Copy
NewsletterPreview.png

Právě jsme pro Vás připravili přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR (www.smocr.cz). Upozorněte také své kolegy na úřadě nebo zastupitele, že se k odběru našeho zpravodaje mohou přihlásit vyplněním registračního formuláře. Vše důležité se také dozvíte, pokud budete sledovat naši stránku na Facebooku.

30 LET HÁJÍME VAŠE ZÁJMY

ZAJIŠTĚNÍ FUNGOVÁNÍ OBECNÍCH ÚŘADŮ, NASTAVENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN A STYKU S VEŘEJNOSTÍ OD 20. DUBNA 2020

13.04.2020
DOPORUČENÍ PRO OBCE K REALIZACI MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ V SOUVISLOSTI S PROKÁZÁNÍM VÝSKYTU KORONAVIRU (OZNAČOVANÝ JAKO SARS COV-2)

Aktuálně

MF spouští přímou podporu pro zasažené OSVČ

14.04.2020
Ministerstvo financí a Finanční správa představují program přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru. Zákon byl ve čtvrtek 9. dubna 2020 schválen Parlamentem, čímž se legislativní proces výrazně přiblížil svému finále a Finanční správa proto zahájila přijímání žádostí.

 

Sběr použitého papíru je důležitý

10.04.2020
Asociace českého papírenského průmyslu apeluje na vládu, kraje i obce, aby byl udržen maximální možný sběr použitého papíru a aby byla zachována dostupnost sběrového papíru s následnou výrobou nového papíru a lepenky v potřebné výši pro české hospodářství. Český papírenský průmysl podporuje a nadále bude podporovat tyto aktivity. Dne 7. 4. stát umožnil znovuotevření výkupen a sběrných dvorů, což kritické situaci se sběrem pomůže.

 

COVID-19 podvodníky neodradil

09.04.2020
Prosím věnujte pozornost dopisům, jejichž autoři mohou těžit z nepozornosti a zneužívají hlavičku Veletrhů Brno a.s. (BVV).

 

Mapování potřeb ochranných pomůcek pro municipální zaměstnance zařízení pro péči o seniory, nemocné a obecní složky IZS.

09.04.2020
Dne 9.4.2020 bylo spuštěno Agenturou CzechInvest dotazníkové šetření na základě dohody Ministerstva vnitra, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zdravotnictví. Jeho cílem je zjistit průměrnou TÝDENNÍ potřebu osobních ochranných pomůcek pro ZAMĚSTNANCE MUNICIPÁLNÍCH, CÍRKEVNÍCH A PŘÍPADNĚ SOUKROMÝCH zdravotních a sociálních zařízení a služeb a MUNICIPÁLNÍCH složek Integrovaného záchranného systému (IZS) na území celé České republiky. Tyto údaje budou dále sloužit jako podklad pro Ústřední krizový štáb.

 

Co přináší novela bytového spoluvlastnictví?

08.04.2020
Dne 3. 4. 2020 podepsal prezident republiky Miloš Zeman novelu občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a některých dalších souvisejících zákonů, která se týká zejména problematiky bytového spoluvlastnictví a družstev. Novela byla připravena v úzké spolupráci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva spravedlnosti a dalších odborníků z praxe. Zákon přináší mnohá zjednodušení a konkretizaci některých pravidel a nabude účinnosti 1. července 2020.

Sociálně-zdravotní oblast

Odpověď na dopis Františka Lukla

13.04.2020
Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová informuje předsedu Svazu měst a obcí ČR Františka Lukla o zajištění finanční kompenzace pro osoby, které budou postihnuty výpadkem příjmů z důvodu péče o děti při uzavření škol v souvislosti se šířením koronaviru.

 

Podpoříte i Vy pracovníky v první linii?

13.04.2020
Olympiádu už letos mít nebudeme, ale pokusit se o nevídaný týmový výkon nám nikdo nemůže zabránit.

Životní prostředí a energetika

Hledáme obec, se kterou společně vysadíme tradiční Alej svobody

09.04.2020
Iniciativa Sázíme budoucnost přichází se dvěma výzvami, které podpoří výsadby nových stromů. Aby mohl sázet každý.

Právní poradna

Vybrali jsme aktuální dotazy z naší právní poradny - Poradnaproobce.cz (www.poradnaproobce.cz)

Je obec povinna zveřejňovat usnesení vlády a mimořádná opatření v době nouzového stavu na své úřední desce?

Může obec jako zřizovatel mateřské a základní školy rozhodnout o prominutí školkovného po dobu uzavření mateřské školy na základě vyhlášení nouzového stavu spojeného s koronavirovou nákazou?

Může rada odpustit nájem za užívání nebytových prostor z důvodu nevykonávání živnostenské činnosti kvůli rozhodnutí vlády o vyhlášení nouzového stavu? Může být nájemné odpuštěné i za delší dobu?

Pokud Vás odpovědi na dotazy zajímají, stačí na ně kliknout a zobrazit si odpověď. Využijte možnosti, že každá členská obec si může zřídit až 11 přístupů do právní poradny. Pokud nevíte jak na to, klikněte zde.

Efektivní správa obcí

Právní režim krizového řízení z hlediska obcí

Propuknutí pandemie koronaviru v roce 2020 ukázalo, jak potřebné je podrobně znát právní aspekty krizového řízení. Jde o právní úpravu, která je v dobách klidu a míru podceňována, a její skutečný význam je široce pochopen až tehdy, dojde-li ke krizovému stavu.

Proto jsme pro Vás připravili nový e-learning, který Vás provede krizovým řízením, seznámí Vás nejen s jeho ústavními základy i zákonnou úpravou, ale především Vám ukáže, co vše se v době krizového stavu může v obci změnit, a to jak z pohledu zastupitele či starosty, tak i z pohledu úředníka obecního úřadu.

E-learning obsahuje příklady z praxe, nejčastěji kladené otázky k tématu a rovněž i sérii autotestů, na kterých si můžete procvičit získané vědomosti.

Tento e-learning je dostupný na webových stránkách projektu www.projekteso.cz a to zcela bezplatně.

Pozvánky

Má vlast cestami proměn brzy startuje svou putovní výstavu

08.04.2020
Slavnostní zahájení národní putovní výstavy Má vlast cestami proměn – příběhy domova je přesunuta z důvodů současného stavu na 20. června 2020. Již od 20. května však můžete vidět celý komplet výstavy v parku na pražském Vyšehradě. Poté se rozjedou jednotlivé kolekce na své pouti po celé zemi.

Soutěže

Soutěž "Přeměna odpadů na zdroje" prodloužena!

13.04.2020
Ministerstvo průmyslu a obchodu po zvážení současné situace a vyhodnocení všech variant rozhodlo o rozložení 4. ročníku soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“ do delšího časového intervalu s prodloužením termínu pro podání přihlášek do 31. března 2021.

 

Stavba roku 2020

13.04.2020
Příprava již 28. ročníku jedinečné a prestižní celorepublikové soutěžní přehlídky Stavba roku 2020 aktuálně běží. Průběžně se zpracovávají Vaše přicházející přihlášky a připravuje se opět neobyčejná ochutnávka toho nejlepšího, co přihlašovatelé, zhotovitelé, investoři, projektanti i autoři objektů, považují za to nejzdařilejší ze svého portfólia v Česku i v zahraničí.

Z kalendáře SMO ČR

21.04.2020
Předsednictvo Komory měst

24.04.2020
Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR

05.05.2020
Pracovní skupina DPO (Pověřenci)

20.05.2020
Dopravní komise

21.05.2020
6. ročník Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2020

27.05.2020
Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ v Ústeckém kraji

28.05.2020
Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ v Karlovarském kraji

02.06.2020
Seminář programu Evropa pro občany

16.06.2020
Předsednictvo Komory měst

 This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Svaz měst a obcí České republiky · 5. května 1640/65 · Praha 4 140 00 · Czech Republic