Copy
NewsletterPreview.png

Právě jsme pro Vás připravili přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR (www.smocr.cz). Upozorněte také své kolegy na úřadě nebo zastupitele, že se k odběru našeho zpravodaje mohou přihlásit vyplněním registračního formuláře. Vše důležité se také dozvíte, pokud budete sledovat naši stránku na Facebooku.

5 000 sledujících - Děkujeme Vám všem

19.03.2020
FB Svazu měst a obcí ČR důvěryhodným informačním zdrojem pro samosprávy. Během uplynulých hodin překročil počet sledujících svazový Facebook počet 5 000. Náš Facebook se stal širokou platformou, kterou sledují desítky, stovky a dnes i tisíce představitelů samospráv po celé České republice. Pro ně denně připravujeme atraktivní přehled nejdůležitějších zpráv, které informují, vysvětlují či předávají údaje usnadňující životy starostek, starostů a ostatních zastupitelů, ale i úředníků obecních a městských úřadů.

 

Vláda včera (18.3.2020) zakázala občanům vycházet na veřejnost bez ochranných pomůcek

18.03.2020
Vláda schválila povinné nošení roušek na veřejnosti. Opatření má platit od půlnoci. Některé kraje ale toto pravidlo zavádějí už během středy, například v Praze a Olomouckém kraji už v poledne.

 

Starostové potřebují informace

18.03.2020
Na základě dnešní porady výkonné ředitelky s předsedou Svazu a jednotlivými předsedy Komor odeslala Kancelář Svazu v příloze uložené dopisy premiéru Babišovi, příslušným ministerstvům a předsedovi Ústředního krizového štábu.

 

Nové opatření: Mezi 10. a 12. hodinou mohou nakoupit jídlo jen důchodci

18.03.2020
Mezi 10. a 12. nakupují jen důchodci.
Vláda rozhodla o opatření na ochranu důchodců v maloobchodním prodeji potravin, drogerii, lekárnách a na poště. „Od čtvrtka od 10 do 12 hodin nakupují v potravinách jenom důchodci nad 65 let,“ oznámil premiér.

Aktuálně

Vyhrazený čas na nákupy pro seniory

19.03.2020
Ode dneška platí vyhrazený čas mezi 10.00 - 12.00 hod pro seniory na nákupy v potravinách, drogeriích, lekárnách a na poštách. Nicméně senioři mohou nakupovat i v jinou dobu a samozřejmě musí být obslouženi. Mladší šedesátipěti let mohou k nákupům využít vyjma této doby, tedy 10.00 - 12.00 hod, zbytek otvírací doby obchodů. Buďme k seniorům ohleduplní a chraňme je.

 

ČEZ uleví zákazníkům. Kvůli epidemii umožní lidem odklad plateb za energie.

19.03.2020
ČEZ, který je největším dodavatelem energií v zemi, se rozhodl ulevit zákazníkům zasaženým současnou epidemií COVID-19. Společnost ČEZ Prodej umožní domácnostem v odůvodněných případech odklad plateb až o tři měsíce. Zároveň ČEZ Prodej dočasně přestane vydávat požadavky na odpojení elektřiny a plynu u zákazníků, kteří budou kvůli epidemii v prodlení se splatností. S úlevami pro zákazníky počítá i společnost ČEZ ESCO, která dodává energie podnikům.

 

Pošta prosí obce a města - omezte posílání dopisů

19.03.2020
V některých městech a obcích začali starostové rozesílat ve velkém upozornění pro občany připomínající úhradu svozu odpadu nebo poplatky za psy apod. Česká pošta žádá o maximální omezení zasílání dopisů, potřebuje šetřit kapacity.

 

Stanovisko Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů k prevenci nákazy u pracovníků nakládajících s odpadem kontaminovaným nebo potencionálně kontaminovaným SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19.

19.03.2020
Zdrojem onemocnění COVID-19, které je způsobeno novým virem SARS-CoV-2, který napadá zejména horní a dolní cesty dýchací, jsou infikovaní a nemocní lidé, kteří virus vylučují zejména při kašlání, smrkání, kýchání. Nemoc se šíří jednak kapénkovou nákazou (aerosolem v okolí nemocného), jednak osobním kontaktem s nemocným či kontaktem s povrchy, kterých se nemocný dotýkal. Virus se může vylučovat i močí, kde podle zatím dostupných informací přežívá cca 2 dny, ve stolici je to zhruba týden (ale může to být i déle než 14 dní). Za infekční odpad je nutné považovat odpad, který obsahuje životaschopné mikroorganismy nebo jejich toxiny, o nichž je známo nebo lze spolehlivě předpokládat, že způsobují onemocnění člověka nebo jiných živých organismů. Tento odpad musí být označen a shromažďován odděleně od jiného odpadu, do uzavíratelných a spalitelných obalů s pevnou stěnou bez další manipulace s ním. Dosud neexistuje žádný důkaz, že by došlo k nakažení či přenosu viru COVID-19 skrze přímý, nechráněný kontakt během nakládání s infekčním, především zdravotnickým, odpadem.

 

Omezení otvírací doby nebo rušení víkendového provozu

18.03.2020
Krizový štáb České pošty dnes na svém jednání rozhodl o následujících opatřeních:

 

Domácí rouška - bezpečné chování

18.03.2020
Nošení roušek má smysl. Jak postupovat, aby domácí rouška byla co nejúčinnější? Jak se chovat, abyste omezili možnost šíření koronaviru na minimum?

 

INFORMACE ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE O OPATŘENÍCH EVROPSKÉ KOMISE Z HLEDISKA VEŘEJNÉ PODPORY TÝKAJÍCÍ SE MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI COVID-19

18.03.2020
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže s ohledem na role svěřené mu zákonem č. 215/2004 Sb. o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje tímto informuje o opatřeních, které Evropská komise vydala v oblasti veřejné podpory týkající se koordinovaného postupu ve věci mimořádné události COVID-19.

 

Za jakých okolností se může konat zasedání zastupitelstva či rady obce?

18.03.2020
Dotazy obcí k dopadům krizového opatřením vlády ze dne 16. 3. 2020, č. 85/2020 Sb., o omezení volného pohybu osob, na činnost obecních orgánů.

 

Sousedská výpomoc, pomozme si mezi sebou

18.03.2020
Sousedská pomoc je projekt, který vznikl za účelem zajištění doručování potravin, léků a dalších nezbytností lidem nejvíce ohroženým koronavirovou infekcí. Těmi jsou především staří a nemocní lidé, kteří by v těchto dnech vůbec neměli vycházet z domu. Iniciativa sdružuje na webových stránkách www.sousedskapomoc.cz dobrovolníky a propojuje je mezi sebou tak, aby se pomoc rychle dostala tam, kde je zrovna potřeba. V tuto chvíli projekt koordinuje i domácí výrobce roušek, kterými budou všichni dobrovolníci povinně vybaveni. Jen za první dva dny od spuštění projektu se přihlásilo přes 3 000 dobrovolníků po celé České republice a další stále přibývají.

Financování obcí

Jak aplikovat § 16 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb. v mimořádné situaci

19.03.2020
Na základě současné mimořádné epidemiologické situace (nouzový stav) lze aplikovat ustanovení § 16 odst. 4 i na výdaje na pořízení nezbytných zdravotních ochranných pomůcek za účelem ochrany zdraví obyvatelstva. Upozorňujeme, že dotčené ustanovení se týká výlučně provádění změn rozpočtu formou rozpočtových opatření, tj. v případě, že požadovaný výdaj by měnil závazný ukazatel schváleného rozpočtu, nikoliv změn rozpisu rozpočtu (§ 14). Objednávat a hradit faktury, aniž byste je měli na správné položce a paragrafu např. z rezervy rozpočtu, pokud se nejedná o změnu rozpočtu, ale pouze o změnu rozpisu rozpočtu, si upraví každá obec nebo kraj v rámci svých vnitřních pravidel.

Sociálně-zdravotní oblast

Souhrnné stanovisko k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v situaci nouzového stavu a karanténních opatření

18.03.2020
Toto stanovisko je vydáno jako metodické doporučení na základě dotazů krajských a obecních úřadů a osob pověřených výkonem sociálně-právní ochrany dětí k zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí v situaci mimořádných bezpečnostních opatření v souvislosti s epidemiologickou hrozbou. V této situaci je nezbytné postupovat v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), § 9 odst. 4 písm. b): „ministerstva a jiné ústřední správní úřady rozhodují o činnostech k řešení krizových situací a ke zmírnění jejich následků, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak“.

Právní poradna

Otázky a odpovědi najdete také na FB Poradna pro obce

Odpovědi na nejčastější dotazy ohledně dopadů vládních opatření na činnost obcí. V případě, že máte (nejenom k této problematice) další dotazy, využijte služeb Poradny pro obce.

Může se aktuálně konat zasedání zastupitelstva obce v době, kdy je omezen volný pohyb osob na území České republiky?

Může rada obce jednat formou videokonference?

Může se během epidemie koronaviru scházet rada obce?

Nemáme schválený rozpočet, můžeme v době nouzového stavu konat zasedání zastupitelstva, abychom schválili rozpočet?

V nejbližší době musíme schválit žádost o poskytnutí dotace. Jedná se o příklad, kdy je konání zasedání zastupitelstva nevyhnutelné a nezbytné?

Jak máme zrušit naplánované zasedání zastupitelstva v souvislosti se současnými omezeními?

Máte dobrovolníky? Nezapomeňte s nimi uzavřít smlouvu! Automatizovaný vzor smlouvy najdete na www.poradnaproobce.cz.

Chraňte sebe, dobrovolníky i majetek obce.

NOVÉ TERMÍNY!

Z kalendáře SMO ČR

16.04.2020
Výstava tuzemského cestovního ruchu Regiony České republiky 2020

20.04.2020
Slavnostní vyhlášení výsledků 22. ročníku soutěže Zlatý erb 2020

21.04.2020
Předsednictvo Komory obcí

21.04.2020
Předsednictvo Komory měst

22.04.2020
Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže o titul Dřevěné hřiště roku 2020

23.04.2020
Komise pro životní prostředí a energetiku

24.04.2020
Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR

25.04.2020
Projekt Má vlast cestami proměn

28.04.2020
Krajské setkání 2020 - Středočeský kraj a Hlavní město Praha

 This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Svaz měst a obcí České republiky · 5. května 1640/65 · Praha 4 140 00 · Czech Republic