Copy
NewsletterPreview.png

Právě jsme pro Vás připravili přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR (www.smocr.cz). Upozorněte také své kolegy na úřadě nebo zastupitele, že se k odběru našeho zpravodaje mohou přihlásit vyplněním registračního formuláře. Vše důležité se také dozvíte, pokud budete sledovat naši stránku na Facebooku.

30 LET HÁJÍME VAŠE ZÁJMY

Tisková konference Svazu opět upozornila na nejasné nastavení veřejných financí pro města a obce

29.09.2020
25. září byla svolána tisková konference Svazu měst a obcí ČR, kde se opět mluvilo o potřebě vyjasnit, s jakými financemi mohou obce dlouhodobě počítat a jak stát bude kompenzovat legislativní změny, které ubírají peníze z rozpočtů obcí.

Aktuálně

Kurzy v Pardubickém kraji ve druhém pololetí 2020

25.09.2020
Na tomto místě vás postupně seznamujeme s nabídkou bezplatného akreditovaného vzdělávání v jednotlivých regionech České republiky v období říjen – prosinec 2020. Kurzů se mohou účastnit jak zaměstnanci (např. úředníci), tak volení představitelé měst a obcí. Dnes vám představíme kurzy, které plánujeme realizovat v Pardubickém kraji.

 

Důležité informace o opatřeních vlády a ministerstev k epidemii koronaviru na jednom místě.

23.09.2020
Věděli jste, že na stránkách vlády ČR naleznete rubriku, na které jsou důležité informace o epidemii koronaviru, nouzovém stavu a všech v té souvislosti vydaných opatřeních vlády a ministerstev na jednom místě?

 

Fotogalerie Krajských setkání 2020 ve Středočeském kraji + hl. m. Praze

23.09.2020
V honosných prostorách pražského magistrátu jsme se setkali ve středu 16. září při Krajských setkáních Svazu měst a obcí ČR pro Středočeský kraj a Prahu.

 

Fotogalerie Krajských setkání 2020 v Kraji Vysočina

23.09.2020
Ve čtvrtek 17. září proběhlo poslední prezenční Krajské setkání Svazu měst a obcí ČR roku 2020. Hostily nás prostory hotelu Gustav Mahler v Jihlavě. Následující 3 krajská setkání se budou konat již jen ve virtuálním prostoru.

Informatika

Varování NÚKIB před zranitelnosti Windows DNS serverů

23.09.2020
Nepřehlédněte: již 15.07.2020 bylo ze strany NÚKIB vydáno níže uvedené upozornění na zranitelnost Windows DNS serverů.

Správa obce

Metodika pro obecní úřady a okrskové volební komise

23.09.2020
Ministerstvo vnitra ČR zveřejnilo metodiku pro obecní úřady a okrskové volební komise k průběhu voleb 2020. Předpis klade důraz na hygienická a protiepidemická opatření.

Školství

MŠMT přispěje na nákup IT techniky i víceletým gymnáziím

25.09.2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozšířilo finanční podporu na nákup IT vybavení pro zajištění distanční výuky i na nižší stupně víceletých gymnázií. Již v srpnu ministerstvo rozhodlo o mimořádném příspěvku zřizovatelům základních škol na pořízení IT vybavení. Každé škole bude navýšen příspěvek na ostatní neinvestiční výdaje o částku 20 tisíc na jednoho učitele. Tato podpora ale opomíjela nižší stupně víceletých gymnázií zřizované, stejně jako střední školy, krajskou samosprávou, avšak odpovídající třídám základních škol. Víceletá gymnázia budou dostávat peníze podle počtu tříd nižších stupňů.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dnes aktualizovanou metodiku k distanční výuce

25.09.2020
Spolu s tím ministerstvo zveřejnilo také např. vzor smlouvy o výpůjčce, na základě které mohou školy zapůjčit potřebné IT vybavení rodičům. Má to však háček. V článku se i dozvíte, že se zavedením online výuky mohou školám bezplatně pomoci i neziskové projekty.

Právní poradna

Vybrali jsme aktuální dotazy z naší právní poradny - Poradnaproobce.cz (www.poradnaproobce.cz)

Je možné místostarostovi odebrat odměnu? Pokud ano, tak za jakých podmínek?

Jaké náležitosti obsahuje usnesení zastupitelstva při prodeji pozemku?

V případě, že se obec rozhodne jít do soudního sporu, musí mít starosta souhlas rady nebo zastupitelstva obce, nebo záleží čistě na rozhodnutí starosty?

Pokud Vás odpovědi na dotazy zajímají, stačí na ně kliknout a zobrazit si odpověď. Využijte možnosti, že každá členská obec si může zřídit až 11 přístupů do právní poradny. Pokud nevíte jak na to, klikněte zde.

Pozvánky

Konference Města budoucnosti 2020 letos pouze online

29.09.2020
Konference Města budoucnosti vytváří diskuzní platformu, na které na jednom místě zástupci měst a obcí hovoří o svých problémech, sdílí své zkušenosti, a společně s odborníky na danou tématiku nachází řešení a přináší odpovědi na současné potřeby pro úspěšné vedení měst a obcí.

 

„Sdílení dobré praxe v oblasti spolupráce státní policie s orgány místní samosprávy“ Pozvánka k účasti na workshopech – bilaterální iniciativa Programu Vnitřní věci Norských fondů 2017 – 2021

24.09.2020
Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat k účasti na aktivitě bilaterální iniciativy (dále „BI“) Programu Vnitřní věci Norských fondů 2017 – 2021 pod názvem „Sdílení dobré praxe v oblasti spolupráce státní policie s orgány místní samosprávy“. BI bude realizována formou pracovních jednání, následovat budou čtyři tematicky zaměřené workshopy, které proběhnou v období říjen 2020 – říjen 2021.

Z kalendáře SMO ČR

29.09.2020
Krajské setkání 2020 v Karlovarském kraji bude on-line

30.09.2020
Krajské setkání 2020 v Plzeňském kraji bude on-line

01.10.2020
Konference Města budoucnosti 2020 - online

01.10.2020
Krajské setkání 2020 v Ústeckém kraji bude on-line

05.10.2020
Panelová diskuse ke kyberkriminalitě a kyberbezpečnosti

05.10.2020
Pracovní skupina pro kohezní politiku

06.10.2020
Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ v Ústeckém kraji

07.10.2020
Seminář Podpora regionálního rozvoje - Vylidňování regionů

07.10.2020
Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ v Libereckém kraji

 This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Svaz měst a obcí České republiky · 5. května 1640/65 · Praha 4 140 00 · Czech Republic