Copy
NewsletterPreview.png

Právě jsme pro Vás připravili přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR (www.smocr.cz). Upozorněte také své kolegy na úřadě nebo zastupitele, že se k odběru našeho zpravodaje mohou přihlásit vyplněním registračního formuláře. Vše důležité se také dozvíte, pokud budete sledovat naši stránku na Facebooku.

30 LET HÁJÍME VAŠE ZÁJMY

ZÁZNAMY OBOU DNŮ KRAJSKÝCH SETKÁNÍ I SESTŘIH TOHO NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO

15.04.2021
Dva dny Krajských setkání Svazu měst a obcí. Živě online a zdarma z Kongresového centra Praha. Přinášíme záznamy i sestřihy toho nejdůležitějšího z obou dnů. Krajská setkání 2021 proběhla 13. a 15. dubna.

Aktuálně

Dva dny praktických informací

15.04.2021
Praha, 15. dubna 2021 Letošní Krajská setkání (KS), každoroční tradiční akce Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR), vyvrcholila ve čtvrtek 15. 4. 2021 druhým dnem naplněným opět odbornými informacemi pro účastníky, starosty a starostky.

Dotace

Pravidla spolufinancování schválila vláda ČR

16.04.2021
Tento týden, 12. 4. 2021 byla schválena pravidla pro spolufinancování projektů v rámci nového programového období.

 

MMR spustilo systém pro sběr projektových záměrů

14.04.2021
Ministerstvo pro místní rozvoj spouští Informační systém projektových záměrů (ISPZ), který bude centrálním místem pro průběžný sběr, správu a ukládání projektových záměrů z celé České republiky.

Udržitelný rozvoj

Pozvánka na webinář: Představení Metodiky plánování veřejných prostranství malých obcí

20.04.2021
28. dubna od 9:00 do 11:30 chystá Svaz pro své členy i nečleny interaktivní online webinář na toto téma.

 

Mezinárodní iniciativa Pakt starostů a primátorů představí své aktuální směřování

16.04.2021
Pakt starostů a primátorů (Covenant of Mayors) je mezinárodní iniciativa sdružující samosprávy a jejich asociace i další partnery. Klade si za cíl především podporovat zmírnění dopadů klimatických změn v území, zejména pomocí snížení uhlíkové zátěže a opatření v energetice. 21. dubna 2021 Pakt představí své další směřování a cíle odrážející aktuální celosvětové výzvy. Tato iniciativa je rovněž otevřena pro další zájemce, kteří se chtějí zapojit.

 

Digitální gamechanger: Jak se evropská města přizpůsobují dopadům pandemie COVID-19 na pracovní místa a dovednost obyvatel

15.04.2021
Jaký trvalý dopad bude mít pandemie na pracovní místa a dovednosti jejich obyvatel v evropských městech? Na stránkách Evropské komise v sérii Urban Blog se v minulém týdnu objevil první článek z nové série Digitální Gamechanger.

Financování obcí

Společné stanovisko MV, MMR a MF k řešení problému při převodech vlastnického práva k bytům, jejichž vznik byl spolufinancován ze státního rozpočtu

14.04.2021
Ministerstvo vnitra, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo financí vydaly na základě jednání se Svazem měst a obcí ČR a dotčenými subjekty společné stanovisko k řešení problému při převodech vlastnického práva k bytům, jejichž vznik byl spolufinancován ze státního rozpočtu.

Školství

Dětským skupinám pomůže mimořádná dotace MPSV

16.04.2021
Dětské skupiny musely v minulých měsících zápasit s poklesem plateb od rodičů a 1. března byly dokonce plošně uzavřeny. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto navrhlo mimořádný dotační titul pro poskytovatele služby dětských skupin, ze kterého bude možné hradit jak nájemné, tak i zvýšené náklady související s pandemií COVID-19 (například roušky, respirátory nebo dezinfekci). Vláda schválila 12. dubna alokaci na tyto dotace ve výši 74,2 milionu korun.

Životní prostředí a energetika

Odpověď GFŘ k žádosti SMO ČR o vysvětlení DPH u komunálního odpadu

19.04.2021
Svaz měst a obcí ČR obdržel od Generálního finančního ředitelství vyjádření ve věci žádosti o vysvětlení sazby DPH v případě „komunálního odpadu“.  Svaz reagoval na informaci GFŘ vydanou dne 11. 2. 2021, která se věnuje změnám sazeb DPH od 1. 1. 2021.

 

MŽP vydalo dvě nové metodiky, které se týkají problematiky nakládání s pneumatikami jako odpadem.

19.04.2021
Přinášíme metodiku MŽP "Možnosti sběru odpadních pneumatik v obecních sběrných dvorech" a "Definici výrobce pneumatik a určení druhů pneumatik, na které se vztahují povinnosti dle zákona o výrobcích s ukončenou životností".

 

Třídění odpadů je nejdůležitějším krokem k úspěšné recyklaci odpadů

15.04.2021
Praha 15. dubna 2021, Obce a města ČR v posledních deseti letech učinily veškerá opatření, aby se maximalizovalo množství vytříděných odpadů určených k využití a recyklaci. Nové cíle nastavené od ledna 2021 českou odpadovou legislativou na ně však přenesly další povinnost dosáhnout zásadního omezení skládkování využitelných odpadů.

Právní poradna

Vybrali jsme aktuální dotazy z naší právní poradny - Poradnaproobce.cz (www.poradnaproobce.cz)

Musí obec odůvodnit výběr nabídky na uzavření smlouvy?

Lze hlasovat a přijímat usnesení při jednání zastupitelstva města v sestaveném programu pod položkou „různé,“ kde jsou navrhovány k projednání doplňující záležitosti?

Jaké jsou povinnosti obce jakožto opatrovníka fyzické osoby?

Pokud Vás odpovědi na dotazy zajímají, stačí na ně kliknout a zobrazit si odpověď. Využijte možnosti, že každá členská obec si může zřídit až 11 přístupů do právní poradny. Pokud nevíte jak na to, klikněte zde.

Pozvánky

Dny teplárenství a energetiky 2021 v novém termínu.

14.04.2021
27. ročník konference s doprovodnou výstavou Dny teplárenství a energetiky se uskuteční 14. - 15. září 2021 v Clarion Congress Hotelu v Olomouci.

Obchodní nabídky

ČEZ ESCO nabízí komplexní a inovativní energetická řešení.

06.04.2021
Naším zákazníkům umíme poskytnout ucelené portfolio produktů a služeb od energetického poradenství a managementu, výstavby a provozování energetických zařízení až k jejich servisu a údržbě. Dále nabízíme instalaci firemního a veřejného osvětlení a zajištění energetických úspor se zárukou (EPC). V rámci elektromobility poskytujeme služby od dodávky elektromobilů po správu a výstavbu dobíjecích stanic.

BEZPLATNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Z kalendáře SMO ČR

20.04.2021
webinář Akční plány pomáhají městům ke splnění závazků na ochranu klimatu

20.04.2021
Webinář: Inovace ve veřejných zakázkách

20.04.2021
Vyhlášení výsledků ankety Zákon roku 2020 (online)

21.04.2021
Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj (online)

21.04.2021
11. ročník soutěžní ankety „Dřevěná stavba roku“ (slavnostní předávání)

27.04.2021
Webinář Energie & budovy

28.04.2021
Webinář: představení konceptu Metodiky plánování veřejných prostranství malých obcí

30.04.2021
On-line debata k podkladovým materiálům na 8. korespondenčního hlasování Rady Svazu

11.05.2021
Webinář VODA

 This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Svaz měst a obcí České republiky · 5. května 1640/65 · Praha 4 140 00 · Czech Republic