Copy
NewsletterPreview.png

Právě jsme pro Vás připravili přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR (www.smocr.cz). Upozorněte také své kolegy na úřadě nebo zastupitele, že se k odběru našeho zpravodaje mohou přihlásit vyplněním registračního formuláře. Vše důležité se také dozvíte, pokud budete sledovat naši stránku na Facebooku.

30 LET HÁJÍME VAŠE ZÁJMY

Svaz jedná o využití plastových výmětů

09.02.2021
Praha 9. února 2021, O zpracování a energetickém využití plastových výmětů z třídících linek, které nemohou být uloženy na skládku, jednali 9. února zástupci Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR), ministerstva životního prostředí (MŽP) a cementárenského průmyslu.

 

Skončí žluté popelnice?

08.02.2021
Praha 8. února, Kam s plasty nevhodnými pro další recyklaci neboli plastovými výměty? Tak se od počátku roku 2021 ptá řada měst a obcí. V platnost totiž vešlo ustanovení zákona o odpadech (§ 36 odst. 5), které znemožňuje některé z dosavadních možností, jak nakládat s určitými frakcemi z třídění plastů. Hrozí tak akutně kolaps celého systému třídění plastů v obcích.

Aktuálně

Kurzy rozvíjející měkké a počítačové dovednosti

05.02.2021
Projekt „Efektivní správa obcí“ rozšiřuje portfolio nabízených témat vzdělávání o on-line kurzy a webináře zaměřené na osvojení nebo zdokonalení měkkých a počítačových dovedností. Snažíme se tak přispět ke zvýšení výkonu a efektivity územní veřejné správy prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů na úrovni obcí nejen v oblasti právních a odborných znalostí, ale také dovedností potřebných pro efektivní výkon správních činností v samostatné i přenesené působnosti.

Doprava

Oznamování o osvobození od úhrady časového poplatku

09.02.2021
Vyvarujte se nejčastějších chyb při oznámení osvobození od úhrady časového poplatku, zejména při podání v hromadné formě. Přinášíme upřesnění Státního fondu dopravní infrastruktury včetně potřebných dokumentů.

Dotace

Výzva programu Brownfieldy vyhlášena

04.02.2021
Státní fond podpory investic (SFPI) zveřejnil 1. února výzvy pro příjem žádostí o podporu revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití. Žádosti je možné podávat od 1. března do 30. dubna 2021.

EU a regionální rozvoj

Z jednání Regionální komise Svazu 29.1. 2021

04.02.2021
Z programu jednání: nastavení národních dotačních titulů, priority Svazu na období 2021-2023 v oblasti regionálního rozvoje, ustanovení Pracovní skupiny Svazu pro udržitelný rozvoj, informace o nové odpadové legislativě a informace o přípravě programového období EU 2021-2027.

Kultura a cestovní ruch

Česká kultura nesouhlasí se snižováním podpory v Národním plánu obnovy

04.02.2021
Zástupci českého kulturního a kreativního sektoru zaslali vládě ČR otevřený dopis s požadavkem na schválení původního návrhu Ministerstva kultury ve výši 8,233 mld. korun z Národního plánu obnovy. Za otevřený dopis vládě se postavily asociace, kraje, města, univerzity i významné kulturní organizace a jednotlivci. Doposud se k výzvě připojilo 140 signatářů napříč podnikatelskou, neziskovou i veřejnou sférou.

Veřejné zakázky

Jak zadávat veřejné zakázky

08.02.2021
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozšiřuje své aktivity týkající se osvětové činnosti v oblasti zadávání veřejných zakázek. Ve čtvrtek 18. března 2021 Úřad uspořádá tzv. metodický den na téma „Vymezení předmětu veřejné zakázky, a to i při zohlednění nově stanovené základní zásady v § 6 odst. 4 ZZVZ a požadavků na kvalifikovanost dodavatelů".

 

Průvodce základy regulace obličejových masek

08.02.2021
Na portálu veřejných zakázek Ministerstva pro místní rozvoj byl uveřejněn Průvodce základy regulace obličejových masek, jakožto osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků.

Právní poradna

Vybrali jsme aktuální dotazy z naší právní poradny - Poradnaproobce.cz (www.poradnaproobce.cz)

Může mít obec zřízeny dva profily pro zveřejňování veřejných zakázek?

Jakou formu musí mít žádost zastupitele o zařazení bodu do programu jednání zastupitelstva zaslaný radě, komu ji musí adresovat a musí tento požadavek konkretizovat a odůvodnit, alespoň stručně požadavek na jeho zařazení?

Může obec prodat pozemek zájemci, který projevil zájem ho koupit formou přímého prodeje, aniž by došlo ke zveřejnění záměru?

Pokud Vás odpovědi na dotazy zajímají, stačí na ně kliknout a zobrazit si odpověď. Využijte možnosti, že každá členská obec si může zřídit až 11 přístupů do právní poradny. Pokud nevíte jak na to, klikněte zde.

Soutěže

Dřevěná stavba roku může být právě ta Vaše

03.02.2021
Přihlašovat projekty do 11. ročníku Dřevěná stavba roku můžete do 28. února 2021

BEZPLATNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Z kalendáře SMO ČR

09.02.2021
Komise pro sociální věci a zdravotnictví (online)

10.02.2021
Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR

16.02.2021
Bezpečnostní komise (online)

11.03.2021
Komise pro kulturu a cestovní ruch

18.03.2021
Pracovní skupina pověřenců DPO

23.03.2021
Pracovní skupina obcí II. typu

16.04.2021
Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR

21.04.2021
11. ročník soutěžní ankety „Dřevěná stavba roku“ (slavnostní předávání)

30.04.2021
Rada Svazu měst a obcí ČR

 This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Svaz měst a obcí České republiky · 5. května 1640/65 · Praha 4 140 00 · Czech Republic