Copy
NewsletterPreview.png

Právě jsme pro Vás připravili přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR (www.smocr.cz). Upozorněte také své kolegy na úřadě nebo zastupitele, že se k odběru našeho zpravodaje mohou přihlásit vyplněním registračního formuláře. Vše důležité se také dozvíte, pokud budete sledovat naši stránku na Facebooku.

30 LET HÁJÍME VAŠE ZÁJMY

Charitativní sbírka Dražůvky

24.02.2020
Rodina po zavražděném místostarostovi panu Rudolfu Štosovi by ráda touto cestou vyjádřila upřimné poděkování všem městům a obcím, ale i jednotlivcům, kteří nás podpořili ať už finančně, vyvěšením vlajek v den pohřbu nebo byli a jsou jakýmkoliv způsobem s námi v pro nás tak těžké době.
Děkujeme, rodina Štosova

Veřejná sbírka na pomoc pozůstalým po zavražděném místostarostovi Dražůvek byla ukončena k poslednímu prosinci loňského roku. Výtěžek přesáhl 1,3 milionu korun. Svaz měst a obcí ČR děkuje všem, kteří přispěli.

 

Víte, jak najít majitele ztraceného psa?

20.02.2020
Státní veterinární správa dnes spustila na svém webu novou aplikaci. Jedná se o databázi, která umožní chovatelům a naopak nálezcům (zejména obcím, městům a útulkům) sdílet informace o ztracených a nalezených psech a tím usnadnit návrat psů k majitelům. Aplikace by měla prozatím částečně nahradit centrální registr psů, který má vzniknout od roku 2022.

Aktuálně

Vychází nové číslo časopisu Senát

21.02.2020
Nejen o posledním rozloučením s bývalým předsedou Senátu Jaroslavem Kuberou se můžete dočíst v prvním letošním čísle časopisu Senát.

Bezpečnost

Kurz technik ochrany obyvatelstva v jednotce SDH obce

18.02.2020
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje v souladu s koncepčním záměrem GŘ HZS ČR připravuje již tradičně kurz „Technik ochrany obyvatelstva v jednotce SDH obce“. Kurz je určen pro členy jednotek sborů dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“) obcí, techniky ochrany obyvatelstva nebo velitele družstev (příp. velitele jednotky) pro ochranu obyvatelstva. Cílem kurzu je připravit absolventa pro zastávání funkce technika ochrany obyvatelstva nebo velitele družstva pro ochranu obyvatelstva v JSDH obce provádějících odbornou přípravu v jednotce na tomto úseku, popř. pracujícího jako člena krizového štábu obce pro řešení mimořádných událostí v obci, podílející se na tvorbě dokumentace vztahující se k realizaci opatření ochrany obyvatelstva a krizového řízení na úrovni obce např. povodňový plán, výpisy z havarijních (krizových) plánů a spolupracujícího s obcí při provádění preventivně výchovné činnosti.

Dotace

Z grantového programu Škoda stromky bude rozděleno 3 000 000 korun

24.02.2020
Cílem grantového programu ŠKODA Stromky je vysadit „Za každý prodaný vůz jeden strom”. Termín výzvy: 3. 2. až  6. 3. 2020.

Financování obcí

Zákon o finanční kontrole – výklad pojmu „zaměstnanec“

24.02.2020
Vzhledem k častým dotazům k úpravě zákona o finanční kontrole, přesněji k jasné definici pojmu "zaměstnanec", se Svaz obrátil na ministerstvo financí s žádostí o jeho výklad.

 

Opět můžete využít výhody společného nákupu

21.02.2020
Ministerstvo financí opět nabízí členům Svazu měst a obcí ČR možnost zapojení se do společného nákupu stolních počítačů a monitorů připravovaného MF v roli centrálního zadavatele. Požadavky na zapojení do centrálních veřejných zakázek se přijímají v následujících termínech: notebooky do 25. 2. 2020 a stolní počítače do 28. 2. 2020.

 

Svaz spolupracuje s Ministerstvem financí při řešení převodů státního majetku na obce

18.02.2020
Na základě společného jednání Svazu s Ministerstvem financí se podařilo navázat spolupráci při převodech státního majetku na obce. Ministerstvo financí je připraveno nadále poskytnout metodickou pomoc při řešení dalších problematických případů převodů nemovitého majetku ze státu na obce.

Sociálně-zdravotní oblast

Jak postupovat při zaměstnávání cizinců v sociálních a zdravotních službách

21.02.2020
S ohledem na nedostatek pracovníků v sociálních a zdravotnických službách vydalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem zdravotnictví materiál, shrnující postup při zaměstnávání cizinců v těchto sférách.

Právní poradna

Vybrali jsme aktuální dotazy z naší právní poradny - Poradnaproobce.cz (www.poradnaproobce.cz)

Lze určit výši této odměny odkazem na „maximální výši“ stanovenou nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků?

Na zasedání zastupitelstva obce došlo starostkou k přečtení programu jednání, kdy následně došlo k návrhu zastupitele o přidání dalšího bodu na program jednání zastupitelstva obce. Tento návrh byl označen jako „návrh zastupitele“, kdy zastupitel i po opakované výzvě starostky odmítl návrh konkretizovat. Zastupitelstvo souhlasilo s jeho přidáním na program jednání. Při projednávání bodu vyšlo najevo, že se jedná o revokaci usnesení přijatého na minulém zasedání zastupitelstva (podání výpovědi). Je tento postup správný? Po revokaci usnesení nedošlo k novému schválení, je revokace platná?

Může obec poskytovat příspěvek na odvoz odpadních vod občanům obce, kteří mají vodotěsné jímky na vyvážení odpadní vody? Pro obec nebylo ekonomické budovat pro tyto občany kanalizaci a vodoprávní úřad nepovolí domovní čistírny.

Pokud Vás odpovědi na dotazy zajímají, stačí na ně kliknout a zobrazit si odpověď. Využijte možnosti, že každá členská obec si může zřídit až 11 přístupů do právní poradny. Pokud nevíte jak na to, klikněte zde.

Pozvánky

Program 2. ročníku akce DEN STAROSTŮ bude na téma ochrany pitné vody

21.02.2020
Svaz měst a obcí České republiky se stal opět spolupořadatelem akce s názvem Den starostů, která se koná při veletrhu Aquatherm Praha, tentokrát v úterý 3. 3. 2020 v Kongresovém sálu pražského výstaviště PVA EXPO PRAHA - Letňany. Letošní téma je Pitná voda je poklad, chraňme ho, aneb aby se čistá voda nestala luxusem.

 

Informační seminář k dotační výzvě České rozvojové agentury (ČRA): „Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích zahraniční rozvojové spolupráce ČR“

21.02.2020
Máte zájem o spolupráci s partnerským městem/obcí na Ukrajině, v Bosně a Hercegovině, v Gruzii či Moldávii? Sháníte finanční prostředky, odkud takovouto spolupráci financovat? Nevíte, jaké aktivity lze se zahraničním partnerem realizovat? Rádi byste se dozvěděli, na co si dát pozor při přípravě projektové žádosti, tak aby splnila všechny náležitosti? Pokud ano, přijďte na informační seminář k dotační výzvě České rozvojové agentury „Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích zahraniční rozvojové spolupráce ČR“, který Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou pořádá pro zástupce českých obcí a měst.
Termín: 3. března 2020 Místo: Velká zasedací místnost Svazu měst a obcí ČR (Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, Praha, vchod č. 9, 1. patro)

 

Seminář Podpora regionálního rozvoje

21.02.2020
Dovolujeme si Vás pozvat na seminář PODPORA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE - VYLIDŇOVÁNÍ REGIONŮ, na kterém vystoupí i členové Svazu měst a obcí ČR, starosta města Horní Slavkov Alexandr Terek a Pavel Hájek, starosta obce Těchobuz, a který se koná ve čtvrtek 19. března od 13:00, v budově Poslanecké sněmovny v Praze.

 

Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ již po osmé hledá společnou vizi bezpečného dopravního prostoru

19.02.2020
Na 8. ročníku Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ se opět setkají odborníci z různých oborů, kteří se zabývají problematikou bezpečnosti na komunikacích v jednotlivých krajích České republiky. Účast na všech 14 konferencích je zdarma.

Soutěže

Soutěž ke Světovému dni vod

18.02.2020
Ministerstvo zemědělství vyhlašuje u příležitosti Světového dne vody 2020 soutěž "Voda a klimatická změna" pro žáky základních škol, nižších tříd víceletých gymnázií a školy pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami.

Z kalendáře SMO ČR

25.02.2020
Den malých obcí

26.02.2020
Festival architektury 2020

26.02.2020
Národní stálá konference

27.02.2020
Výbor městských částí a obvodů

03.03.2020
Den malých obcí

03.03.2020
2. ročník akce DEN STAROSTŮ při veletrhu Aquatherm Praha

06.03.2020
Pracovní jednání měst IPRÚ

10.03.2020
Komise životního prostředí a energetiky

13.03.2020
Regionální komise

 This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Svaz měst a obcí České republiky · 5. května 1640/65 · Praha 4 140 00 · Czech Republic