Copy
NewsletterPreview.png

Právě jsme pro Vás připravili přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR (www.smocr.cz). Upozorněte také své kolegy na úřadě nebo zastupitele, že se k odběru našeho zpravodaje mohou přihlásit vyplněním registračního formuláře. Vše důležité se také dozvíte, pokud budete sledovat naši stránku na Facebooku.

30 LET HÁJÍME VAŠE ZÁJMY

Ministryně financí se mýlí: Obce nyní nemohou investovat! Potřebují od vlády tři zásadní změny, aby mohly co nejdříve roztočit kola celé ekonomiky

14.05.2020
Praha 14. května – Tisíce obcí by mohly velmi efektivně napumpovat peníze do lidí a firem. Mohou být nejrychlejším lékem na současnou krizi. SMO ČR zmapoval situaci a díky unikátnímu průzkumu mezi desetinou všech tuzemských obcí přináší nejen nezkreslenou realitu, ale také návrh řešení, jak nastartovat investiční aktivitu měst a obcí, dohromady největších investorů v celé ekonomice.

Aktuálně

Informace o cizincích a pro cizince v době koronavirové krize

15.05.2020
Člověk v tísni připravil pro cizince pobývající v době koronavirové krize v České republice dokument s uceleným přehledem, kde hledat aktuální informace. Dokument však není přínosný jen pro cizince samotné, ale i pro starosty a další členy samospráv či zaměstnance ve státní správě, kterým jsou dotazy od cizinců často kladené.

Dobrá praxe

Další příklad dobré praxe realizovaný projektem CSS

18.05.2020
CSS Mohelnicko se podílelo v rámci projektu Centra společných služeb, který je realizován Svazem měst a obcí České republiky a hrazen z prostředků operačního programu Zaměstnanost, na přípravě, realizaci a propagaci projektu cyklotrasy Ochutnej Moravu na kole, naučné cyklostezky napříč regionem za účasti dalších spolupracujících subjektů.

Sociálně-zdravotní oblast

Řešení problematiky osob bez přístřeší v souvislosti s koronavirem

18.05.2020
Svaz měst a obcí ČR vznesl podnět na Vládu ČR k řešení problematiky osob bez přístřeší v souvislosti s rozšířením nákazy onemocněním COVID-19. Požadujeme zejména koncepční řešení a vymezení jasného postupu a kompetencí měst a obcí. Odpověď Ministerstva práce a sociálních věcí ČR k dispozici v příloze.

Správa obce

Konání zasedání zastupitelstev obcí po ukončení nouzového stavu

15.05.2020
S koncem nouzového stavu se také změní pravidla pro zasedání zastupitelstev. Od 18. května se tak budou znovu konat za obvyklých podmínek. Na jednání zastupitelstev se však i nadále mohou vztahovat mimořádná nařízení ministerstva zdravotnictví.

Školství

Informace MŠMT – zaměstnanci školy s rizikovým faktorem

18.05.2020
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy zveřejnilo informace k právnímu režimu zaměstnanců školy při jejich nepřítomnosti v práci do konce školního roku 2019/2020, patří-li sám zaměstnanec nebo osoba, která s ním žije ve společné domácnosti, mezi osoby s tzv. rizikovými faktory stanovenými Ministerstvem zdravotnictví.

Právní poradna

Vybrali jsme aktuální dotazy z naší právní poradny - Poradnaproobce.cz (www.poradnaproobce.cz)

Jaká hygienická opatření musí být po skončení nouzového stavu dodržována při zasedání zastupitelstva?

Jak je to s během 3 měsíční lhůty mezi jednotlivými zasedáními po skončení nouzového stavu?

Můžeme konat zasedání zastupitelstva na hřišti či jiném obdobném místě i po skončení nouzového stavu?

Je možné konat on-line zasedání zastupitelstva i po skončení nouzového stavu?

Plánujeme po skončení nouzového stavu zasedání zastupitelstva s osobní účastí zastupitelů a vyloučením veřejnosti s tím, že zajistíme živý přenos ze zastupitelstva pro veřejnost. Případné připomínky od veřejnosti bychom přijímali na telefonním čísle, které zveřejníme v oznámení o konání zastupitelstva. Je to přípustná varianta?

Jak máme konat zastupitelstvo či radu obce on-line nebo zajistit účast některé z členů zastupitelstva on-line?

Pokud Vás odpovědi na dotazy zajímají, stačí na ně kliknout a zobrazit si odpověď. Využijte možnosti, že každá členská obec si může zřídit až 11 přístupů do právní poradny. Pokud nevíte jak na to, klikněte zde.

Pozvánky

Přihlaste se do čtvrtého ročníku soutěže CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST 2020

19.05.2020
Svaz měst a obcí ČR opět poskytl záštitu letošnímu již čtvrtému ročníku národní soutěže CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST 2020. Přihlašovat svá řešení, vize nebo projekty můžete až do 30. 6. 2020. Přihlášky do soutěže mohou podávat jak uživatelé řešení, tak i dodavatelé ve shodě s klíčovým uživatelem, objednatelem služby.

 

Změna termínu: 6. ročník Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2020 se bude konat až v říjnu

06.05.2020
Na 6. ročník Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2020 pro členy Svazu s 20% slevou. Konference se bude konat v Praze v novém termínu 13.10.2020 pod záštitou Svazu. Kapacita konference je omezena!

Obchodní nabídky

SECO - ČESKÝ ZAHRADNÍ TRAKTOR DO ČESKÉ OBCE

19.05.2020
V rámci kampaně ,,ČESKÝ ZAHRADNÍ TRAKTOR DO ČESKÉ OBCE”, kterou pro rok 2020 nabízí česká společnost Seco Industries, s.r.o., si můžete vybrat z nabídky zahradní techniky, potřebné k zajištění kompletní péče o Vaše obecní pozemky. Pro členy SMO ČR je připravena řada slev. Neváhejte se obrátit na svého dealera.

Krajská setkání budou.

Registrujte se na termíny v srpnu, září a říjnu již nyní!

Z kalendáře SMO ČR

02.06.2020
Pracovní skupina obcí II. typu

16.06.2020
Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ v Karlovarském kraji

16.06.2020
Předsednictvo Komory měst

17.06.2020
Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ v Plzeňském kraji

18.06.2020
Předsednictvo Komory obcí

18.06.2020
Seminář programu Evropa pro občany

18.06.2020
Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ v Jihočeském kraji

18.06.2020
Zasedání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR

20.06.2020
Projekt Má vlast cestami proměn

 This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Svaz měst a obcí České republiky · 5. května 1640/65 · Praha 4 140 00 · Czech Republic