Copy

Právě jsme pro Vás připravili přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR (www.smocr.cz). Upozorněte také své kolegy na úřadě nebo zastupitele, že se k odběru našeho zpravodaje mohou přihlásit vyplněním registračního formuláře. Vše důležité se také dozvíte, pokud budete sledovat naši stránku na Facebooku.

30 LET HÁJÍME VAŠE ZÁJMY

VI. právní konference Svazu měst a obcí ČR

30.08.2021
Už po šesté se starostové, primátoři a další zástupci měst a obcí mohou sejít s odborníky na legislativu, a to na VI. právní konferenci v Kongresovém centru Jezerka na Seči. Přednášet zde bude po tři dny více než třicítka řečníků.

Aktuálně

Nemůžete se účastnit XVIII. sněmu osobně? Nezapomeňte zplnomocnit zástupce!

31.08.2021
Nemůžete se zúčastnit letošního Sněmu Svazu měst a obcí? Nezapomeňte zaslat zplnomocnění. I Váš hlas pomůže zajistit usnášeníschopnost Sněmu, a tedy schválení změny stanov.

 

Speciál právní poradny 18/2021

31.08.2021
Jak jsme Vás již v minulosti informovali, každá obec, která chce i v roce 2022 vybírat poplatky za odpady, je povinna vydat novou poplatkovou vyhlášku tak, aby nabyla účinnosti 1. ledna 2022.

Dotace

Informační systém projektových záměrů​ spouští ostrý provoz

26.08.2021
A to již 31. srpna 2021.

Kultura a cestovní ruch

Zápis do Centrální evidence sbírek muzejní povahy – povinnost i pro obce?

30.08.2021
Řada měst a obcí provozuje muzea a mnohdy mezi vystavenými exponáty jsou i ty sbírky, které jsou v jejich vlastnictví, tj. ve vlastnictví zřizovatele. Pak je na zřizovateli, jako na vlastníkovi sbírky, aby v případě splnění stanovených podmínek postupoval dle § 4 odst. 3 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, v plném znění, tj. podal žádost o zápis sbírky do centrální evidence sbírek muzejní povahy.

Správa obce

Žádost o informace versus přijaté listiny – co je vlastně podání správnímu orgánu?

30.08.2021
Není raritou, že jak poštovním doručením, tak do datové schránky či e-mailu obce přijde listina, jež může být označena jako žádost o informace (tzv. stošestka), která je doprovázena řadou příloh. A ze všech těchto listin je mnohdy více než složité zjistit, oč vlastně odesílatel žádá.

Školství

Legislativní novinky ve školství od 1. září 2021

30.08.2021
S novým školním rokem přichází několik legislativních změn. Navyšuje se částka na nákup školních potřeb, mění se systém jazykové přípravy cizinců, která se rozšiřuje i do mateřských škol. Změny se dotýkají také školního stravování. Přinášíme kompletní přehled podle informací z MŠMT.

 

Vyjádření MŠMT k právním otázkám provozu škol v novém školním roce

26.08.2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo vyjádření k některým otázkám ohledně opatření provázejících začátek školního roku a přítomnosti dětí ve školách. Materiál může pomoci ředitelům škol a představitelům obcí v argumentaci ohledně platných mimořádných opatření.

 

Co přináší novela zákona o dětských skupinách

25.08.2021
Dlouho projednávaná novela zákona o poskytování péče o děti v dětských skupinách byla Parlamentem definitivně schválena. K původně plánované proměně v "jesle" nedojde. Nadále je budou moci navštěvovat děti od šesti měsíců věku do zahájení školní docházky. Přesto dojde ke zpřísnění některých podmínek. Přinášíme vám ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí přehledné informace o nových povinnostech.

Právní poradna

Vybrali jsme aktuální dotazy z naší právní poradny - Poradnaproobce.cz (www.poradnaproobce.cz)

Může obec v případě pronájmu obecních pozemků vybrat nájemce pomocí dvoukolového výběrového řízení, pokud by cena ve druhém kole byla vyšší než v prvním?

Může občan obce, který se zúčastnil zasedání zastupitelstva obce, vznést námitku k zápisu z tohoto zasedání?

Může řadový člen zastupitelstva oddávat při svatebních obřadech?

Pokud Vás odpovědi na dotazy zajímají, stačí na ně kliknout a zobrazit si odpověď. Využijte možnosti, že každá členská obec si může zřídit až 11 přístupů do právní poradny. Pokud nevíte jak na to, klikněte zde.

 

Naše projekty

Starostové píší noviny

25.08.2021
Představujeme nová témata rubriky Starostové píší noviny. Svaz měst a obcí je partnerem akce.

Pozvánky

Poradí si trh se zdražováním stavebních materiálů a prací?

30.08.2021
V online diskusi s názvem "Bez peněz se stavět nedá" vystoupí i Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu. Již 21. září.

 

Rozvoj brownfieldů na území Vaší obce

25.08.2021
Pomozte zjistit, jak se daří rozvíjet brownfieldové lokality. Na diskusi nad tímto tématem se můžete těšit na odborné konferenci Brownfieldy 2021.

I na Vaší účasti záleží!

XVIII. sněm Svazu měst a obcí ČR se bude konat 21. října - 22. října 2021 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové.

Již nyní se můžete registrovat a pomoci tak schválit změnu Stanov Svazu měst a obcí.

Z kalendáře SMO ČR

středa 1.9.2021 - pátek 3.9.2021
Právní konference SMO ČR

6.9.2021 - 7.9.2021
Odpady a obce 2021

07.09.2021
Pracovní skupina obcí II. typu

08.09.2021
Pracovní skupina pro kohezní politiku

14.09.2021
Bezpečnostní komise

14.9.2021 - 15.9.2021
Dny teplárenství a energetiky 2021

14.09.2021
Den malých obcí - Praha

15.09.2021
Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj

15.09.2021
Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ - Královehradecký kraj

 This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Svaz měst a obcí České republiky · 5. května 1640/65 · Praha 4 140 00 · Czech Republic