Copy
NewsletterPreview.png

Právě jsme pro Vás připravili přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR (www.smocr.cz). Upozorněte také své kolegy na úřadě nebo zastupitele, že se k odběru našeho zpravodaje mohou přihlásit vyplněním registračního formuláře. Vše důležité se také dozvíte, pokud budete sledovat naši stránku na Facebooku.

30 LET HÁJÍME VAŠE ZÁJMY

Nové číslo časopisu InS s událostmi a tématy z června míří do vašich schránek

08.07.2020
Jak mírnit dopady epidemie? Kompenzační bonus. GDPR v době koronavirové. Investiční aktivity obcí. Ale i oblíbené rubriky a medailonky.

Aktuálně

Efektivní správa obcí: Jihočeské prezenční kurzy ve druhém pololetí 2020

10.07.2020
V průběhu léta Vás na tomto místě postupně seznámíme s nabídkou bezplatného akreditovaného vzdělávání v jednotlivých regionech České republiky v období září – prosinec 2020. Kurzů se mohou účastnit nejen úředníci, ale také volení představitelé měst a obcí. Začínáme na jihu Čech. Kde a jaká témata pro Vás v Jihočeském kraji chystáme, se dozvíte v článku.

Dobrá praxe

Parkovací systém na prodej

09.07.2020
Obec Malá Úpa prodává funkční parkovací systém Designa pro 3 parkoviště.

Dotace

Aktuální dotační možnosti pro obce a města u MŽP ČR

13.07.2020
Dovolujeme si Vás informovat o aktuálních dotačních možnostech z evropských i národních zdrojů, které pro obce a města má vypsáno, případně plánuje vypsat, Ministerstvo životního prostředí.

 

Nepřehlédněte nabídku webinářů Czechinvestu

08.07.2020
CzechInvest organizuje pravidelné webináře pro žadatele do programu COVID-Nájemné.

 

Inovativní podnikatelské parky i regeneraci brownfiedů podpoří v novém programu MPO

08.07.2020
Výstavbu malých podnikatelských parků, rozvoj stávajících průmyslových zón a regeneraci brownfieldů podpoří Ministerstvo průmyslu a obchodu z programu Smart Parks for the Future. Přispěje tak i k naplnění cílů Inovační strategie a souvisejícího materiálu The Country for the Future. Program poběží do roku 2026, žádat o podporu mohou obce a kraje již nyní.

Financování obcí

Metodické materiály ÚZSVM a Ministerstva financí ČR pro obce a kraje k nakládání s majetkem státu

10.07.2020
Na stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových byly zveřejněny metodické materiály, které shrnují zákonné povinnosti při hospodaření s majetkem státu.

 

Nová povinnost poskytovatelů podpory de minimis od 1. 9. 2020

09.07.2020
Dne 1. 7. 2020 nabyla účinnosti vyhláška č. 298/2020 Sb., o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu, a o postupu při jejich zaznamenávání, která nahradila původní vyhlášku č. 465/2009 Sb., o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu.

Kultura a cestovní ruch

Ministerstvo kultury vypsalo Mimořádnou výzvu k podávání žádostí o dotaci z Programu udržitelnosti pro muzea zřizovaná nestátními subjekty

10.07.2020
Ministerstvo kultury vyhlásilo mimořádnou výzvu k podávání žádostí o dotaci ze státního rozpočtu v rámci výběrového dotačního řízení „Program udržitelnosti pro muzea zřizovaná nestátními subjekty“ pro rok 2020. Dotační řízení je cíleno na eliminaci ztrát vzniklých u kulturních akcí muzeí a galerií, o jejich konání bylo rozhodnuto před vypuknutím pandemie onemocněním COVID-19. Termín uzávěrky příjmu žádostí je 14.08.2020.

Zahraniční spolupráce

CEMR zveřejnil analýzu k dopadům pandemie COVID-19 na místní samosprávy v EU

11.07.2020
Evropská města a regiony jsou v důsledku krize COVID-19 pod extrémním finančním tlakem. Zatímco výdaje městům v souvislosti se zaváděním nouzových opatření rostly, příjmy prudce poklesly a další pokles je očekáván i v následujících měsících. Ztráty místních a regionálních samospráv ve všech zemích Evropské unie dosahují k miliardám EUR. Rada evropských obcí a regionů (CEMR) přináší první analýzu zpracovanou ve spolupráci s 21 národními asociacemi reprezentujícími místní a regionální samosprávy ze 17 evropských zemích.

Právní poradna

Vybrali jsme aktuální dotazy z naší právní poradny - Poradnaproobce.cz (www.poradnaproobce.cz)

Obec vlastní kanalizaci na pozemku soukromého vlastníka, má obec právo na přístup ke kanalizaci?

Uvolněný starosta vykonává funkci od 11.11. 2010. Náleží mu odstupné (odchodné) a případně v jaké výši, jestliže ukončí výkon funkce v průběhu třetího funkčního období k 31.8.2020?

Do pravomoci kterého orgánu obce patří schválit smlouvu o dílo, která se týká výsadby stromů na obecním pozemku? Jedná se o movitou, nebo nemovitou věc?

Starosta na program zasedání zastupitelstva obce nezařadil body, jejich zařazení na program řádným způsobem požadovali někteří ze zastupitelů. Má na toto jednání starosta právo, jak by měli zastupitelé postupovat?

Je možné v zápise ze zasedání zastupitelstva obce uvést, že zastupitel "nehlasoval" v případě, že byl přítomen v jednacím sále, ale odmítl hlasovat? Nebo je nutné toto považovat za zdržení se hlasování?

Osadní výbor vyžaduje po obci seznam obyvatel s trvalým pobytem v obci s tím, že údaje potřebuje pro svou činnost dle zákona o obcích. Má osadní výbor na tyto informace nárok?

Pokud Vás odpovědi na dotazy zajímají, stačí na ně kliknout a zobrazit si odpověď. Využijte možnosti, že každá členská obec si může zřídit až 11 přístupů do právní poradny. Pokud nevíte jak na to, klikněte zde.

Pozvánky

Webinář: Zelený plán pro Evropu a oblast dopravy a mobility

14.07.2020
Bezplatný webinář se uskuteční ve čtvrtek 23. července 2020 od 16:00 do 17:30 na platformě Microsoft Teams a představí základní výzvy pro Českou republiku a český soukromý sektor spojené s novou 30letou „zelenou strategií EU“. Webinář pořádá Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) ve spolupráci s Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj (CBCSD).

Z kalendáře SMO ČR

21.07.2020
Komise životního prostředí a energetiky

13.08.2020
Komise pro sociální věci a zdravotnictví - výjezdní zasedání

20.08.2020
Komora statutárních měst

20.08.2020
Konference Přínosy metropolitní spolupráce pro obce, regiony a stát

25.08.2020
Krajské setkání 2020 v Olomouckém kraji

26.08.2020
Krajské setkání 2020 v Zlínském kraji

27.08.2020
Krajské setkání 2020 v Moravskoslezském kraji

31.08.2020
Krajské setkání 2020 v Jihomoravském kraji

02.09.2020
Den plynové mobility 2020 - CNG, LNG, biometan

 This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Svaz měst a obcí České republiky · 5. května 1640/65 · Praha 4 140 00 · Czech Republic