže bude  v rámci ochrany hospodářské soutěže podporovat soukromoprávní vymáhání škody a upozorňovat aktivně legitimované subjekty veřejné moci, aby takto vzniklou škodu začaly vymáhat.

Školství

Ředitelky a ředitelé mateřských škol mají nárok na vyšší platovou třídu

18.01.2021
Ředitelky a ředitele mateřských škol lze zařadit do 11. či 12. platové třídy jakožto „koordinační, projektové a programové pracovníky“ podle nařízení vlády č. 222/2010 Sb. o katalogu prací, a to navzdory metodice MŠMT k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol.

Právní poradna

Vybrali jsme aktuální dotazy z naší právní poradny - Poradnaproobce.cz (www.poradnaproobce.cz)

Jak postupovat v případě, že obec je vlastníkem vodovodu, celá obec je zasíťovaná a nyní majitel stavebního pozemku, který rozdělí na 4 parcely a je na konci obce, požaduje od obce, aby vodovod prodloužila na tyto parcely a tím je připojila? Musí obec tomuto požadavku vyhovět?

Na obecní pozemek přerůstaly větve živého plotu ze soukromého pozemku, které bránily růstu pomocí dotace vysázeným keřům a zasahovaly do komunikace pro pěší. Obec požádala vlastníka o jejich ořezání. Vlastník to odmítl, tak obec objednala odbornou firmu, která provedla odborné a šetrné ořezání větví. Vlastník živého plotu poté podal trestní oznámení, obec zažaloval a chce náhradu škody a omluvu. Má na to nárok? Udělala obec chybu?

Obec uzavřela před 10 lety dohodu o spolufinancování výstavby hřiště na pozemku ve vlastnictví tělovýchovné jednotky. Součástí dohody byl i bezúplatný převod části hřiště ve vlastnictví obce na tělovýchovnou jednotku za splnění smluvních podmínek. Jak má nyní obec postupovat, postačí majetek pouze vyřadit z účetnictví obce? A je nutné zveřejnit záměr na úřední desce?

Pokud Vás odpovědi na dotazy zajímají, stačí na ně kliknout a zobrazit si odpověď. Využijte možnosti, že každá členská obec si může zřídit až 11 přístupů do právní poradny. Pokud nevíte jak na to, klikněte zde.

Pozvánky

Nabídka online školení v oblasti otevřených dat

15.01.2021
Ministerstvo vnitra poskytuje podporu v oblasti otevřených dat nově také on-line formou.

 

Webinář “Digitalizujte s EIB” se Svazem měst a obcí

13.01.2021
26.1.2021 od 10:00 hodin online o probíhající digitální transformaci.

BEZPLATNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Z kalendáře SMO ČR

27.01.2021
Komise pro zahraniční spolupráci (online)

29.01.2021
Regionální komise

01.02.2021
Online seminář 12 výzev regionálního rozvoje: Infrastruktura v regionech a Smart regiony

10.02.2021
Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR

16.04.2021
Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR

21.04.2021
11. ročník soutěžní ankety „Dřevěná stavba roku“ (slavnostní předávání)

30.04.2021
Rada Svazu měst a obcí ČR

20.05.2021
XVIII. sněm SMO ČR

31.05.2021
Podzimní plynárenská konference

 This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Svaz měst a obcí České republiky · 5. května 1640/65 · Praha 4 140 00 · Czech Republic