Copy
NewsletterPreview.png

Právě jsme pro Vás připravili přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR (www.smocr.cz). Upozorněte také své kolegy na úřadě nebo zastupitele, že se k odběru našeho zpravodaje mohou přihlásit vyplněním registračního formuláře. Vše důležité se také dozvíte, pokud budete sledovat naši stránku na Facebooku.

30 LET HÁJÍME VAŠE ZÁJMY

Poslední tři krajská setkání již jen online! Neváhejte se přihlásit.

22.09.2020
Vzhledem k zhoršující se epidemiologické situaci jsme se rozhodli zrušit prezenční verzi Krajských setkání Svazu měst a obcí ČR v Karlovarském kraji 29. září, Plzeňském kraji 30. září a 1. října v Ústeckém kraji.
Víme, že nejlepší setkání jsou ta osobní, vaše zdraví je pro nás však prioritou. O informace z Krajských setkání ale nepřijdete. Přihlásit se budete moci živě i interaktivně!

Aktuálně

Kurzy v Olomouckém kraji ve druhém pololetí 2020

21.09.2020
Na tomto místě Vás postupně seznamujeme s nabídkou bezplatného akreditovaného vzdělávání v jednotlivých regionech České republiky v období září – prosinec 2020. Kurzů se mohou účastnit jak zaměstnanci, tak volení představitelé měst a obcí. Dnes Vám představíme kurzy, které plánujeme realizovat v Olomouckém kraji.

 

Fotogalerie Krajských setkání 2020 v Jihočeském kraji

17.09.2020
V úterý 15. září nás hostily České Budějovice. Sešli jsme se na krajském úřadě a přestože nás vzhledem k vládním nařízením proti šíření nákazy bylo méně, setkání přineslo spousty zajímavých podnětů.

GDPR

Ke zpracování osobních údajů v rámci opatření proti šíření koronaviru

17.09.2020
V současné mimořádné situaci vyvstávají otázky týkající se zpracování osobních údajů o zdravotním stavu osob, které mohou být šiřiteli nákazy, včetně zpracování údajů umožňujících jejich předchozí lokalizaci, potřebných k dohledání dalších osob, které s nimi byly ve styku. Otázky v souvislosti s opatřeními pro zamezení nákazy a ochrany zaměstnanců kladou také zaměstnavatelé.

 

Respekt k demokracii, právnímu státu a lidským právům během pandemie COVID-19

17.09.2020
15. 9. 2020 – Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na svých webových stránkách vlastní český výtah z informačního dokumentu Rady Evropy, který shrnuje základní úkoly států na poli lidských práv a principiální meze jejich pravomocí v době protipandemických opatření. Oblast ochrany osobních údajů je jednou z dotčených oblastí.

Informatika

Veřejná konzultace k ověření vhodnosti předpisů upravujících podporu v oblasti zavádění širokopásmových sítí

16.09.2020
Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci vyzývající členské státy a další zúčastněné strany, aby poskytly své názory a komentáře ke stávajícím pravidlům EU pro státní podporu veřejné podpory v oblasti širokopásmových sítí. Veřejná konzultace je součástí celkového hodnocení příslušných pravidel Evropskou komisí s cílem posoudit, zda jsou stále vhodná pro daný účel, nebo zda je bude třeba aktualizovat s ohledem na nejnovější technologický vývoj a vývoj na trhu.

Kultura a cestovní ruch

Výzva Covid-Kultura prodloužena do 30. září

16.09.2020
Firmy a OSVČ, které musely kvůli mimořádným opatřením zrušit nebo přesunout plánovanou kulturní akci, mohou nově v 1. výzvě žádat o dotaci z programu COVID-Kultura až do konce září. Současně Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spolu s Ministerstvem kultury (MK) připravují 2. výzvu. Ta by měla reagovat na podněty, které v kontextu s 1. výzvou od kulturních subjektů přišly tak, aby dotaci mohlo využít více lidí. Celkem má program COVID-Kultura alokaci plánovanou do konce letošního roku 900 milionů korun, dosud přišly nebo jsou v systému rozpracovány žádosti za cca 86 milionů Kč.

Školství

Jak na nákupy notebooků do škol

17.09.2020
Podoba výuky bude opět směřovat více k distanční formě. Připravili jsme pro školy a jejich zřizovatele krátké doporučení, jak postupovat při nákupu IT vybavení pro učitele tak, aby je získali rychle a bez složité administrativy.

Právní poradna

Vybrali jsme aktuální dotazy z naší právní poradny - Poradnaproobce.cz (www.poradnaproobce.cz)

Obec pronajala pozemek místnímu občanovi, a to na dobu určitou v délce 10ti let, která uplyne v roce 2022. Nájemce nyní požádal o prodej tohoto pozemku, což zdůvodnil právě jeho dlouhodobým pronájmem a péčí o něj. Zastupitelé s prodejem pozemku předběžně souhlasí, avšak dle zákona je povinností obce nejprve zveřejnit záměr a teprve poté o prodeji rozhodnout. Je ale takový postup v tomto případě možný? Není nutné před zveřejněním záměru nejprve nájemní vztah ukončit, aby byl k prodeji nabízený pozemek zcela bez závazků?

Může obec bez předchozího upozornění odstranit zeleň rostoucí z cizího pozemku, když tato zeleň brání provozu na místní komunikaci?

Jak má postupovat zastupitel obce, když zjistí, že starosta a místostarosta prokazatelně porušují zákony?

Pokud Vás odpovědi na dotazy zajímají, stačí na ně kliknout a zobrazit si odpověď. Využijte možnosti, že každá členská obec si může zřídit až 11 přístupů do právní poradny. Pokud nevíte jak na to, klikněte zde.

Naše projekty

Starostové píší noviny

16.09.2020
Seznamte se s novými tématy a podělte se se svými zkušenostmi! Jak začal školní rok, co s odpadky u cesty, jak zvládáte koronavirová opatření či jak se zbavit ostudného místa ve vaší obci/městě a další jsou témata vypsaná do listopadu 2020.

Pozvánky

Pozvánka na webináře Inovační management ve veřejné správě

18.09.2020
Ministerstvo vnitra a Ministerstvo průmyslu a obchodu společně připravili sérii webinářů s názvem „Inovační management ve veřejné správě“. Jejich cílem je inspirovat územní samosprávy, stejně jako orgány státní správy, k inovativnímu myšlení a projektům.

 

Národní informační den se zaměří na výzvy v programu Horizont 2020 Zelené dohody pro Evropu

17.09.2020
15. října se v Technologickém centru AV ČR koná Národní informační den, který se zaměří na výzvy Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal Call - EDG) s uzávěrkou 26. ledna 2021 a také na program Horizont Evropa (2021 - 2027).

Soutěže

Hudební soutěž pro děti

16.09.2020
Při příležitosti 600. výročí založení města Tábora zazněla nově vytvořená hudební podoba slavného husitského chorálu Ktož jsú boží bojovníci. Ten byl slavnostně představen veřejnosti na právě proběhnuvších Táborských setkáních. Na tento produkt přímo navazuje hudební soutěž pro všechny děti základních a středních škol v celé České republice.

Jedna z nejvýznamnějších akcí roku 2020 se bude konat 26. - 27. listopadu v Praze.
Využijte do 5. října zvýhodněné vstupné.

Z kalendáře SMO ČR

22.09.2020
Galavečer 17. ročníku soutěže ČDS&T 2019

23.09.2020
Konference „Role a úkoly Policie ČR v prevenci kriminality na místní úrovni“

23.09.2020
Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ v Královehradeckém kraji

24.09.2020
Dopravní konference s Besipem a FZŠ v Pardubickém kraji

25.09.2020
Zasedání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR

25.09.2020
FOR CITY

29.09.2020
Krajské setkání 2020 v Karlovarském kraji bude on-line

30.09.2020
Krajské setkání 2020 v Plzeňském kraji bude on-line

01.10.2020
Krajské setkání 2020 v Ústeckém kraji bude on-line

 This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Svaz měst a obcí České republiky · 5. května 1640/65 · Praha 4 140 00 · Czech Republic