Copy

Právě jsme pro Vás připravili přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR (www.smocr.cz). Upozorněte také své kolegy na úřadě nebo zastupitele, že se k odběru našeho zpravodaje mohou přihlásit vyplněním registračního formuláře. Vše důležité se také dozvíte, pokud budete sledovat naši stránku na Facebooku.

30 LET HÁJÍME VAŠE ZÁJMY

Právní konference SMO ČR přesunuta na 11. - 13. května 2022

01.12.2021
Právní konference Svazu měst a obcí ČR proběhne opět na Seči v novém termínu 11. - 13. května 2022.

 

Školní sběry tříděných odpadů

01.12.2021
Dopisem místopředsedy Svazu měst a obcí Pavla Drahovzala si dovolujeme upozornit na novou povinnost obcí související s novelou Zákona o odpadech.

Aktuálně

Demografický portál pro municipality ČR

07.12.2021
Plánujete výstavbu, náklady, rozvoj vaší obce či žádosti o dotace? V tom případě využijte nový projekt „Demografický portál pro municipality ČR“.

 

Testy se samosprávám opět proplácet nebudou

06.12.2021
Do datové schránky Svazu byla na vědomí doručena odpověď Ministerstva zdravotnictví (MZ), ve které Helena Rögnerová, náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění vysvětluje, proč nebudou samosprávám propláceny testy.

 

Veřejný prostor je zásadní téma pro obce a města!

06.12.2021
Inspirační fórum Svazu měst a obcí ČR, které se historicky poprvé uskutečnilo ve středu 1. 12. 2021 v pražském kině Přítomnost, hledalo odpovědi na otázky týkající se problematiky veřejného prostoru u nás – ať už v metropoli, ve velkých městech či menších obcích a vesnicích. Cílem projektu bylo vytvoření živé diskusní platformy pro sdílení zkušeností mezi zástupci našich měst a obcí, architekty, sociology a dalšími odborníky, kteří se významně podílí na proměnách veřejných prostranství a udávání trendů v souvisejících oblastech.

Dotace

Dotační možnosti na Celostátní finanční konferenci

06.12.2021
Co jsme se na CFK dozvěděli?

 

Pozvánka na webinář k programu LIFE

06.12.2021
Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Národním kontaktním místem programu LIFE si vás dovoluje pozvat na webinář Program LIFE a jeho využití pro obce a města, který se uskuteční 14. prosince. Objevte možnosti tohoto programu pro samosprávy spolu s odborníky, zástupci Národního kontaktního místa a zkušenými realizátory projektů.

 

Představení Analýzy přímo řízených programů EU

06.12.2021
Představení aktualizovaného vydání Analýzy přímo řízených programů EU v programovém období 2021-2027 pro vás připravil Svaz měst a obcí on-line 9. prosince od 9:30.

Správa obce

Odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

06.12.2021
K jakým změnám dochází v novele zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, která nabude účinnosti dnem 1. února 2022, vysvětluje v přiloženém dopise Petr Vokáč, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy.

 

Jak postupovat

06.12.2021
SMO ČR požádal o metodickou pomoc v souvislosti s dokládáním úplného výpisu z evidence skutečných majitelů právnickou osobou, jako jsou například spolky.

Školství

Všechny konkurzy na ředitele škol na jednom webu

01.12.2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spustilo centrální rejstřík vyhlášených konkurzů na ředitele škol a školských zařízení zřizovaných veřejnými zřizovateli. Data jsou propojena s databází ČŠI a pravidelně aktualizována.

EU a mezinárodní spolupráce

Staňte se inspirací pro ostatní evropská města

07.12.2021
Městům, která se do iniciativy zapojí, bude poskytnuta podpora v technických, regulatorních a finančních oblastech. K tomu všemu bude vyčleněných 350 milionů euro na podporu výzkumu a inovací.

Životní prostředí a energetika

Nová metodická příručka k cenové regulaci vodovodů a kanalizací ke stažení

06.12.2021
Ministerstvo financí, coby cenový regulátor v oblasti vodovodů a kanalizací, vyšlo vstříc požadavkům samospráv a připravilo metodickou příručku k cenové regulaci oboru vodovodů a kanalizací pro roky 2022–2026.

Právní poradna

Vybrali jsme aktuální dotazy z naší právní poradny - Poradnaproobce.cz (www.poradnaproobce.cz)

Může se obec zavázat ve smlouvě k mlčenlivosti o jejím obsahu?

Má obec možnost uzavírat smlouvy s dodavateli energií na dobu neurčitou?

Musí rozpočet dobrovolného svazku obcí schvalovat zastupitelstvo členské obce, nebo stačí, když jej odsouhlasí starostové (zástupci obcí) v rámci svazku? Jak je tomu v případě závěrečného účtu svazku?

Pokud Vás odpovědi na dotazy zajímají, stačí na ně kliknout a zobrazit si odpověď. Využijte možnosti, že každá členská obec si může zřídit až 11 přístupů do právní poradny. Pokud nevíte jak na to, klikněte zde.

 

BEZPLATNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Z kalendáře SMO ČR

08.12.2021
Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj

09.12.2021
Předcházení vzniku odpadů 2021

9.12.2021 -
Pracovní skupina pověřenců DPO (on-line)

09.12.2021
Webinář "Představení Analýzy přímo řízených programů EU"

10.12.2021
Zákon o kontrole ve vazbě na kontrolní řád

14.12.2021
Webinář "Program LIFE a jeho využití pro obce a města"

01.02.2022
Kontrolní výbor

02.02.2022
Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR (před začátkem VII. právní konference SMO ČR)

9.2.2022 - 10.2.2022
Národní konference: MĚŘENÍ, VIZUALIZACE A ZPRACOVÁNÍ DAT V BIM PRO PROJEKTOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STAVEB II

 This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Svaz měst a obcí České republiky · 5. května 1640/65 · Praha 4 140 00 · Czech Republic