Copy
NewsletterPreview.png

Právě jsme pro Vás připravili přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR (www.smocr.cz). Upozorněte také své kolegy na úřadě nebo zastupitele, že se k odběru našeho zpravodaje mohou přihlásit vyplněním registračního formuláře. Vše důležité se také dozvíte, pokud budete sledovat naši stránku na Facebooku.

30 LET HÁJÍME VAŠE ZÁJMY

Osudová třináctka pro české stavebnictví

12.07.2021
Praha, 12. července 2021, Stane se úterý 13. 7. černým dnem pro české stavebnictví? Popře Poslanecká sněmovna sama sebe a přehlasuje senátory? Vychýlí se tímto hlasováním jazýček vah stavebního práva na stranu developerů?

Aktuálně

Speciál právní poradny 15/2021

12.07.2021
Přinášíme vám opět monitoring legislativy a judikatury, který vzniká v rámci projektu „Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb z úrovně obcí“ ESO, realizovaný Svazem měst a obcí ČR.

Doprava

Požadavky na školení nových zkušebních komisařů pro zkoušky řidičů

12.07.2021
Na základě jednání Svazu města a obcí s Ministerstvem dopravy a Centrem služeb pro silniční dopravu s.p.o. vyzývá ministerstvo obce s rozšířenou působností ke sdělení jejich požadavků na proškolení nových zkušebních komisařů oprávněných k výkonu zkoušek způsobilosti řidičů. V případě zvýšené poptávky obcí mohou být vypsány i mimořádné termíny zkoušek ještě do konce tohoto roku. Prosíme proto obce o spolupráci.

Dotace

Výzva FM EHP/Norsko na podporu zapojení občanů do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací

08.07.2021
Ministerstvo financí – zprostředkovatel programu Řádná správa věcí veřejných vyhlásilo dne 28. 6. 2021 výzvu k předkládání žádostí o grant na financování projektů z Fondů EHP 2014-2021 v rámci malého grantového schématu. Výzva je zaměřena na podporu zapojování občanů do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací na místní úrovni a otevřena bude do 14. 10. 2021. Nutnou podmínkou je zapojení partnera z donorských zemí jako partnera projektu. Zájemci o grant se mohou zúčastnit online semináře pro žadatele, který proběhne 15. 7. 2021.

 

Informace o národní výzvě programu LIFE a pozvánka na informační seminář

07.07.2021
Dne 30. 6. 2021 byla vyhlášena výzva Ministerstva životního prostředí k předkládání žádostí o podporu na přípravu projektové dokumentace a spolufinancování projektů a akcí předkládaných do řádných výzev programu LIFE v roce 2021.

 

Přímo řízené programy EU v kostce a prakticky

30.12.2020
Záznam webináře Svazu k Přímo řízeným programům EU s analýzou, kterou nechal zpracovat Svaz, zaměřenou na představení možností Přímo řízených programů EU relevantních pro obce a města v novém programovém období EU 2021-2027.

Sociálně-zdravotní oblast

VZDĚLÁVACÍ A DIGITÁLNÍ ODYSEA – VZDĚLÁVACÍ A DOTAČNÍ PROGRAM PRO SENIORY

13.07.2021
Senzační senioři (SenSen) Nadace Charty 77 nabízejí podporu v oblasti digitálních technologií lidem starším 65 let po celé ČR. Pomozte nám vytipovat seniory, kteří tuto pomoc ocení.

Veřejné zakázky

Centralizované zadávání na pořizování produktů Citrix

12.07.2021
Ministerstvo vnitra (MV) informovalo o přípravě centralizovaného zadávacího řízení na uzavření „Rámcové dohody na pořizování produktů Citrix“ (dále také „RD“) pro orgány veřejné správy.

EU a mezinárodní spolupráce

Srbské obce z povodí řeky Driny hledají české partnery pro sdílení zkušeností v oblasti krizového řízení

13.07.2021
Chtěli bychom Vás informovat o iniciativě místních samospráv v Republice Srbsko patřících do povodí Driny k navázání spolupráce a partnerství s českými místními samosprávami v oblasti krizového řízení.

 

CEMR novinky pro léto 2021

12.07.2021
Jak jistě víte, Svaz měst a obcí České republiky je dlouholetým členem evropské organizace Rady evropských obcí a regionů (CEMR).

Právní poradna

Vybrali jsme aktuální dotazy z naší právní poradny - Poradnaproobce.cz (www.poradnaproobce.cz)

Přijeďte se vzdělávat i relaxovat na Právní konferenci Svazu měst a obcí České republiky 2021. Registrovat se můžete zde.

Co se stane, když zastupitelstvo obce neschválí rozpočtové opatření?

Obec plánuje výstavbu bytových domů. Může stanovit rozdílné nájemné např. pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením?

Obec se rozhodla ukončit své členství v honebním společenstvu. Může oznámení o ukončení členství odeslat poštou, když honební společenstvo nemá zřízenou datovou schránku? Jakou formu má toto oznámení mít?

Pokud Vás odpovědi na dotazy zajímají, stačí na ně kliknout a zobrazit si odpověď. Využijte možnosti, že každá členská obec si může zřídit až 11 přístupů do právní poradny. Pokud nevíte jak na to, klikněte zde.

 

Událost roku Svazu měst a obcí v novém termínu!

25. - 26. listopadu 2021 v Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9.

Z kalendáře SMO ČR

20.07.2021
Kulatý stůl na téma:(S)KORONOVÁ DOBA – NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI

středa 1.9.2021 - pátek 3.9.2021
Právní konference SMO ČR

6.9.2021 - 7.9.2021
Odpady a obce 2021

07.09.2021
Pracovní skupina obcí II. typu

14.9.2021 - 15.9.2021
Dny teplárenství a energetiky 2021

14.09.2021
Pracovní skupina obcí II. typu

14.09.2021
Den malých obcí - Praha

15.9.2021 - 17.9.2021
Biologicky rozložitelné odpady

15.09.2021
Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj

 

BEZPLATNÉ VZDĚLÁVÁNÍThis email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Svaz měst a obcí České republiky · 5. května 1640/65 · Praha 4 140 00 · Czech Republic