Copy
NewsletterPreview.png

Právě jsme pro Vás připravili přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR (www.smocr.cz). Upozorněte také své kolegy na úřadě nebo zastupitele, že se k odběru našeho zpravodaje mohou přihlásit vyplněním registračního formuláře. Vše důležité se také dozvíte, pokud budete sledovat naši stránku na Facebooku.

30 LET HÁJÍME VAŠE ZÁJMY

Zasedání zastupitelstva

07.04.2020
Informace Ministerstva vnitra k dopadům usnesení vlády č. 388 ze dne 6. 4. 2020 (151/2020 Sb.), o přijetí krizového opatření týkajícího se jednání zastupitelstev obcí a krajů.

 

Starostové jsou v první linii. Potřebujeme mít jasnou podporu vlády a parlamentu, deklarují členové grémia Svazu měst a obcí ČR, všichni aktivní starostové.

07.04.2020
Praha 7. dubna 2020 – Konkrétní osudy lidí, kterým se ze dne na den zhroutilo podnikání, přišli o všechny příjmy a hledají pomoc i základní informace. Stejně jako lidé, kteří svůj domov nemají. Postarat se o ně, i to je role místních samospráv, které představují první záchytnou hráz negativních dopadů současné pandemie. V řadě případů ovšem nefunguje potřebná a nevyhnutelná synergie s vedením státu, shodli se na videokonferenci členové vedení SMO.

 

Podpořte výzvu „Datovka pomáhá“

07.04.2020
Datovka pomáhá je společná výzva občanům a podnikatelům: Zřiďte si datovou schránku a pomozte sobě i svému úřadu. Datovou schránku si je možné zařídit osobně na jakémkoliv CzechPOINTu. Dohoda Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR nyní umožňuje provozovat pracoviště CzechPOINTů na úřadech i mimo stanovené úřední hodiny. S ohledem na rizikovou práci pracovníků CzechPOINT si jejich provozovatelé mohou zažádat o ochranné štíty pro exponované pracovníky zdarma.

 

Projekt CSS pokračuje

01.04.2020
Od 1. března 2020 pokračuje projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, známý hlavně jako Centra společných služeb (CSS) při Svazu měst a obcí ČR, prodloužením.

Aktuálně

Cílený Program podpory zaměstnanosti „Antivirus“ MANUÁL PRO ZAMĚSTNAVATELE

07.04.2020
Manuál pro zaměstnavatele má pouze informativní charakter. Je průběžně aktualizován, proto, prosíme, sledujete webové stránky www.mpsv.cz.

 

Manuál pro občany: Práva a povinnosti za nouzového stavu

07.04.2020
Vláda vyhlásila pro území České republiky nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2), který byl přidán na seznam nakažlivých onemocnění a jeho úmyslné šíření bude nově trestným činem. Předkládáme přehled toho, jak jednat a co je povoleno v rámci nouzového stavu dle platných mimořádných opatřeních.

 

Evropská komise schválila nařízení tzv. Investiční iniciativu pro reakci na koronavirus (CRII).

06.04.2020
Informace Svazu měst a obcí ČR pro své členské obce a města.

Dotace

Sbory dobrovolných hasičů - dotační výzva pro obce vyhlášena

06.04.2020
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky vyhlásilo výzvy pro podání žádostí o dotace obcím v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2021. Lhůta pro podání žádosti je od 1. 4. 2020 do 14. 5. 2020.

 

U některých nákladů na projektové aktivity zrušené kvůli pandemii lze žádat o proplacení

06.04.2020
Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj vypracoval sérii doporučení pro řídicí orgány, jak postupovat při řízení projektů financovaných z evropských fondů, které byly zasaženy pandemií koronaviru. Nově tak budou moci zažádat o proplacení některých vynaložených nákladů i na aktivity, které nemohly být realizovány v důsledku koronavirové pandemie.

 

Žadatelé a příjemci evropských dotací

06.04.2020
Informace a opatření MMR-Národního orgánu pro koordinaci pro žadatele a příjemce evropských dotací.

GDPR

Úřad radí, jak se během práce z domova vyhnout kybernetickým hrozbám

06.04.2020
Úřad pro ochranu osobních údajů shrnul na svých webových stránkách základní pravidla a doporučení pro ochranu osobních údajů a minimalizaci hrozeb a rizik při práci s výpočetní technikou, v mobilní komunikaci či na sítích při práci z domova.

Sociálně-zdravotní oblast

Bezplatná distribuce materiálu poskytovatelům sociálních služeb

06.04.2020
Asociace poskytovatelů sociálních služeb společně se společností IRESOFT a za přispění dalších společností (více v přiloženém letáku) spustila bezplatnou distribuci materiálu, ochranných pomůcek a potravin.

 

Osoby se závislostními poruchami mají při epidemii COVID-19 specifické potřeby – pomoci může Mapa pomoci na drogy-info.cz

04.04.2020
Specifika osob, které užívají intenzivně návykové látky nebo které trpí závislostí na návykových látkách nebo tzv. nelátkovými závislostmi - v souvislosti s COVID-19.

Školství

MŠMT doporučuje omezit činnosti vyžadující přítomnost pedagogických pracovníků

06.04.2020
Jak budou pracovat poradny ohledně vydávání podpůrných opatření, která jsou nezbytná pro nový školní rok 2020 - 2021, tak aby školy mohly požádat o tato podpůrná opatření kraj a měly tuto informaci v předstihu před začátkem školního roku, aby např. pozici asistenta pedagoga mohly personálně zajistit.

 

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

06.04.2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Zahraniční spolupráce

Odloženo: Evropské fórum k revitalizaci center měst

03.04.2020
Z důvodu šíření nákazy Covid-19 se organizátoři rozhodli odložit konání Evropského fóra k tématu revitalizace center měst, které se mělo konat 10. a 11. 6. 2020 ve Štrasburku. Nový termín prozatím nebyl stanoven.

Právní poradna

Vybrali jsme aktuální dotazy z naší právní poradny - Poradnaproobce.cz (www.poradnaproobce.cz)

Co vše lze zahrnout pod výjimky, v jejichž rámci se v současné době může konat zasedání zastupitelstva obce on-line?

Aktuální stanovisko je takové, že standardní zasedání (s osobní účastí členů zastupitelstva na jednom místě) se konat nemohou. Přípustná jsou pouze on-line zasedání, ale i ta je možné konat pouze tehdy, je-li to nezbytné. A to bude pouze v případech, kdy je zapotřebí přijetí opatření souvisejících s řešením nouzového stavu nebo schválení právních jednání nezbytných k dodržení termínů nebo zabránění bezprostředně hrozícím škodám. Typickým příkladem, kdy se může zasedání konat, je situace, kdy má obec, která nemá radu, v úmyslu vydat nařízení o krizovém opatření podle zákona o krizovém řízení, nebo volba nového starosty. Dalšími případy mohou být přijetí nezbytného rozpočtového opatření, schválení dotační smlouvy a jiná rozhodnutí, která mohou zabránit vzniku škod.

Může nařízení obce podle zákona o krizovém řízení vydat i sám starosta v době nouzového stavu?

Nařízení obce vydává rada obce, případně zastupitelstvo obce, není-li rada v obci volena. To platí i pro nařízení vydávané k provedení některého z krizových opatření. Ministerstvo vnitra však z odborné literatury dovozuje, že mohou existovat situace, kdy může nařízení obce podle krizového zákona vydat i sám starosta obce za podmínky, že existuje nebezpečí z prodlení a zároveň takové nařízení rada obce (či případně zastupitelstvo, není-li rada) na svém nejbližším zasedání zastupitelstva dodatečně schválí nebo naopak zruší.

Musíme pořizovat zápis ze zasedání zastupitelstva on-line?

Není důvodu, proč by v rámci on-line zasedání zastupitelstva neměl být pořizován zápis, byť to na první pohled může být administrativně náročnější. Zároveň Vláda ČR doporučuje, aby byl z on-line zasedání zastupitelstva pořízen alespoň audiozáznam, který pak bude veřejnosti zpřístupněn.

Pokud Vás odpovědi na dotazy zajímají, stačí na ně kliknout a zobrazit si odpověď. Využijte možnosti, že každá členská obec si může zřídit až 11 přístupů do právní poradny. Pokud nevíte jak na to, klikněte zde.

Efektivní správa obcí

Projekt ESO stále pokračuje

Doufáme, že se Vy i Vaše okolí těšíte pevnému zdraví i v této nelehké situaci. Projekt ESO je stále v plném proudu a nepřetržitě pokračuje v tvorbě e-learningového vzdělávání, které je poskytováno zcela BEZPLATNĚ! Nabídka našich kurzů se stále rozrůstá, abychom Vám mohli alespoň částečně vynahradit absenci prezenčních kurzů. Máme velkou radost z Vaší pozitivní zpětné vazby, která nás motivuje být stále lepší.

Na našich webových stránkách www.projekteso.cz naleznete AKREDITOVANÉ e-learningové kurzy k problematice těchto oblastí:

  • Občanský zákoník a obce - základní modul
  • Občanský zákoník a obce - pokročilý modul
  • Zákon o obcích a předpisy související – základní modul
  • Zákon o obcích a předpisy související – pokročilý modul
  • Uzavírání smluv obce podle nového občanského zákoníku
  • Veřejné zakázky a odpovědné zadávání

Dále jsme rozšířili nabídku e-learningových kurzů o oblasti uvedené níže. Více na www.projekteso.cz

  • Elektronická komunikace ve veřejných zakázkách
  • Judikatura ke správnímu řádu v praxi obcí a krajů
  • Právní režim krizového řízení z hlediska obcí

Tyto kurzy však nemají prozatím akreditaci, na jejich získání však usilovně pracujeme.

Doufáme, že tato situace bude již brzy na námi a co nevidět se uvidíme na jednom z našich prezenčních kurzů. Naši lektoři se na Vás již moc těší.

Soutěže

Startuje Náš evropský projekt 2020

06.04.2020
Na obce čeká v soutěži „Náš evropský projekt“ 150 tisíc Kč. Soutěž právě odstartovala, vítězové získají příspěvek na obecní slavnost.

Z kalendáře SMO ČR

21.04.2020
Předsednictvo Komory měst

22.04.2020
Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže o titul Dřevěné hřiště roku 2020

23.04.2020
Komise pro životní prostředí a energetiku

24.04.2020
Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR

25.04.2020
Projekt Má vlast cestami proměn

28.04.2020
Dopravní konference s Besipem a FZŠ v Pardubickém kraji

29.04.2020
Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ v Královehradeckém kraji

05.05.2020
Pracovní skupina DPO (Pověřenci)

06.05.2020
Kongres Rady evropských obcí a regionů (CEMR)

 This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Svaz měst a obcí České republiky · 5. května 1640/65 · Praha 4 140 00 · Czech Republic