Copy
NewsletterPreview.png

Právě jsme pro Vás připravili přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR (www.smocr.cz). Upozorněte také své kolegy na úřadě nebo zastupitele, že se k odběru našeho zpravodaje mohou přihlásit vyplněním registračního formuláře. Vše důležité se také dozvíte, pokud budete sledovat naši stránku na Facebooku.

30 LET HÁJÍME VAŠE ZÁJMY

Trestní zákoník nově přesouvá na obce další agendu, kterou nezvládá stát

28.07.2020
Novela trestního zákoníku, kterou schválili poslanci i senátoři, zvyšuje mimo jiné hranici trestného činu u majetkových deliktů z 5 000 na 10 000 Kč. Tím ovšem rapidně zvyšuje počet majetkových deliktů, které se řeší v přestupkovém řízení, což je agenda obcí. Stát tak přenesl další balík povinností na obce. Změna ulehčí soudům jednoznačně na úkor obcí.

 

"Nasazují nám psí hlavu." Starostové tápou. Hygieny jim nechtějí prozradit, kolik mají nakažených

27.07.2020
Mnohá města a obce mají i několik měsíců po propuknutí koronavirové pandemie potíže zjistit, kolik nakažených mají. Podle ministerstva zdravotnictví totiž na aktuální čísla mají nárok jen okresy, už ale ne starostové. Například v jihomoravském Kyjově to pak vede k natolik bizarní situaci, že aby si město udělalo o počtu infikovaných obrázek, musí o něj žádat hygieniky prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím.

Aktuálně

Stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví

28.07.2020
Ministerstvo zdravotnictví poskytlo Svazu měst a obcí ČR k dispozici Stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví. Tento dokument prezentuje klíčová protiepidemická opatření k zamezení vzniku a dalšího šíření nemoci Covid-19. Protiepidemická opatření jsou rozdělena na činnosti a postupy vztahující se na fyzické a právnické osoby a na činnosti a postupy v rámci systému připravenosti a reakce České republiky na hrozbu epidemického šíření onemocnění Covid-19. Opatření přijímaná v závislosti na jednotlivých stupních pohotovosti budou průběžně projednávána na úrovni místně příslušných orgánů ochrany veřejného zdraví a orgánů místních samospráv.

 

Vyjádření kolektivního systému REMA k tomu, že společnost Asekol přestává od 1.8.2020 ze sběrných dvorů svážet elektrozařízení značky Samsung

27.07.2020
To, že od 1. srpna 2020 Asekol zastavuje zpětný odběr veškerých televizorů a počítačových monitorů značky Samsung ze všech sběrných míst, je z pohledu ochrany životního prostředí, resp. financování sběru elektroodpadu pro nás nepředstavitelné. Snaha rozlišovat elektroodpad dle značek nebo data prodeje není podle našeho názoru technicky možná a žádný z kolektivních systémů v Evropské unii to tímto způsobem nedělá. Pokud se kolektivní systém Asekol rozhodl pro tento krok, pro změnu svého 15 let funkčního systému sběru, je to jeho vlastní odpovědnost. Obáváme se však, že tento nesystémový prvek bude mít dopad na funkčnost celého systému zpětného odběru v ČR, a hlavně bude mít negativní dopad na obce a jejich občany.

 

Vezete do sběrného dvora televizi či monitor značky Samsung? Zjistěte si, zda ho od Vás ještě vezmou!

23.07.2020
Od 1. srpna 2020 zastavuje společnost Asekol zpětný odběr veškerých televizorů a počítačových monitorů značky Samsung ze všech sběrných míst. Aby umožnila svoz již zpětně odebraných spotřebičů, bude možné po tomto termínu realizovat ještě poslední objednávku bez rozdílu značek. Následně již nebudou jmenované výrobky z míst zpětného odběru přebírány k přepravě ke zpracovateli.

Dotace

Řešíte kůrovcovou kalamitu v soukromém lese?

23.07.2020
Ministerstvo zemědělství tímto zveřejňuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019.

GDPR

Informační systém dodaný externím dodavatelem nezbavuje správce odpovědnosti za správné zpracování osobních údajů

27.07.2020
24. 7. 2020 – Úřad pro ochranu osobních údajů připomíná na základě svých dozorových poznatků odpovědnost správce i za takové zpracování osobních údajů, které je prováděno s využitím externího informačního systému, který si správce pořídil.

Kultura a cestovní ruch

Pojďme podpořit cestovní ruch bez nákladů

23.07.2020
Život společnosti se ve stávajícím období výrazně zkomplikoval také v oblasti osobního volna a odpočinku. Průzkum iniciativy Zachraňme turismus „Dovolená v Česku 2020“ zjistil, že dovolenou v Česku plánuje 9 z 10 občanů, že nejoblíbenější formou dovolené jsou poznávací výlety, a že při jejím výběru je pro 83 % dotázaných rozhodující lokalita, stravování a možnosti provozování dalších aktivit, tedy turistické cíle. Obce, města, organizace a podnikatelé čelí hlubokým ekonomickým výpadkům, a tak by rádi návštěvníky přivítali ve svých zařízeních a turistických lokalitách. K tomu ale musí potenciální návštěvníky co nejlépe informovat, aby se o zajímavých místech dozvěděli.

Školství

Dětské skupiny nebo jesle?

28.07.2020
Předškolní péče o ty nejmladší děti změní podobu. Vláda schválila novelu zákona o poskytování péče o dítě v dětské skupině. Dětské skupiny tak budou mít nové označení „jesle“. Novela by měla začít platit od 1. července 2021. Požádali jsme o vyjádření člena Školské komise Svazu měst a obcí ČR a starostu obce Psáry Milana Váchu:
"Avizovaná změna se dotkne všech, kteří poskytují služby ve stávajícím režimu dětských skupin. Většina poskytovatelů bude muset měnit nejenom názvy, ale také stanovy, pojistné smlouvy atd., aby byl splněn požadavek upraveného zákona. Osobně se nedomnívám, že je terminologická změna z dnes fungujících „dětských skupin“ na „jesle“ tak důležitou a vyváží čas a energii spojenou nutnou byrokracií.  Dětské skupiny si za poměrně krátkou dobu své existence vybudovaly mezi rodiči dobré jméno, na kterém je vhodné konzistentně stavět. Nikoli jeho rušením zvyšovat nejistotu rodičů a nepředvídatelnost systému rodinné politiky."

Právní poradna

Vybrali jsme aktuální dotazy z naší právní poradny - Poradnaproobce.cz (www.poradnaproobce.cz)

Je možné umožnit členům kontrolního výboru nahlížení do podkladů určených pro zasedání zastupitelstva či schůze rady?

Obec je vlastníkem budovy, ke které má právo hospodaření příspěvková organizace zřízená obcí. Může příspěvková organizace tyto prostory pronajímat třetím osobám a zároveň požadovat nájemné i po svém zřizovateli?

Je obec povinna na žádost poskytnout v celém znění kopii uzavřené nájemní smlouvy obce na pozemek ve vlastnictví obce? Stačí žadatele, který chtěl tuto kopii, odkázat, že je smlouva k nahlédnutí na obecním úřadě?

Pokud Vás odpovědi na dotazy zajímají, stačí na ně kliknout a zobrazit si odpověď. Využijte možnosti, že každá členská obec si může zřídit až 11 přístupů do právní poradny. Pokud nevíte jak na to, klikněte zde.

Soutěže

Hlasujte pro svůj strom právě teď

27.07.2020
Anketa Strom roku je součástí iniciativy Sázíme budoucnost, která propojuje všechny, kterým není lhostejné naše životní prostředí. Zapojit se může každý, kdo pro to chce něco udělat. Ať už vysadit strom nebo o něj pečovat.

Krajská setkání budou.

Registrujte se na termíny v srpnu, září a říjnu již nyní!

Z kalendáře SMO ČR

13.08.2020
Komise pro sociální věci a zdravotnictví - výjezdní zasedání

20.08.2020
Komora statutárních měst

20.08.2020
Konference Přínosy metropolitní spolupráce pro obce, regiony a stát

25.08.2020
Krajské setkání 2020 v Olomouckém kraji

26.08.2020
Krajské setkání 2020 v Zlínském kraji

27.08.2020
Krajské setkání 2020 v Moravskoslezském kraji

31.08.2020
Krajské setkání 2020 v Jihomoravském kraji

02.09.2020
Den plynové mobility 2020 - CNG, LNG, biometan

02.09.2020
Veletrh URBIS SMART CITY FAIR

 This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Svaz měst a obcí České republiky · 5. května 1640/65 · Praha 4 140 00 · Czech Republic