Copy
NewsletterPreview.png

Právě jsme pro Vás připravili přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR (www.smocr.cz). Upozorněte také své kolegy na úřadě nebo zastupitele, že se k odběru našeho zpravodaje mohou přihlásit vyplněním registračního formuláře. Vše důležité se také dozvíte, pokud budete sledovat naši stránku na Facebooku.

30 LET HÁJÍME VAŠE ZÁJMY

Víte, co pro vás Svaz po prázdninách chystá?

02.08.2021
Právní konference, XVIII. sněm Svazu a Celostátní finanční konference jsou tři nejvýznamnější svazové akce. Na všechny vás na podzim co nejsrdečněji zveme. Už jste se zaregistrovali?

Aktuálně

Speciál právní poradny 16/2021

03.08.2021
V neděli 1. srpna 2021 se opět změnila mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, a proto Vám přinášíme následující přehled toho nejdůležitějšího, co aktuálně platí.

 

Stavební zákon vyšel ve Sbírce zákonů

29.07.2021
Dne 29.7. 2021 byl publikován ve Sbírce zákonů zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon a zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona.

Dotace

Jak na inovativní využití movitého a nemovitého kulturního dědictví?

03.08.2021
S financemi to půjde snadno!

 

Potřebujete odstranit bariéry v bytových domech?

02.08.2021
Téměř 82 milionů korun získá 54 úspěšných žadatelů v programu Bytové domy bez bariér. Dotace je určena především na odstraňování bariér při vstupu do bytového domu a do výtahu, ale také na výstavbu osobních výtahů v domech se čtyřmi a více nadzemními podlažími.

 

Obnova infrastruktury

30.07.2021
Do obcí na území zasaženém živelní pohromou 24. 6. 2021 směřuje mimořádná výzva na obnovu vodohospodářské a odpadové infrastruktury s alokací 100 mil. korun. Žadatelé získají až 10 mil. korun. Vyřízení dotace je rychlé, dotace bude žadatelům vyplácena zálohově.

 

Podprogram Podporované byty

29.07.2021
Cílem podpory je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivním věku a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.

 

Obnova zeleně a výsadba stromů

28.07.2021
Seznamte se s dotačními tituly Státního fondu životního prostředí na obnovu zeleně a výsadbu stromů.

Kultura a cestovní ruch

Obecní symboly

29.07.2021
Každá obec má ze zákona právo mít svůj jedinečný znak a vlajku. Drtivá většina obcí tyto symboly má a aktivně je používá. Oficiální podoba obecních symbolů se pak na základě žádosti obce bezplatně zapisuje do Registru komunálních symbolů (REKOS).

Školství

Dětské skupiny zůstanou zachovány

30.07.2021
Poslanci v tomto týdnu schválili kompromisní návrh novely zákona o poskytování péče o děti v dětské skupině. K původně plánované proměně v "jesle" nedojde. Nadále je budou moci navštěvovat děti od šesti měsíců věku do zahájení školní docházky. Přesto dojde ke zpřísnění některých podmínek. Stanoveny budou tzv. standardy kvality. Prováděcí předpisy stanoví také vyšší standardy požární ochrany, přísnější podmínky budou kladeny také na kvalifikaci pracovníků. Poskytovatelé se na tyto změny budou muset připravit do roku 2024. Změní se také způsob financování, státní příspěvek bude stanoven podle normativu pro soukromé mateřské školky, příspěvek rodičů bude zastropován jen pro děti do tří let. Návrh novely nyní projedná Senát.

 

Doporučení MZČR pro školy k zahájení školního roku 2021/2022

30.07.2021
Ministerstvo zdravotnictví ČR vydává doporučení pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění covid-19

EU a mezinárodní spolupráce

Zapojte se do veřejných konzultací

28.07.2021
Prostřednictvím veřejných konzultací máte možnost vyjádřit svůj názor na záběr a zaměření nových iniciativ, na jejich priority a na přidanou hodnotu souvisejících opatření přijímaných na úrovni EU a můžete se tak zapojit i do hodnocení stávajících politik a právních předpisů.

Právní poradna

Vybrali jsme aktuální dotazy z naší právní poradny - Poradnaproobce.cz (www.poradnaproobce.cz)

Do kdy musí obec přijmout nové poplatkové vyhlášky za komunální odpad?

Je nutné provést výběrové řízení na pozici technického pracovníka obce?

Obec vydává obecní zpravodaj. Musí mít obec jmenovanou redakční radu zpravodaje a který orgán obce schvaluje zásady pro vydávání zpravodaje? Kdo řídí vydávání zpravodaje v případě, že obec nemá redakční radu jmenovanou?

Pokud Vás odpovědi na dotazy zajímají, stačí na ně kliknout a zobrazit si odpověď. Využijte možnosti, že každá členská obec si může zřídit až 11 přístupů do právní poradny. Pokud nevíte jak na to, klikněte zde.

Obchodní nabídky

Zvyšte kyberbezpečnost úřadu s balíčkem nástrojů ProID zdarma

23.07.2021
Pro zabezpečení kyberbezpečnosti své organizace můžete nově žádat v rámci programu IROP. Společnost ProID k tomu nabízí zdarma testovací balíček nástrojů pro bezpečnou digitální identitu úředníků. Toto řešení využívají již stovky organizací a splňuje certifikaci MVČR.

REGISTRACE STÁLE OTEVŘENA

A neuteče vám nic z aktuální legislativy, která ovlivňuje život i ve vaší obci.

Těšíme se na vás 1. - 3. září 2021 na Seči.

Z kalendáře SMO ČR

středa 1.9.2021 - pátek 3.9.2021
Právní konference SMO ČR

6.9.2021 - 7.9.2021
Odpady a obce 2021

07.09.2021
Pracovní skupina obcí II. typu

14.9.2021 - 15.9.2021
Dny teplárenství a energetiky 2021

14.09.2021
Den malých obcí - Praha

15.09.2021
Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj

15.09.2021
Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ - Královehradecký kraj

15.9.2021 - 17.9.2021
Biologicky rozložitelné odpady

16.09.2021
Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ - Pardubický kraj

 This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Svaz měst a obcí České republiky · 5. května 1640/65 · Praha 4 140 00 · Czech Republic